De 1e 100 dagen van Martine Lanser, Directeur HR ProRail: “Mijn missie is: aan die transformatie bijdragen”

Martine Lanser is sinds januari Directeur HR bij spoorwegbeheerder ProRail, na vijf jaar AkzoNobel in verschillende HR-functies. Ze beantwoordt 3 vragen over haar eerste 100 dagen bij haar nieuwe werkgever.

Beeld: Ton Zonneveld

Hoe ben je hier terechtgekomen?

“Ik ben gevraagd. De functie sloot goed aan bij mijn profiel. Ik heb eerder in het buitenland ervaring opgedaan bij semipublieke organisaties, in het openbaar vervoer gewerkt en ook voor een water- en rioleringsbedrijf. De dynamiek in deze sectoren is zeer vergelijkbaar.

“OV-bedrijven zoals de NS en infrastructuurbedrijven zoals ProRail vormen uiteraard twee kanten van dezelfde medaille. Het onderhoud en het asset management van de waterleiding en de riolering lijken sterk op die van het spoor. Ook de digitalisering speelt een grote rol in deze sectoren. Dat sprak mij allemaal aan.

“Mijn keuze is ook beïnvloed door mijn vroegere verleden. Mijn grootvader was in het verleden CNV-voorzitter en bestuurder bij diverse organisaties. Zijn verhalen hebben mijn fascinatie voor het creëren van impact vanuit de menselijke organisatiekant gevoed. En diezelfde verhalen resoneren nu, des te meer nu ik een functie in de Nederlandse polder heb, met volop gesprekken met vakbonden en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.”

Wat zie je als jouw belangrijkste missie?

“Ik wil in elk geval niet ‘het meisje van HR’ zijn, maar echt aan tafel zitten als er belangrijke beslissingen over ProRail worden genomen en ik wil zorgen dat HR kan helpen de strategie uit te voeren.

“ProRail is een bedrijf dat voor grote uitdagingen staat. We willen steeds meer treinen laten rijden en die mobiliteit moet steeds duurzamer worden. het spoor heeft ook te lijden onder de gevolgen van de klimaatverandering. Er is veel onderhoud nodig, terwijl de maatschappelijke druk om te zorgen dat de treinen op tijd rijden groot is. De politieke agenda is complex; we moeten nog maar afwachten hoeveel ‘Den Haag’ begroot voor het onderhoud van het spoor.

“En dan zijn er de tekorten aan monteurs, elektrotechnici en andere arbeidskrachten, die in de toekomst alleen maar nijpender zullen worden. ProRail wil slagvaardiger worden om deze uitdagingen beter het hoofd te kunnen bieden. Dat betekent dat de organisatie een transformatie moet doorlopen.

“Mijn missie is vooral om aan die transformatie bij te dragen. In de hele organisatie kunnen we effectiever samenwerken, vooral door beter te luisteren naar in- en externe signalen en door sneller besluiten te nemen. Daarvoor zijn we een heel programma voor aan het uitvoeren.”

In hoeverre heb je daar al invulling aan kunnen geven?

“Ik ben nauw betrokken bij de aansturing van de transformatie en ben ook ‘eigenaar’ van het traject dat leiders binnen ProRail moeten afleggen om de transformatie te laten slagen. Ik ben echt betrokken in alle aansturing van de transformatie.

“Ook werk ik eraan mee dat ProRail een nog aantrekkelijker werkgever wordt. Zo hadden we al een eigen mbo-opleiding. Onlangs hebben we de stagevergoedingen voor mbo’ers, hbo’ers en wo’ers gelijkgetrokken.”

Lees hier de complete editie van CHRO Magazine 1 – 2024