Het belang van effectieve communicatie

Effectieve communicatie is cruciaal voor elk bedrijf. Een omgeving met open communicatie leidt tot minder misverstanden en meer transparantie.

Partnerbijdrage van:

“Vertrouwen houdt alles bij elkaar. Het is het meest essentiële ingrediënt voor effectieve communicatie. Het is de fundering onder alle relaties.”
– Stephen Covey

Waarom is communicatie zo belangrijk?
Simpel gezegd: interne communicatie helpt om je organisatie bij elkaar te brengen en houden. Het verbindt afdelingen en teams op de werkvloer en zorgt ervoor dat elke werknemer up-to-date is, op dezelfde golflengte zit, en op hoogte is van wat er in en met het bedrijf gebeurt.

Interne communicatie is als een platform waar werknemers zich veilig en vrij moeten voelen om vragen te stellen en suggesties te doen.

In een Forbes-artikel met de titel The Five Cs of Effective Communication, wordt het alternatief treffend beschreven: “Als we ons niet gehoord voelen op het werk, waar we normaal gezien de meeste uren van de dag doorbrengen, kunnen we ongelofelijk gefrustreerd raken, zien we mensen al snel in een slecht licht en interpreteren we situaties veel vaker verkeerd. Dat kan leiden tot spanningen en ongemotiveerde werknemers of leiders als ze zich niet gewaardeerd en gerespecteerd voelen.”

De verschillen tussen de generaties
“De manier waarop we communiceren met anderen en met onszelf, bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van ons leven.”
– Anthony Robbins

Elke generatie heeft haar eigen communicatievoorkeuren. Daarom is het heel belangrijk om te weten hoe en met wie te communiceren, vooral wanneer je bedrijf meerdere vestigingen heeft en er meerdere generaties naast elkaar werken.

Het is heel nuttig te weten hoe elke generatie het liefst informatie ontvangt. Dit betekent dat je weet welk platform elke generatie het liefst gebruikt (bijv. pushmeldingen of e-mail of sms), hoe vaak er gecommuniceerd moet worden, en wat voor soort berichten je elke doelgroep moet sturen.

Jongere werknemers vinden bijvoorbeeld dat er regelmatig communicatie moet zijn en dat hun werkgever transparant moet zijn over alles wat er met het bedrijf gebeurt. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de jongere werknemers – vooral die van generatie Z – meer samenwerking, meer transparantie en meer feedback willen.

Luister en leer
Het is belangrijk om een cultuur van inclusie te creëren waarin het delen van je mening niet alleen goed is, maar ook ten zeerste wordt aangemoedigd. Vraag je werknemers om input. Wat willen ze? Wat zijn hun ideeën?

Door werknemers actief uit te nodigen en aan te sporen om met ideeën te komen, kun je een cultuur van waardering, openheid en inclusie creëren. Interne communicatie mag nooit eenzijdig of een monoloog zijn; succesvolle communicatie is altijd tweerichtingsverkeer. Luisteren is een erg belangrijke factor in communicatie.

Luisteren geeft niet alleen blijk van respect, maar maakt het voor jou als werkgever ook mogelijk om te ontdekken welke zaken je mogelijk moet aanpakken.

Engagement creëren
Gallup heeft vastgesteld dat consistente communicatie – of deze nu persoonlijk, telefonisch of elektronisch plaatsvindt – is geassocieerd met een hogere mate van betrokkenheid. Uit het onderzoek van Gallup blijkt dat werknemers van wie de leidinggevenden regelmatig met hen in gesprek gaan, zich bijna drie keer zo vaak betrokken voelen als werknemers van wie de leidinggevenden dat niet doen.

Daarnaast stelt Gallup dat leidinggevenden die gebruikmaken van een combinatie van persoonlijke, telefonische en elektronische communicatie, het meest succesvol zijn in het stimuleren van de betrokkenheid van hun werknemers.

Wil je meer te weten komen over het belang van interne communicatie? Download dan vandaag nog jouw gratis exemplaar van het e-boek The Power of Communication van Benify.