Davos: sociale banen kunnen de wereldeconomie redden

Davos: sociale banen kunnen de wereldeconomie redden
Een nieuwe golf van investeringen is nodig in onderwijs, gezondheid en zorg om een gezondere arbeidsmarkt te creëren, sociale mobiliteit aan te pakken en de post-pandemische wereldeconomie te ondersteunen. Dat betoogt het World Economic Forum (WEF).

In de whitepaper Jobs of Tomorrow van het WEF, dat samen met onderzoekers van Accenture is opgesteld staat dat de huidige haperende mondiale arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een lagere arbeidsparticipatie, grotere baanonzekerheid en stagnerende reële lonen, terwijl sommige economieën grote aantallen onvervulde banen hebben. De whitepaper is vorige week tijdens de jaarlijkse conferentie in Davos gepresenteerd.

Sociale banen leveren drievoudige winst op

Terwijl veel van de discussies over banen in Davos gingen over de noodzaak van bijscholing om aan de behoeften van de technologische veranderingen te voldoen, richt de whitepaper zich op het potentiële rendement van investeringen in ruim gedefinieerde “sociale banen” die een “drievoudige winst” zouden opleveren: meer economische activiteit, grotere kansen op werk en een inclusievere samenleving.

In de whitepaper wordt gewaarschuwd dat er tegen 2030 een wereldwijd tekort van 14,5 miljoen gezondheidswerkers dreigt, met een enorm domino-effect op de arbeidsmarkt. Daarnaast zullen er wellicht 69 miljoen leraren moeten worden aangetrokken om de wereldwijde onderwijsdoelstellingen te halen en de klassen kleiner te maken, zodat nieuwe technologieën kunnen worden onderwezen en beter kan worden ingespeeld op de individuele behoeften van leerlingen. Ook in de kinderopvang dreigen grote tekorten.

De vijf grootste werkgelegenheidssectoren

Het belang van de sociale sectoren in de geavanceerde economieën blijkt uit het feit dat het onderwijs (8,9%) en de medische en gezondheidszorgdiensten (8,4%) tot de vijf grootste werkgelegenheidssectoren behoren, terwijl de zorg en de sociale dienstverlening 5,6% van de banen vertegenwoordigen.

De conclusie van het rapport luidt dat naarmate de economieën zich herstellen, “investeringen in menselijk kapitaal en technologie in sociale banen van cruciaal belang zijn voor betere resultaten op het gebied van gezondheid, welzijn en sociale mobiliteit en om banen en economische groei te creëren.”

De whitepaper Jobs of Tomorrow van het WEF kan hier worden gedownload.