Circle of Influence (IV) – Wendy Haitsma, CHRO Aviko: “Invloed hebben is ook invloed geven”

De rol van HR binnen Aviko in de afgelopen jaren flink veranderd en meegegroeid met de ambities en ontwikkeling van het aardappelverwerkend bedrijf. De volgende stap is ‘multidisciplinaire samenwerking’ binnen HR en tussen HR en het lijnmanagement, zegt CHRO Wendy Haitsma, een van de sprekers op de HR Day 2023 over de Circle of Influence.

Het oer-Nederlandse Aviko is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een bedrijf waar de zon nooit ondergaat, de aardappelproducten van Aviko worden in Europa en China geproduceerd en wereldwijd verkocht in meer dan 110 landen. HR was lange tijd decentraal georganiseerd. De coronacrisis maakte duidelijk dat dat niet meer paste bij groei van Aviko. CHRO Wendy Haitsma startte een reis om ‘joy to tables’ ook naar binnen te halen door te werken aan de organisatie, cultuur en het leiderschap.

“Door de enorme groei was HR bij ons op achterstand geraakt”

Toen Wendy Haitsma begin 2020 in dienst trad bij Aviko, trof ze een bedrijf aan dat na de oprichting in 1962 was uitgegroeid tot een internationaal succesvolle producent van aardappelproducten, met een dijk van een reputatie onder food professionals zoals restaurants en consumenten, tot in China toe.

“Door de enorme groei was HR op achterstand geraakt. Systemen en processen waren verouderd en cultuur en leiderschap was nog geen onderdeel van de strategie. Er was ook behoefte om de samenwerking en verdere versterking van de synergie met ons moederbedrijf Cosun (sinds 2002 is Aviko onderdeel van de agrarische coöperatie Royal Cosun, redactie).”

 

HR DAY 2023: Circle of Influence

Op HR Day 2023 staat het thema circle of influence centraal en hoe je als HR-professional je invloed kunt vergroten. Deze inspirerende belicht drie kanten van dit thema:

  • Vergroot je persoonlijke cirkel van invloed door onder meer effectiever te communiceren met je collega’s en managementteam
  • De Circle of Influence van de HR-strategie. Stem de strategie af op de bedrijfsdoelen en vergroot de betrokkenheid en het succes van medewerkers en organisatie.
  • Gebruik de nieuwste technologische ontwikkelingen om je invloedssfeer te vergroten en je werk efficiënter te maken.

 

Versnipperd HR-beleid

Aviko – ooit een bescheiden onderneming dat onder de naam Aardappel verwerkende industrie Keppel en omstreken opereerde – is in de afgelopen 60 jaar uitgegroeid tot een wereldspeler met 13 productielocaties in Nederland, België, Duitsland, Zweden, Polen en China. Aviko is actief in meer dan 110 landen en er werken zo’n 2.500 collega’s wereldwijd.

“De locaties hadden lang hun eigen manier van werken. Zeker op HR-gebied. Het HR-beleid was versnipperd, waardoor er geen eenduidige en consistente aanpak was voor de verschillende locaties en landen.” Synergie ontbrak grotendeels – er was amper een gemeenschappelijke visie, elke locatie had z’n eigen HR-beleid, ‘best practices’ tussen verschillende locaties werden niet gedeeld en er was een lappendeken van verschillende HR-systemen.

“Er was altijd wel iets dat meer prioriteit had dan de professionalisering van de HR-functie”

“Het versnipperde beleid leidde tot onduidelijkheid binnen de organisatie”, constateert Haitsma. “Dit ging ten koste van de samenwerking en dat wilden we verbeteren. Die verandering vroeg tijd, aandacht en energie van de organisatie. Zoals vaak het geval is binnen productieorganisaties was er altijd wel iets dat meer prioriteit had dan de professionalisering van de HR-functie.”

 

 

HR DAY 2023 – Circle of Influence


Tijdens HR Day op 3 oktober 2023 ontdek je hoe je als HR-professional je cirkel van invloed kunt vergroten om zo een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie. We bieden praktische inzichten en tips die direct toepasbaar zijn binnen jouw dagelijkse praktijk. Allereerst gaan we in op de cirkel van invloed van jou als HR-professional. Vervolgens gaan we in op de cirkel van invloed van de HR-strategie in de organisatie. Tot slot onderzoeken we de impact van technologie op de cirkel van invloed van HR. Mis deze kans niet om jezelf en de organisatie naar een hoger niveau te tillen!Bekijk het programma >>

 

Professionalisering

Dat veranderde door de coronacrisis waarin duidelijk werd dat een gemeenschappelijke cultuur en samenwerking bepalend is voor hoe je uit zo’n crisis komt. Dat leidde tot een breed gedragen inzicht dat de HR-functie moest worden geprofessionaliseerd. Er kwam er één centraal HCM-systeem wat naast meer inzicht, de rol van leidinggevenden en medewerkers veranderde en meer handvatten gaf voor regie op de eigen ontwikkeling. HR-collega’s van diverse locaties in verschillende landen zijn nauwer gaan samenwerken op centrale thema’s waardoor er meer standaardisatie is ontstaan wat leidt tot consistentie en transparantie.

Parallel daaraan is er multidisciplinair gewerkt aan het verduidelijken van de missie en de kernwaarden, wat geleid heeft tot de overkoepelende missie ‘We bring Joy to tables all over the world’: een ‘mission statement’ dat de wens om klanten, leveranciers, werknemers en andere partijen vreugde te brengen met vrolijk stemmende frites en andere aardappelproducten. Zo’n mission statement geeft veel richting aan de manier waarop we samenwerken. En het geeft richting aan de manier waarop we samen onze missie waarmaken.

Ook is er een ‘gemeenschappelijke taal’ ontwikkeld, die steunt op de waarden die het bedrijf hoog heeft zitten, zoals ‘rely on each other’, ‘let’s grow’ en ‘enjoy’. Deze waarden geven richting en houvast voor alle medewerkers van Aviko, over de hele wereld. “Onze cultuur en kernwaarden verbinden onze 2.500 collega’s met Aviko, en ook met elkaar. Tegelijkertijd vinden we ook dat iedereen hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft en dat iedereen alle ruimte verdient om die verantwoordelijkheid in te vullen: het gaat om eigenaarschap. Dan is het aan HR om de kaders te stellen, de middelen te bieden en de ondersteuning te geven zodat medewerkers hun rol kunnen vervullen en daarin kunnen ontwikkelen.”

Duidelijke visie, geduld en actie

Haitsma – een van de sprekers op de HR Day 2023 – ziet hier ook meteen een link met het thema van de dag de ‘Circle of Influence’: “Om binnen een organisatie als Aviko, met een lange en rijke historie én een internationale structuur, invloed te hebben, heb je allereerst een duidelijke visie nodig, zodat iedereen begrijpt waarom het bedrijf wil groeien en zich verder ontwikkelen”, zegt zij.

“HR biedt handvatten aan medewerkers zodat zij zelf invloed uit kunnen oefenen op de groei, ontwikkeling en cultuur”

“Vervolgens heb je geduld nodig omdat je eerst kleine successen moet boeken voordat je iets groter kunt maken én flexibiliteit omdat je plan niet altijd uitpakt zoals je het van te voren had bedacht en daarvoor aanpassingsvermogen nodig is. En tot slot is actie nodig, om de organisatie niet alleen te vertellen waar je heen wilt maar om te zorgen dat dit ook gezien, ervaren en beleefd wordt. Dat doet HR onder andere door handvatten te bieden aan medewerkers zodat zij zelf invloed uit kunnen oefenen op de groei, ontwikkeling en cultuur van hun eigen teams en daarmee ook de organisatie. Invloed hebben is ook invloed geven.”

Invloed geven aan lijnmanagers, onder andere. Zij worden in staat gesteld om aandacht aan hun teams, hun individuele medewerkers en ontwikkeling te besteden. “Weten wat er speelt en wat mensen nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen is cruciaal.” HR kan op zijn beurt die leidinggevenden weer coachen en begeleiden. “Dit betekent dat leidinggevenden worden aangemoedigd sterker te focussen op het creëren van succesvolle teams. Het ultieme doel is dat de leidinggevende anderen in staat stelt om de eigen talenten en kwaliteiten in te zetten en te vergroten. Een heel verschil met vroeger.”

Nieuw type leiderschap

Het is een verandering die niet altijd even makkelijk is. “Omdat we het niet eerder zo expliciet van mensen gevraagd hebben en daardoor de vaardigheden niet vanzelfsprekend aanwezig zijn. Daar moet dus ook in geïnvesteerd worden.” Daarnaast zet Aviko in op diversiteit door nieuw type leiderschap aan te trekken waarbij de menskant een grote rol speelt en dit te mixen met het meer traditionele leiderschap waar de expertise een belangrijke factor is. “Beide zijn nodig om succesvol te zijn.”

 

Zie ook de andere artikelen in deze reeks die eerder zijn verschenen:

 

Covey’s Circle of Influence (I): Nog altijd razend actueel voor de HR-professional die impact wil hebben

Op de komende HR Day staat het thema ‘circle of influence’ centraal. Een belangrijk onderwerp voor iedere HR-professional, want wie zich consequent richt op zijn of haar ‘cirkel van invloed’ zal aan invloed winnen. Maar hoe breng je Stephen Covey’s theorie van de circle of influence zelf het beste in de praktijk?

Managementdenker Stephen R. Covey bespreekt de circle of influence in zijn boek De zeven eigenschappen van effectieve mensen uit 1989, waarin hij een leidraad biedt voor persoonlijk en professioneel succes.

Lees het volledige artikel

 

Circle of Influence II: Erwin Vink, Data & Analytics, Salure: “Op grond van data communiceer je overtuigender”

Oud HR-adviseur Erwin Vink is tegenwoordig manager Data & Analytics. Op de komende HR Day spreekt hij over de impact van kunstmatige intelligentie. Met zijn achtergrond als HRM Adviseur bij Zorggroep Sirjon ziet hij het belang in van het concept The Circle of Influence voor HR, het thema van de dag.

“Begin met de realiteit te accepteren.” Dat is het belangrijkste onderdeel van Coveys ideeën over de Circle of Influence in de ogen van Erwin Vink, Manager Data & Analytics bij Salure, een AFAS-partner in salarisadministratie, consultancy en business intelligence.

Lees het volledige interview met Erwin Vink

 

Circle of Influence (III) – Jan Tjerk Boonstra, HR-strateeg, Human Capital Group: “Zeg eens nee tegen dat lijstje”

Jan Tjerk Boonstra: “Jobcrafting kan zorgen voor minder burn-outs”
Om de grote uitdagingen van organisaties effectief te helpen aangaan, moet elke HR-professional zich als een goede interne adviseur opstellen. Maar de meeste HR-professionals zijn niet voldoende adviescompetent, stelt Jan Tjerk Boonstra, die op de komende HR Day spreekt over het vergroten van je HR-invloed met strategisch leiderschap.

Met het boek ‘De zeven eigenschappen van effectieve mensen’ heeft HR-adviseur Jan Tjerk Boonstra (Human Capital Group) niet zo veel. Te Amerikaans, te oppervlakkig, te bij elkaar geharkt. Maar het idee dat je als professional meer invloed zou kunnen uitoefenen spreekt hem aan.

Lees het volledige interview Met Jan Tjerk Boonstra