Arbeidsmarkt: al 25% van de gevraagde vaardigheden veranderd sinds 2015

Arbeidsmarkt: al 25% van de gevraagde vaardigheden veranderd sinds 2015
Hoe zorgt u ervoor dat de organisatie ingericht is op de veranderende behoeften aan vaardigheden? Werkgevers moeten zich voorbereiden op een Great Reshuffle.

Door Arno Nienhuis

De afgelopen jaren is verandering de enige constante geweest. De pandemie heeft bij allerlei organisaties wereldwijd geleid tot de versnelling van een aantal macrotrends, zoals de digitale transformatie en de steeds groter wordende kloof tussen de beschikbare en de gevraagde vaardigheden.

Twee op de vijf werkgevers is van plan dit jaar grootschalige bijscholings- of omscholingsprogramma’s in te zetten

Als gevolg hiervan worden medewerkers en organisaties gedwongen op een andere manier te kijken naar het ‘hoe’, ‘waar’ en zelfs het ‘waarom’ van werk. LinkedIn noemt dit het tijdperk van de Great Reshuffle.

Veranderende behoeften én vaardigheden

Werknemers zijn meer waarde gaan hechten aan flexibiliteit en voldoening in het werk. In Nederland hebben werkgevers daarnaast ook nog eens te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Daarbij veranderen de vaardigheden die nodig zijn om ons werk te doen tegelijkertijd alleen maar sneller. Uit recente LinkedIn-data blijkt dat de vaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt, sinds 2015 met ongeveer 25% zijn veranderd. Tegen 2027 zal dit percentage naar verwachting zijn verdubbeld.

Training en opleiding zijn cruciaal

Deze verschuiving betekent dat werkgevers zich niet alleen moeten richten op het aannemen van nieuw talent, maar dat training en opleiding cruciaal zijn bij het ontwikkelen en behouden van een toekomstbestendig personeelsbestand. Naarmate de strijd om werknemers met veel gevraagde vaardigheden heviger wordt, richten werkgevers zich steeds meer op het behouden van hun toptalent.

LinkedIn’s 2022 Workplace Learning Report – waarvoor ruim 500 Learning & Development (L&D) professionals uit heel Europa werden ondervraagd – stelt vast dat meer dan twee vijfde (42%) van de werkgevers van plan is dit jaar grootschalige bijscholings- of omscholingsprogramma’s in te zetten. Dit komt volgens bijna de helft (47%) van de ondervraagden dat het gat tussen vaardigheden en werkzaamheden in hun organisatie het afgelopen jaar is toegenomen. En de meerderheid (73%) zegt dat het goedkoper is om een bestaande werknemer om te scholen dan een nieuwe aan te nemen.

Op de to-do-lijst voor L&D in 2022

Meer partners en meer budget betekent meer verantwoordelijkheden. L&D zal op alle vlakken moeten opschalen om aan de groeiende vraag op het gebied van de ontwikkeling van vaardigheden te voldoen. Daarbij heeft het aanscherpen van leiderschapsvaardigheden

de hoogste prioriteit, aangezien 49% aangeeft in te zetten op leiderschaps- en managementtraining. 46% focust op bij- en omscholing van medewerkers en 26% op digitale bijscholing en transformatie.

Blik naar buiten

Om daadwerkelijk verandering te bewerkstelligen, is nauwere samenwerking cruciaal, zo blijkt. Bijna driekwart (74%) is het ermee eens dat L&D een grotere rol is gaan spelen. Met name op het gebied van gelijke kansen, diversiteit en inclusie, betrokkenheid van medewerkers en talentontwikkeling. Belangrijk is dat L&D-medewerkers hun blik naar buiten richten en zichzelf plaatsen in een HR-positie die zich in de breedte profileert en beweegt.

Werkgevers doen er verstandig aan L&D nauw te laten samenwerken met collega’s van HR en andere afdelingen. Het is nu namelijk belangrijker dan ooit om talentontwikkeling op basis van vaardigheden goed af te stemmen op je medewerkers en hiervoor, samen met HR, doelstellingen te bepalen op personeelsgebied.

Virtueel live-evenement

Op 10 mei organiseren we #LinkedInForward, een virtueel live-evenement waarin we de veranderende wereld van werk bespreken. Leiders op het gebied van Talent Acquisition, Learning & Development en Employee Engagement zullen spreken over het creëren van een meer flexibele, rechtvaardige en zinvolle werkomgeving.

Zo hebben we het over skills-based hiring, diversiteit en inclusie, flexibel werk en alle veranderingen die daarbij komen kijken. Het event vindt plaats van 10:00 tot 11:00 uur. Kijk voor meer informatie en registratie op de website: https://lnkd.in/NLforward2022.

Meer lezen over de bevindingen in het rapport, en nuttige handvatten om scholing te prioriteren binnen uw organisatie? Het volledige rapport kunt u hier inzien.