Bijklussende werknemer tijdens ziekte – rechter oordeelt ontslag op staande voet terecht

Ontslag op staande voet tijdens ziekte ligt gevoelig. Toch hoeven werkgevers niet alles te slikken, blijkt uit een recente uitspraak.

Door: Petra Willems, advocaat bij LWYRS advocaten arbeidsrecht

Regelmatig wordt ons de vraag voorgelegd hoe het zit met zieke werknemers die (toch) activiteiten verrichten die door de werkgever worden ervaren als ‘haaks staand’ op de ziekmelding.

De rechercheurs legden vast hoe de man werkzaamheden aan zijn huis verrichtte, en ook een auto bestuurde

Een blik in de jurisprudentie leert dat dit niet zwart-wit wordt gezien in de zin dat het een duidelijke ontslaggrond oplevert. Dit zal altijd afhangen van de omstandigheden van het geval. Daarbij heeft het aantal uitspraken waarin geen ontslaggrond werd aangenomen de overhand.

Recent is evenwel een uitspraak gepubliceerd in het voordeel van de werkgever. De zaak speelde bij een Utrechts installatiebedrijf. De man werkte sinds april 2020 als monteur voor het installatiebedrijf, maar meldde zich in maart 2021 ziek. De man zei vooral last te hebben van zijn knieën, waardoor hij moeite had met bewegen.

Toegenomen klachten

Na bijna een jaar thuis te hebben gezeten, volgde in februari 2022 een evaluatie met de bedrijfsarts. Daarbij gaf de monteur aan dat de klachten toenamen. Hij zou onder meer last hebben ‘bij lopen, duwen, trekken, tillen, dragen, knielen, hurken en staan’. Naar eigen zeggen kon de man ook niet meer autorijden.

In maart hoorde het installatiebedrijf dat iemand de monteur in een auto had zien rijden. Toen de werkgever poolshoogte bij de man ging nemen, zag hij hem klussen aan zijn nieuwe woning. Daarop liet de werkgever een recherchebureau de werknemer drie dagen gadeslaan, en filmen met een in een auto verborgen camera.

De rechercheurs legden zo vast hoe de man werkzaamheden aan zijn huis verrichtte, en ook een auto bestuurde. Degenen die de jurisprudentie enigszins volgen, weten dat het heimelijk maken van camerabeelden een gevoelig onderwerp kan zijn. Mede naar aanleiding van de camerabeelden ontsloeg het installatiebedrijf de man op staande voet.

Bezwaar tegen dagenlange observaties

Volgens de man was hij ten onrechte ontslagen, omdat hij niet gelogen zou hebben over zijn beperkingen. Hij zou slechts klusjes hebben uitgevoerd waartoe hij wel in staat was. Dat de monteur ook rijdend was waargenomen, zou zijn te verklaren doordat hij wel een automaat, maar geen handgeschakelde auto kon bedienen. Ten slotte maakte de man bezwaar tegen het schenden van zijn privacy, door de dagenlange observaties.

Uit een onlangs openbaar geworden uitspraak blijkt dat de Utrechtse kantonrechter niets van de verklaringen van de monteur gelooft. Daarbij wijst de rechter op de beelden, waarop te zien is hoe de man zware spullen tilt en veel bewegingen maakt waarbij hij zijn knieën gebruikt. “Hieruit blijkt onmiskenbaar dat de monteur meer kon dan hij aan zijn werkgever en de bedrijfsarts heeft verklaard.”

Vanaf de openbare weg

Ook met de verklaring over het autorijden neemt de kantonrechter geen genoegen. De man had bij zijn werkgever moeten melden dat hij wel in een automaat kon rijden. De rechter vindt niet dat er door het gadeslaan en filmen van de klussende monteur een te ernstige inbreuk is gemaakt op zijn recht op privacy.

De werkgever zou geen andere manier hebben gehad om de waarheid te achterhalen en de observaties hebben niet langer dan noodzakelijk geduurd – en hebben vanaf de openbare weg plaatsgevonden. Het ontslag op staande voet blijft dan ook in stand.

Omdat het ontslag aan de man zelf te wijten is, kan hij waarschijnlijk ook fluiten naar een WW-uitkering. Bovendien moet de ontslagen monteur zijn werkgever ook nog een zogenoemde ‘gefixeerde schadevergoeding’ betalen. Dat is een vergoeding, die een werkgever kan claimen als een werknemer terecht op staande voet moet worden ontslagen.

Penibele aangelegenheid

Hoewel deze uitspraak een hart onder de riem zal zijn voor veel werkgevers, blijft het verlenen van een ontslag op staande voet tijdens ziekte een penibele aangelegenheid waarbij voorzichtig moet worden gemanoeuvreerd. Bij twijfel is het verstandig tijdig advies in te winnen bij een arbeidsrechtspecialist.

Petra Willems is advocaat arbeidsrecht bij LWYRS advocaten arbeidsrecht in Den Haag. Zij adviseert (middel)grote ondernemingen en hoger management over (internationaal) arbeidsrechtelijke kwesties zoals reorganisaties, individuele ontslagzaken en medezeggenschap.