Lucas Talent Monitor B.V.

Lucas Talent Monitor is een online programma dat iedereen in uw organisatie zicht geeft op de eigen prestatie en groei. Een E-HRM oplossing voor Talentontwikkeling, Competentiemanagement en Talentmanagement.

Website: http://talentmonitor.nl