Paralax

Bij Paralax denken we mee met onze klanten. Over hoe zij hun resourceplanning optimaal in kunnen zetten binnen de organisatie. Zo dragen wij bij aan hun doelstellingen. We zijn kennispartner én softwareleverancier. Wij geloven dat softwareoplossingen pas werken als ze deel uitmaken van een groter geheel. Als ze aansluiten bij de organisatieprocessen en -doelstellingen, als er een goed beleid omheen geformuleerd is en als afspraken met medewerkers duidelijk zijn gecommuniceerd.

Wij ondersteunen onze klanten bij de continue optimalisatie van hun planning. Met afgestemde plan- en roosterprocessen en advies, bijvoorbeeld over handige stuurinformatie. Zo dragen wij bij aan een beter inzicht in en beheersing van de bedrijfsmiddelen. Dat doen we op basis van veertig jaar ervaring en met een enthousiast team van professionals die plannen een prachtig vak vinden.

Website: https://www.paralax.nl/