Cornerstone: Vier principes voor een nieuw system of work

'AI gaat de strategische personeelsplanning sterk vereenvoudigen’
Verandering is van alle tijden, maar de snelheid van verandering neemt toe. Organisaties moeten daarom blijven werken aan het ontwikkelen van toekomstbestendige vaardigheden bij hun werknemers. Daarvoor zijn nieuwe werkmodellen nodig.

Door: Michel Geurts, Regional Vice President Cornerstone Benelux

Organisaties wereldwijd hebben de afgelopen anderhalf jaar te maken gehad met enorme veranderingen. En veel organisaties zoeken nog steeds naar de beste manier om een nieuwe manier van werken te introduceren. Toch is deze verandering niet iets van de laatste maanden, onderzoek toont aan dat de druk om te veranderen ook al voor de coronapandemie stijgende was.

Zo worden werknemers en bedrijven verenigd in een gezamenlijke weg naar succes

Ook toen maakten beslissers zich al zorgen dat hun organisatie te langzaam veranderde, te veel in silo’s opereerde en te bureaucratisch was. Organisaties moeten zich daarom blijven richten op de ontwikkeling van vaardigheden die ervoor zorgen dat hun bedrijf en werknemers klaar zijn voor de toekomst. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken én denken. Artificial Intelligence (AI) zou hierin een hoofdrol kunnen – en moeten – spelen.

System of work

Centraal in dit nieuwe system of work is de visie om technologie, mensen en bedrijven samen te brengen in een nieuw systeem van werken dat voor iedereen werkt. Zo worden organisaties geholpen klaar te zijn voor de toekomst. Dit systeem heeft de volgende drie doelstellingen:

1.    Omscholing op grote schaal mogelijk maken
2.    De inzetbaarheid van talent verbeteren en groeimogelijkheden vergroten
3.    Voor meer flexibiliteit en ontvankelijkheid zorgen onder werknemers

Door complexiteit en technologiesilo’s weg te nemen, kan de manier waarop personeel ondersteund wordt en zich ontwikkelt worden veranderd. Het ontwikkelen van vaardigheden wordt zo onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden en personeel heeft meer flexibiliteit om naar eigen voorkeur te werken aan hun eigen ontwikkeling. Zo worden werknemers en bedrijven verenigd in een gezamenlijke weg naar succes.

Om deze visie te verwezenlijken heeft Cornerstone vier principes opgesteld die noodzakelijk zijn om innovatie binnen organisaties mogelijk te maken.

1. Snelheid staat centraal 
Snelheid is key, ook wanneer het gaat om aanpassingen kunnen doen in ondersteunende systemen. Dankzij zijn technologische kennis en de flexibiliteit van een microservices-architectuur is Cornerstone in staat om snel verbeteringen door te voeren en te implementeren, zodat de innovatiesnelheid van klanten ook omhooggaat.

2. AI- en vaardighedentechnologie 
Nu ons denken over de toekomst van werk verandert, zullen vaardigheden de voorwaarde voor groei en succes worden. Cornerstone zet zijn technologie rondom vaardigheden in om klanten te ondersteunen bij het identificeren, in lijn brengen en versnellen van de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden bij hun werknemers. Op die manier ontstaan meer mogelijkheden en worden beter gestroomlijnde en meer verbonden ervaringen gecreëerd die individualiteit, autonomie en het verbeteren van vaardigheden centraal stellen.

3. Content blijft king
Er is een overdaad aan learning content beschikbaar, de kunst is om de juiste content te vinden. Met behulp van AI en de data van meer dan 75 miljoen gebruikers, verbetert Cornerstone leren op de werkplek door een relevant en gepersonaliseerd contentaanbod te creëren. Gekoppeld aan de ontwikkeling van vaardigheden maakt dit autonoom leren mogelijk op het moment dat dit de werknemer het beste uitkomt. Ondertussen blijft Cornerstone nieuwe learning content creëren, het aanbod uitbreiden met nieuwe partnerships en nieuwe series van Cornerstone Originals produceren.

4. Een werknemerservaring naar verwachting
Het hedendaagse personeelsbestand is mobieler, meer divers en dynamischer dan ooit. Werknemers willen groeien en zich ondersteund voelen, terwijl werkgevers willen dat werknemers betrokken en productief zijn, waar of hoe ze ook werken.
Om organisaties te helpen om deze moderne werkomgeving voor elkaar te krijgen, bekijkt Cornerstone opnieuw hoe de ervaring van de eindgebruiker eruit zou moeten zien. Hierbij ligt de focus op innovaties die een gestroomlijnde, verbonden en intuïtieve ervaring mogelijk maken. Door zich continu aan te passen aan een gebruiker ontstaat een gepersonaliseerde ontwikkeling en groei-ervaring.

System of work-visie

De nieuwste innovatie van Cornerstone, Cornerstone Xplor, is een cruciale component in de system of work-visie. Deze maakt persoonlijke groei mogelijk door een volledig geïntegreerd en hyper gepersonaliseerd traject van leren, ontwikkeling van vaardigheden, groei en loopbaanmobiliteit te faciliteren. Zo wordt de huidige generatie talent leaders in staat gesteld om personeel op hun eigen niveau in hun ontwikkeling aan te spreken, met een sterk geïndividualiseerde en volledig verbonden groei-ervaring.

Want werknemers zijn essentieel voor de flexibiliteit, groei, innovatie en het succes van organisaties. Zakelijke prioriteiten en manieren van werken blijven zich ontwikkelen en zullen blijven veranderen. Innovaties in architectuur, AI, content en ervaring zullen helpen om te focussen op het opbouwen van een doelgerichte cultuur waarin werknemers de mogelijkheid wordt geboden zich te ontwikkelen, te innoveren, samen te werken en succesvol te zijn. Tegelijkertijd worden teams verenigd in gezamenlijke doelen en een collectieve definitie van succes.

Meer informatie: Cornerstone Benelux