Veranderen of transformeren?

Veranderen, verbeteren, vernieuwen, innoveren of transformeren: organisaties hebben allemaal wel in meer of mindere mate te maken met dynamiek en verandering. Dit vraagt continu aanpassingsvermogen van medewerkers. Wat komt hier allemaal bij kijken? Hoe pak je de regie vanuit HR? En hoe ga je om met weerstand? Na afloop van deze masterclass heb je een plan van aanpak om vanuit HR interne verandertrajecten te faciliteren.