Xpro2

Met meer dan 20 jaar leiderschapservaring weet Gertie Ronken, oprichter van Xpro2, dat het ontketenen van het volledige potentieel binnen organisaties begint bij het activeren van de menselijke factor. Effectief leiderschap vormt het hart van elke succesvolle onderneming. Echter, de tekortkomingen van traditionele leiderschapsstijlen zijn duidelijk; onderzoeken vanuit de Hay Group tonen aan dat 55% van de medewerkers gelooft dat hun leidinggevenden een demotiverend werkklimaat scheppen, een percentage dat in Nederland zelfs oploopt tot 68%.

Deze inzichten hebben geleid tot de ontwikkeling van het revolutionaire Xpro2-model. Onder leiding van Gertie Ronken heeft een multidisciplinair team van organisatie-onderzoekers, gedragswetenschappers en leiderschapsexperts een methodiek ontwikkeld die leiderschapsniveau en organisatiecultuur inzichtelijk, meetbaar, normeerbaar en ontwikkelbaar maakt. Tientallen organisaties ervaren inmiddels de voordelen van krachtig leiderschap en verbeterde performance dankzij de Xpro2-aanpak.