Covey’s Circle of Influence (I): nog altijd razend actueel voor de HR-professional die impact wil hebben

Op de komende HR Day staat het thema ‘circle of influence’ centraal. Een belangrijk onderwerp voor iedere HR-professional, want wie zich consequent richt op zijn of haar 'cirkel van invloed' zal aan invloed winnen. Maar hoe breng je Stephen Covey’s theorie van de circle of influence zelf het beste in de praktijk?

Managementdenker Stephen R. Covey bespreekt de circle of influence in zijn boek De zeven eigenschappen van effectieve mensen uit 1989, waarin hij een leidraad biedt voor persoonlijk en professioneel succes.

“Terwijl de meeste zelfhulpboeken onafhankelijkheid als het hoogst haalbare aanprijzen, betoogt Covey dat wederzijdse afhankelijkheid belangrijker is”

Daarin volgt hij de redenering dat het erom gaat te accepteren wat je niet kunt beïnvloeden en je te richten op zaken waar je wél invloed op hebt. Hij volgt hierin de oude stoïcijnse denkers zoals Epitectus (“Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt.”) De leidraad die Covey hieruit haalt is: richt je alleen op zaken die binnen je Circle of Influence liggen.

 

HR DAY 2023: Circle of Influence

Op HR Day 2023 staat het thema circle of influence centraal en hoe je als HR-professional je invloed kunt vergroten. Deze inspirerende belicht drie kanten van dit thema:

 • Vergroot je persoonlijke cirkel van invloed door onder meer effectiever te communiceren met je collega’s en managementteam
 • De Circle of Influence van de HR-strategie. Stem de strategie af op de bedrijfsdoelen en vergroot de betrokkenheid en het succes van medewerkers en organisatie.
 • Gebruik de nieuwste technologische ontwikkelingen om je invloedssfeer te vergroten en je werk efficiënter te maken.

 

In deze geest bouwde Covey zijn hele boek op. Dat steunt op de overtuiging dat de manier waarop we de wereld zien volledig gebaseerd is op onze eigen percepties. Om een gegeven situatie te veranderen, moeten we onszelf veranderen, en om onszelf te veranderen, moeten we onze percepties kunnen veranderen.

Covey stelt dus dat leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap, vanuit de gedachte dat als iemand aan zichzelf leiding kan geven mogelijkheden ontstaan om leiding te geven aan anderen. Zo besteedt Covey ook aandacht aan hoe je het beste leiding kunt geven.

 

De 7 gewoonten van effectieve mensen op een rij:

 

      Om jezelf te kunnen beheersen:

 1. Wees proactief
  Tussen de stimulus (wat er gebeurt) en respons (jouw reactie) ligt de menselijke vrijheid om te kiezen. Realiseer je dat jij degene bent die jouw leven vormgeeft. Accepteer dat als je iets wilt, je het zelf actief moet regelen. Kortom: word de regisseur van je eigen leven.
 2. Begin met het einde voor ogen
  Beginnen met het einde voor ogen betekent een duidelijke visie hebben van je doelen en waarden, en je acties daarmee in overeenstemming brengen. Covey stelt dat we allemaal een persoonlijke missie moeten hebben die ons leidt en inspireert. Een persoonlijke missie is een verklaring van je doel, principes en prioriteiten in het leven. Dit geeft je richting en focus: het helpt je om je te richten op wat echt belangrijk is, en om nee te zeggen tegen wat dat niet is. Visualiseer de doelen die je wilt bereiken, bedenk wanneer een project geslaagd is.
 3. Doe belangrijke zaken eerst
  Stel prioriteiten en doe wat ertoe doet, verspil je tijd niet aan dat wat niet aan de doelen bijdraagt. Met andere woorden: richt je vooral op de meest belangrijke en urgente taken prioriteren, vermijd afleiding en waak voor uitstelgedrag.

  Om relaties te kunnen beheersen:
 4. Denk in termen van win-win
  Je zult je eigen doelen zelden bereiken zonder de hulp van anderen. Streef daarom naar samenwerking die tot wederzijds voordeel strekt.
 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden
  Luisteren is een belangrijker element van communicatie dan spreken. Probeer je daarom in te leven in de ander; luister met de intentie om de ander echt te begrijpen, vanuit zijn of haar perspectief. Eerst begrijpen en dan begrepen worden is echter niet alleen een kwestie van luisteren. Het is ook een kwestie van spreken. Nadat je empathisch hebt geluisterd naar de ander, moet je ook effectief je eigen boodschap overbrengen.
 6. Werk synergetisch
  Profiteer van de diversiteit en creativiteit van je team. Ken en gebruik elkaars kracht.Om relaties te laten groeien:
 7. Houd de zaag scherp
  Zorg voor onderhoud van jezelf op lichamelijk, mentaal, sociaal-emotioneel en spiritueel vlak. Sta af en toe ook stil en herijk je doelen en methodes.

Later heeft Covey hier nog een achtste gewoonte aan toegevoegd: vind je innerlijke stem en inspireer anderen om hun innerlijke stem te vinden: toon je groots, inspireer tot het goede en tot zelfontplooiing bij je medemens, maar de zeven eigenschappen zijn verreweg het bekendst.

 

Proces van leidinggeven

Met andere woorden: hij geeft niet alleen aandacht aan de persoonlijke kenmerken van een leider, maar ook aan het proces van leidinggeven. Juist die combinatie maakt waarschijnlijk dat zijn boek vandaag de dag nog steeds enorm populair is (en zo’n beetje elk jaar wel weer ergens bovenaan in de lijst met meest verkochte managementboeken staat).

Om succesvol en gelukkig te worden, dienen mensen zich zeven gewoonten – de zeven eigenschappen uit de titel – eigen te maken, schrijft Covey. Dan kunnen ze de ontwikkeling doormaken naar achtereenvolgens onafhankelijkheid (beheersing van jezelf), wederzijdse afhankelijkheid (beheersing van relaties) en naar het steeds betere (relaties laten groeien).

Terwijl de samenleving en de meeste zelfhulpboeken onafhankelijkheid als het hoogst haalbare aanprijzen, betoogt Covey dat wederzijdse afhankelijkheid belangrijker is. Wederzijdse afhankelijkheid is in zijn ogen een volwassener, geavanceerder concept dan onafhankelijkheid. Het gaat uit van de kennis dat je een onafhankelijk wezen bent, maar dat samenwerken met anderen meer resultaat zal opleveren dan wanneer je in je eentje werkt.

 

Pieter Versteeg: “Cirkel van invloed in de haarvaten van het bedrijf”
Pieter Versteeg, CHRO Sodexo Nederland: “Groei van medewerkers dé voorwaarde voor groei van het bedrijf”

Pieter Versteeg, CHRO van facilitair dienstverlener Sodexo Nederland, geeft op de HR Day een masterclass ‘Leiderschap binnen de cirkel van invloed’. Versteeg startte via interne doorgroei als CHRO bij facilitair dienstverlener Sodexo in het begin van de coronacrisis.
Een crisis is ook een kans, dacht hij, en initieerde mede de nieuwe strategie: een ontwikkelprogramma voor de high potentials en vanuit die groep een cultuurprogramma, gebaseerd op de theorie van Covey over de Circle of Influence.

Het eerste ontwikkelprogramma startte eind 2020 met 25 high potentials. In september vorig jaar kwam er een tweede editie, die momenteel loopt met vijftien deelnemers. “We ondersteunen het ontwikkelen van hun leiderschapskwaliteiten en ze krijgen de kans strategische projecten te leiden of hieraan een wezenlijke bijdrage te leveren. Vanuit het eerste programma is hierdoor het merendeel doorgegroeid naar een hogere functie”, zegt Versteeg in een interview met HR Praktijk.

Inmiddels zit de cirkel van invloed ‘in de haarvaten van het bedrijf’. “Want de high potentials hebben ook weer teams onder zich. Het sijpelt door en zij zijn de ambassadeurs voor het leven. We geloven in deze aanpak. Wanneer medewerkers groeien, groeien ook onze klanten en wij als bedrijf.”

 

The Circle of Influence

De theorie over de Circle of Influence maakt voornamelijk onderdeel uit van de gedachten van Covey over de eerste gewoonte van zeer effectieve mensen, hun proactiviteit. Zijn redenatie is dat als je proactief bent, je de realiteit accepteert en je volledige verantwoordelijkheid neemt voor hoe je daarmee omgaat. Al zijn de omstandigheden waarin je je bevindt nog zo ongunstig, wat je ermee doet heb je zelf in de hand.

“Jezelf in een slachtofferrol manoeuvreren leidt tot frustratie en kost veel energie”

Covey neemt, zou je kunnen zeggen, eenzelfde positie in als tovenaar Gandalf in In de Ban van de Ring. Wanneer de hobbit Frodo zich beklaagt over zijn lot en wenst dat hij in een andere tijd had geleefd, wijst Gandalf hem terecht: “Het enige dat wij hoeven te beslissen is wat we met de tijd moeten doen die ons is gegeven.”

Uiteraard kun je niet overal invloed hebben, zelfs niet altijd op zaken die je uiterst belangrijk vindt – zaken die, zoals Covey het noemt, binnen je Circle of Concern (cirkel van betrokkenheid) liggen. Maar mensen die zich druk maken over – bijvoorbeeld – het weer, pech, ziekte of bezuinigingen van hogerhand en zich richten op zaken waar ze niets aan kunnen doen, manoeuvreren zichzelf in een slachtofferrol. Dit leidt tot frustratie en kost veel energie.

Indirect invloed uitoefenen

Soms heb je die zaken volledig zelf in de hand – denk aan je eigen gedrag, houding, reacties, emoties, gedachten, acties en keuzes (deze vallen binnen de Circle of Control, een cirkeltje binnen de Circle of Influence).

Wie gewoontes 1 – 3 onder de knie heeft, zal een grote directe invloed kunnen uitoefenen. Soms heb je geen directe controle over zaken, maar kun je er wel indirect invloed uitoefenen – denk aan het gedrag van andere mensen of de voortgang van een grootschalig project. Hier zullen vooral gewoontes 4 – 5 van pas kunnen komen.

Direct of indirect: door je te beperken tot je Circle of Influence, krijg je veel voor elkaar. En naarmate je succesvoller bent, groei je in je rol en wordt je cirkel van invloed op termijn ook groter. Tijdens de HR Day zal de nader worden ingegaan op de vraag hoe HR-professionals Coveys theorie over de Circle of Influence in de praktijk kunnen aanwenden om meer ‘impact’ te hebben.

 

Lindi Boeije, framingspecialist: Invloed vergroten door framing en nudging

Effectieve communicatie speelt een sleutelrol binnen de Circle of Influence. Wie anderen wil beïnvloeden, zal daar tenslotte meer succes in hebben naarmate hij zijn communicatieve vaardigheden beter op orde heeft. Een onderwerp dat Lindi Boeije, framingspecialist bij Taalstrategie, op de HR Day verder uitdiept.

Zij bespreekt dan tijdens een interactieve workshop hoe nudging en framing kunnen worden ingezet om het gedrag van medewerkers positief te beïnvloeden. Nudging en framing zijn beïnvloedingsstrategieën die je kunt toepassen als je je overtuigingskracht wilt laten toenemen.

Bij framing gebruik je taal en beeld om de juiste emoties en beelden aan te wakkeren en zo je overtuigingskracht te vergroten. Een frame is een verhaal waarbij je bepaalde delen van de werkelijkheid belicht die belangrijk zijn voor jou en je doelgroep – en waarbij je andere delen wat meer naar de achtergrond schuift. Daarmee stuur je naar een specifieke interpretatierichting.

Bij nudging maak je gebruik van allerlei onbewuste stereotyperingen, vuistregels en denkbeelden die in ons hoofd zitten. Die zetten we in om mensen direct ander gedrag te laten vertonen. Nudging is mensen een duwtje geven in de goede richting. “Het is dus niet mensen tot iets verplichten”, zegt Boeije in een interview met HR Praktijk.

Kortom: door slim te framen wordt communicatie aantrekkelijker, duidelijker en overtuigender. Maar hoe kom je tot die ‘werkende’ woorden? En hoe kun je zelf effectief framen als je collega’s en het managementteam wil overtuigen en enthousiasmeren? Lindi Boeije leert je tijdens een interactieve workshop op HR Day de belangrijkste kneepjes van het vak.

 

Circle of Influence II: Erwin Vink, Data & Analytics, Salure: “Op grond van data communiceer je overtuigender”

Oud HR-adviseur Erwin Vink is tegenwoordig manager Data & Analytics. Op de komende HR Day spreekt hij over de impact van kunstmatige intelligentie. Met zijn achtergrond als HRM Adviseur bij Zorggroep Sirjon ziet hij het belang in van het concept The Circle of Influence voor HR, het thema van de dag.

“Begin met de realiteit te accepteren.” Dat is het belangrijkste onderdeel van Coveys ideeën over de Circle of Influence in de ogen van Erwin Vink, Manager Data & Analytics bij Salure, een AFAS-partner in salarisadministratie, consultancy en business intelligence.

Lees het volledige interview met Erwin Vink

 

Circle of Influence (III) – Jan Tjerk Boonstra, HR-strateeg, Human Capital Group: “Zeg eens nee tegen dat lijstje”

Jan Tjerk Boonstra: “Jobcrafting kan zorgen voor minder burn-outs”
Om de grote uitdagingen van organisaties effectief te helpen aangaan, moet elke HR-professional zich als een goede interne adviseur opstellen. Maar de meeste HR-professionals zijn niet voldoende adviescompetent, stelt Jan Tjerk Boonstra, die op de komende HR Day spreekt over het vergroten van je HR-invloed met strategisch leiderschap.

Met het boek ‘De zeven eigenschappen van effectieve mensen’ heeft HR-adviseur Jan Tjerk Boonstra (Human Capital Group) niet zo veel. Te Amerikaans, te oppervlakkig, te bij elkaar geharkt. Maar het idee dat je als professional meer invloed zou kunnen uitoefenen spreekt hem aan.

Lees het volledige interview Met Jan Tjerk Boonstra

 

Circle of Influence (IV) – Wendy Haitsma, CHRO Aviko: “Invloed hebben is ook invloed geven”

De rol van HR binnen Aviko in de afgelopen jaren flink veranderd en meegegroeid met de ambities en ontwikkeling van het aardappelverwerkend bedrijf. De volgende stap is ‘multidisciplinaire samenwerking’ binnen HR en tussen HR en het lijnmanagement, zegt CHRO Wendy Haitsma, een van de sprekers op de HR Day 2023 over de Circle of Influence.

Het oer-Nederlandse Aviko is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een bedrijf waar de zon nooit ondergaat, de aardappelproducten van Aviko worden in Europa en China geproduceerd en wereldwijd verkocht in meer dan 110 landen. HR was lange tijd decentraal georganiseerd. De coronacrisis maakte duidelijk dat dat niet meer paste bij groei van Aviko. CHRO Wendy Haitsma startte een reis om ‘joy to tables’ ook naar binnen te halen door te werken aan de organisatie, cultuur en het leiderschap.

Lees het volledige interview met Wendy Haitsma