Sterke groei naar vraag HR-professionals met IT-skills – bijscholen loont direct

Bedrijven vrezen braindrain bij tekort aan scholing
HR kan zelf wel wat upskilling en reskilling gebruiken, zegt Geert-Jan Waasdorp, oprichter van Intelligence Group.

Aan welke eisen moeten de meest gevraagde HR-professional voldoen? Of liever gezegd: over welke vaardigheden – welke ‘skills’ – moet hij of zij beschikken?

Onderzoeks- en databureau Intelligence Group maakt een driedeling in IT-skills, Professionele skills en Sociale skills. Een van de opmerkelijke uitkomsten is dat zaken als ‘beheersing van Microsoft Office’ en ‘Microsoft Excel’ hoog scoren. Dit geldt zowel als wordt gekeken naar over welke IT-skills de HR-professional moet beschikken (daar staan deze twee vaardigheden fier bovenaan in de top-10) als wanneer de top-10 van skills waaraan de behoefte het snelst toeneemt onder de loep worden genomen. Al neemt de behoefte aan andere vaardigheden wel sneller toe – vaardigheden op het gebied van data-analyse bijvoorbeeld.

Een en ander geldt niet alleen voor de P&O-er – een functionaris die zich bezig houdt met de personeelsadministratie en andere ‘klassieke’, sterk operationele HR-werkzaamheden. Ook de bredere, meer op advies gerichte en ‘modernere’ HR-Manager heeft er veel baat bij als hij een Excel-tijger is of zich heeft bekwaamd in MS Office – en ook voor hem geldt dat hij dan meer waard is op de arbeidsmarkt dan zijn digitaal minder onderlegde collega.

Top 10 meest gevraagde skills P&O’ers

IT Skills Professionele skills Sociale skills

Microsoft Excel

Payrollbeheer

Zelfmotivatie

   

Microsoft Office

Personeelszaken

Communicatie

   

Personeelsinformatiesysteem

Administratieve Werkzaamheden

Aandacht voor Detail

   

SAP Applicaties

Boekhouding

Werken in Groepsverband

   

Microsoft Word

Consultancy

Servicegerichtheid

   

Microsoft Outlook

Naleving van de Regelgeving

Analytisch Denken

   

Data-Analyse

Financiën

Doelgericht

   

Workday

Belasting

Coördineren

   

Microsoft Powerpoint

Mutaties (Biologie)

Aanpassingsvermogen

   

Informatiemanagement

Arbeidswetten

Gepassioneerd

   


Top 10 meest gevraagde skills HRM’ers

IT skills

Professionele skills

Sociale skills

Microsoft Office

Personeelszaken

Communicatie

Microsoft Excel

Werving

Zelfmotivatie

Databases

Consultancy

Doelgericht

Personeelsinformatiesysteem

Administratieve Werkzaamheden

Werken in Groepsverband

Data-Analyse

Payrollbeheer

Coördineren

Informatiemanagement

Naleving van de Regelgeving

Gepassioneerd

Microsoft Word

Financiën

Aandacht voor Detail

SAP Applicaties

Stakeholder Management

Servicegerichtheid

Microsoft Powerpoint

Marketing

Interpersoonlijke Vaardigheden

Workday

Innovatie

Aanpassingsvermogen

Bron: Intelligence Group, juli 2022


Top 10 snelstgroeiende skills P&O’ers

IT Skills

Professionele Skills

Sociale Skills

Informatiesystemen

Werving

Strategisch Denken

Personeelsinformatiesysteem

Contractbeheer

Gepassioneerd

Databases

Arbeidsovereenkomsten

Leergierig

Informatiemanagement

Boekhouding

Coördineren

Data-Analyse

Personeelszaken

Doelgericht

Microsoft Powerpoint

Wetten (Vakkennis)

Analytisch Denken

Agile Methodologie

Naleving van de Regelgeving

Interpersoonlijke Vaardigheden

Workday

Consultancy

Zelfmotivatie

Microsoft Office

Arbeidswetten

Aandacht voor Detail

Microsoft Word

Financiën

Werken in Groepsverband


Top 10 snelstgroeiende skills HRM’ers

IT Skills

Professionele Skills

Sociale Skills

Applicant Tracking Systemen

Stakeholder Management

Strategisch Denken

Software Engineering

Werving

Creativiteit

Personeelsinformatiesysteem

Innovatie

Leergierig

Agile Methodologie

Payrollbeheer

Aandacht voor Detail

Informatiemanagement

Contractbeheer

Gepassioneerd

Data-Analyse

Marketing

Interpersoonlijke Vaardigheden

Databases

Consultancy

Coördineren

Microsoft Office

Naleving van de Regelgeving

Zelfmotivatie

Microsoft Outlook

Financiën

Werken in Groepsverband

Microsoft Excel

Techniek

Doelgericht

Bron: Intelligence Group, juli 2022

Kleine moeite

Dat is allemaal goed nieuws voor de HR-professional die een concurrentievoordeel wil behalen op de arbeidsmarkt. “Volg een cursus Excel of Advanced Excel, en je outperformt veel anderen”, zegt Geert-Jan Waasdorp, oprichter van Intelligence Group. Anders geformuleerd: zowel de P&O-er (gemiddeld jaarsalaris in juli volgens de Intelligence Group € 39.500) als de HRM’er (gemiddeld € 40.600 per jaar) kan in één klap, door een kleine inspanning zijn salariseisen opschroeven, en zorgen dat ze meer gaan verdienen dan de gemiddeld € 40.600 die nu per maand wordt overgemaakt.

Een kleine moeite, aldus Waasdorp: “Zo’n cursus is misschien 40 uur, en verdient zichzelf dus heel snel terug. Al is er natuurlijk wel een verschil tussen een cursus volgen en een programma werkelijk beheersen. Veel mensen werken met Excel, maar kennen de mogelijkheden van de software maar zeer beperkt – ze zijn een ‘one trick pony’. Je zult ook praktijkuren moeten draaien, wil je echt goed willen worden. Maar het begint met het opdoen van skills.”

Dat niet alleen, met zo’n cursus komen meteen ook de toepassing van andere vaardigheden ten goede. Met name de zo belangrijk geachte vaardigheden op het gebied van data-analyse. “Als je weet hoe Excel werkt, kun je al snel slimme draaitabellen maken en duidelijke uitdraaien verzorgen op gebied van diversiteit, ziekteverzuim en medewerkerstevredenheid. Je krijgt veel meer grip op allerlei kpi’s en kunt je organisatie ook veel beter aansturen. HR-professionals beschikken echt wel over de benodigde analysevaardigheden als ze de data juist gepresenteerd krijgen.”

Zo ingewikkeld is het ook allemaal niet, aldus Waasdorp: “Als je constateert dat je personeelsbestand voor 70 procent uit mannen bestaat en voor 30 procent uit vrouwen, is de analyse snel gemaakt dat mannen oververtegenwoordigd zijn, als de verhouding in de markt op 50/50 ligt. Alleen om die analyse te maken, moet je weten hoe je een draaitabel maakt in Excel. En aan die kennis schort het bij negen van de tien HR-professionals – waardoor de analyse vaak ook achterwege blijft. Terwijl het slechts vijf minuten werk is om erachter te komen hoe je een draaitabel maakt.”

Hand in eigen boezem

Omdat veel HR-professionals Excel onvoldoende onder de knie hebben, blijven die belangrijke analyses ook achterwege. De oplossing is uiteraard eenvoudig: volg zo’n cursus en ga oefenen. Merkwaardig genoeg doen HR-professionals dat zelden, en houden ze hun eigen eigen schaarste in stand. Dat mogen ze zich wel aantrekken, vindt Waasdorp.

“HR heeft de haar mond vol van upskilling en reskilling. Maar kennelijk betrekken ze dat te weinig op zichzelf of hun directe medewerkers. Ze zouden er goed aan doen hun eigen mensen bij- en om te scholen. En om te zorgen voor een grote interne mobiliteit, zodat ze makkelijker kunnen werven onder hun eigen personeel, en de mensen waar nodig verder ontwikkelen. Als iemand zou moeten weten hoe dat het beste kan, is dat wel de HR-professional. Maar ook hier blijkt maar weer eens: de kinderen van de schoenmaker lopen barrevoets.”

Bron: HRPraktijk