Beloningsmodel bestuur sterk bepalend voor realiseren duurzame investeringen

Wil de onderneming vaart maken met investeren in duurzame productie en R&D en sturen op langetermijnresultaten, dan is het beloningsmodel van de bestuurders daarvoor sterk bepalend.

Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. Behalve het beloningsbeleid spelen ook de persoonlijkheidskenmerken van bestuurders en de focus van aandeelhouders een belangrijke rol.

Het onderzoek laat zien dat er drie kernfactoren zijn die investeringen in duurzame productie en lange-termijn resultaat beïnvloeden: incentives voor bestuurders (beloningsmodel), persoonlijke kenmerken van bestuurders (mate van focus op milieu, maatschappij en bestuur, oftewel ESG) en de context waarin bestuurders opereren (mate van focus van de aandeelhouders op ESG). Er is een zichtbare samenhang tussen deze factoren: de hoogste gemiddelde investeringen in duurzame productie komt voor bij respondenten met een pro-ESG-beloningsmodel, een persoonlijke focus op ESG en pro-ESG aandeelhouders

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Reward Value, een non-profit organisatie die de beloning van bestuurders wil moderniseren om zo bij te dragen aan positieve verandering.

Bonus bepalend

Financiële prikkels op het gebied van beloning werken, zegt Frederic Barge, oprichter van Reward Value. "Deelnemers aan het onderzoek maken bijvoorbeeld verschillende keuzes voor investeringen in duurzame productie en R&D in reactie op het beloningsmodel dat de onderneming hanteert. Zo is te zien dat respondenten die een hogere bonus ontvangen voor duurzame productie 10 procent meer middelen toekennen aan schone productie dan respondenten die een lagere bonus ontvangen voor de (milieu-)impact van productie. Bij verschuiving van de focus op de kortetermijnbonus naar een langetermijnbonus zien we een stijging van 14 procent in R&D-investeringen."

Persoonlijke kenmerken en financiële druk

De persoonlijke kenmerken van de respondenten spelen ook een aanzienlijke rol bij de keuze om te investeren in schone productie. Zo is te zien dat deelnemers met een ESG-gerichte kijk op besturen daar veel vaker voor kiezen dan collega-bestuurders die het thema ESG minder relevant vinden. Naast financiële prikkels en persoonlijke kernmerken blijkt ook - externe - druk van invloed te zijn. "Bestuurders met aandeelhouders die ESG hoog in het vaandel hebben, investeren significant meer in duurzame productie dan wanneer er sprake is van aandeelhouders die vooral waarde hechten aan (korte-termijn) financiële prestaties. Voor deelnemers met aandeelhouders die georiënteerd zijn op de lange termijn geldt dat zij maar liefst 27 procent meer investeren in R&D", aldus Barge.

Barge: "Beloning is belangrijk om bij ondernemingen positieve verandering in gang te zetten. Het hanteren van het juiste beloningsmodel verhoogt investeringen in R&D en duurzame productie. De persoonlijke voorkeuren en drijfveren van bestuurders tellen ook mee. Als daaraan de juiste focus en wensen van aandeelhouders worden toegevoegd is er een aanzienlijke kans op meer maatschappelijke langetermijnwaardecreatie. Ondernemingen die het verschil willen maken doen er goed aan zorgvuldig te kijken naar hun beloningsbeleid, het type bestuurder en de focus van aandeelhouders. Een juiste afstemming van deze drie sterk verbonden factoren levert de meeste impact op."

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation. Het volledige rapport kan hier worden gedownload.