De rol van leiderschap in het bouwen van effectieve, succesvolle teams

Leiders kunnen getraind worden om teams te vormen die zelfstandig en flexibel werken, zonder voortdurende tussenkomst of micromanagement. Het grootste voordeel? Zelfvoorzienende teams geven leiders meer tijd om zich op andere aspecten van het bedrijf te richten.

Burak Koyuncu, SVP, Head of LHH Leadership Development, UK/I and International Markets
Claire Jordan: Leadership Development Solutions Director UK/Ire

Leiders spelen een cruciale rol in het creëren van een organisatiecultuur en het definiëren van strategieën en doelstellingen. Ze beslissen ook of een team nodig is voor een specifiek project. Wanneer een team nodig is, omvat de rol van een leider het volgende:

 • Het bepalen van de doelen en richting van het team;
 • Het betrekken van teamleden;
 • Het creëren van vertrouwen en psychologische veiligheid.

Zelfs de meest succesvolle teams kunnen hun focus verliezen en minder goed presteren

Onderzoek toont aan dat effectieve teams beschikken over een gedeeld doel en richting, duidelijke grenzen hanteren en zeggenschap hebben over hun werkprocessen. Bij het bepalen van de doelen van een team moet een leider uitleggen waarom het team is opgericht. Met andere woorden: wat kan alleen dit team doen?

Leiders zijn ook verantwoordelijk voor het stellen van teamdoelen, het structureren van het team en het afstemmen van vaardigheden op doelen. Daarnaast is het de taak van leiders om de functies van teamleden te verduidelijken en gedragsnormen te definiëren en verduidelijken. Een leider houdt het team ook verantwoordelijk voor gedragsnormen. Tot slot creëert een leider een omgeving die goede prestaties bevordert.

Doelen opnieuw benadrukken

Wanneer een team duidelijke doelen heeft, zich bewust is van de beperkingen en weet hoe het dagelijks zal functioneren, kunnen leiders de teams opvolgen om eventuele vaardigheidshiaten of uitdagingen in de teamdynamiek te identificeren die de prestaties kunnen verminderen. Zelfs de meest succesvolle teams kunnen hun focus verliezen en minder goed presteren. De leider moet dit herkennen en de doelen opnieuw benadrukken.

Een nieuw wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat:

 • Slechts 23% van de werknemers geëngageerd is op het werk en zich verbonden voelt met hun organisatie;
 • 59% niet geëngageerd en daardoor minder productief is, met kans op quiet quitting;
 • 18% ‘actief niet geëngageerd’ is en geen vertrouwen heeft in leiders. Deze groep is niet geïnteresseerd in het helpen de doelen van hun organisatie te bereiken.

Dit is een wake-up call voor organisaties, maar ook een kans voor leiders om de betrokkenheid te verbeteren door middel van een doelgerichte cultuur. Leiders spelen een belangrijke rol in de betrokkenheid van werknemers. Onderzoek toont aan dat teams met betrokken leiders beter presteren op zowel individueel- als teamniveau. Deze leiders bevorderen de groei en ontwikkeling van werknemers, moedigen teamleden aan om beslissingen te nemen en creëren een omgeving waarin teams zich zeker voelen om problemen te bespreken en van hun fouten te leren.

Vertrouwen en psychologische veiligheid

Kortom, leiders kunnen teams beter betrekken door vertrouwen en psychologische veiligheid op te bouwen. Hybride werken en werken op afstand maken het moeilijker om dit te realiseren. Vertrouwen en de psychologische veiligheid zijn essentieel voor werknemerstevredenheid, betrokkenheid en goede prestaties.

Een psychologisch veilige omgeving bevordert samenwerking en communicatie, waardoor vertrouwen wordt opgebouwd. Vertrouwen en psychologische veiligheid zijn daarnaast belangrijk om teams in staat te stellen op een productieve manier feedback te ontvangen en van fouten te leren. Dit zorgt ervoor dat het team voortdurend verbetert en flexibeler en effectiever wordt.

Leiders bouwen psychologische veiligheid op door openlijk te spreken over eigen fouten en de lessen die daaruit zijn getrokken

Leiders bouwen psychologische veiligheid op door:

 • Betrokken te zijn bij teamgesprekken;
 • Openlijk te spreken over eigen fouten en de lessen die daaruit zijn getrokken;
 • Anderen te ondersteunen om over hun fouten te praten en ervan te leren;
 • Teamleden aan te moedigen hun gedachten, zorgen en uitdagingen te delen;
 • Te verduidelijken welk gedrag wel en niet acceptabel is binnen het team.

Eigenschappen van goede leiders

Leiders die luisteren, ervaringen en feedback delen, open discussies stimuleren, empathie tonen en zich opstellen als medewerkers, zijn het beste in staat om vertrouwen te creëren tussen leider en team en tussen teamleden onderling. Organisaties zullen dus op zoek moeten gaan naar dit type leider of zorgen dat deze eigenschappen bij bestaande leiders verder worden ontwikkeld.

Om teams zelfvoorzienend te maken, kunnen leiders:

 • Een doelgerichte cultuur opbouwen;
  Enquêtes, één-op-één gesprekken en feedbacksessies over cultuur kunnen leiders helpen te begrijpen wat teams nodig hebben om op de langere termijn effectief te presteren. Diagnostische beoordelingen van leiders en teams kunnen culturele barrières, gewoonten en gedragingen identificeren die zelfvoorziening in de weg staan.
  De bevindingen worden gebruikt om een framework te structureren dat is afgestemd op de strategische doelstellingen van de organisatie. Individuele coaching en teamcoaching ondersteunt teams om gewoontes en gedrag te verankeren, waardoor een betere basis voor zelfstandigheid ontstaat.
 • Teams vanaf het begin stimuleren om effectiviteit te bevorderen;
  Als er eenmaal een framework en een methodologie aanwezig zijn en een team zijn doel kent, kunnen leiders een stapje terug doen en met teams afspreken hoe ze kunnen blijven bouwen aan vertrouwen en psychologische veiligheid. Vertrouwen en psychologische veiligheid moeten behouden blijven, wil een team zichzelf in stand houden.
 • Het nemen van beslissingen delegeren en een oplossingsgerichte cultuur stimuleren;
  Ondersteun teams bij het nemen van beslissingen en beveel oplossingen aan voor obstakels waar ze tegenaan lopen. In plaats van direct richting te geven, kunnen leiders luisteren en een open dialoog voeren met teams en uiteindelijk pas spreken als iedereen heeft gesproken.
 • Innovatie ondersteunen zonder faalangst
  Plan tijd in voor teams om nieuwe technologische platforms en werkwijzen te testen die hen kunnen helpen om wendbaarder en innovatiever te worden. Als het team besluit dat een nieuwe tool hen kan helpen om hun doelen efficiënter te bereiken, dan hebben ze de middelen om deze in te zetten. Waarschijnlijk zullen we in de toekomst meer zelfsturende teams zien, waarbij het effectieve gebruik van gedeelde technologieën cruciaal is voor succes.

Voor meer informatie over hoe LHH de ontwikkeling van goed presterende teams in uw organisatie kan ondersteunen, mail naar info.nl@lhh.com of bel +31 20 408 05 90.