Economische druk op flexibel werken groeit – maar is er nog wel een weg terug?

Economische druk op flexibel werken groeit - maar is er wel een weg terug?
Nu de onzekerheid over de Nederlandse economie aanhoudt, staan vrijheden van werknemers rondom flexibiliteit en ‘remote working’ onder druk. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van LinkedIn onder ruim 2.900 C-level executives, waaronder 100 Nederlandse. “Maar we kunnen niet terug naar waar we vandaan komen”, zegt Marjolein Kleijn, Head of Talent Solutions LinkedIn Benelux.

Werkgevers houden rekening met de gevolgen van de economische onzekerheid: zeven op de tien Nederlandse leidinggevenden is van plan om in te grijpen op arbeidsvoorwaarden of heeft dit al gedaan.

Meer dan een derde van de leidinggevenden zegt het aantal flexibele of hybride rollen in de organisatie te gaan verminderen

Vanwege het huidige economische klimaat zijn leidinggevenden met name bezorgd dat bedrijven gedwongen worden om vooruitgang terug te draaien op belangrijke zaken als flexibel werken (47%), ontwikkeling van vaardigheden (54%) en het welzijn van werknemers (60%).

Terugtrekkende beweging

Flexibel werken staat het meest onder druk: meer dan een derde (37%) van de leidinggevenden zegt het aantal flexibele of hybride rollen in de organisatie te gaan verminderen, nog eens 37% zegt in te gaan grijpen op thuiswerken of remote working als arbeidsvoorwaarde.

Deze terugtrekkende beweging is al in gang gezet, zo blijkt uit recente LinkedIn-data, afgeleid van het platform. Wereldwijd daalde het aandeel betaalde vacatures voor banen op afstand in september 2022 ten opzichte van september 2021, in Nederland zelfs met 33,8%.

Een opvallende trend, aangezien LinkedIn’s data-analyse tegelijkertijd aantoont dat professionals zelf juist niet terug willen keren naar ‘de oude manier’ van werken. In veel landen, waaronder Nederland, overtreft het aandeel sollicitaties voor betaalde functies op afstand het aanbod van deze functies ruimschoots. In september 2022 was het aandeel betaalde remote vacatures in Nederland 5,7% ten opzichte van het totale aantal vacatures, terwijl het aandeel sollicitaties op deze vacatures 14,5% was.

Groeiende kloof werknemer en werkgever

Terwijl we nog altijd kampen met een krappe arbeidsmarkt en personeelstekorten in verschillende sectoren, laten het C-suite onderzoek en de LinkedIn-data dus een groeiende kloof zien tussen wat werkgevers bieden en wat professionals belangrijk vinden aan voorwaarden.

Daarnaast blijkt uit het Global Talent Trends-rapport van LinkedIn dat professionals naast een goede financiële compensatie juist een goede werk/privé-balans, impactvol werk en flexibiliteit het meeste waarderen in een baan.

Betrokkenheid en empathisch leiderschap

Met nog meer onzekere tijden in het vooruitzicht, geven Nederlandse executives aan dat het de komende zes maanden hun belangrijkste prioriteit is om medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden, ook omdat bijna de helft (48%) erkent dat hun personeel financiële druk ervaart als gevolg van stijgende kosten in levensonderhoud.

Veel leidinggevenden willen de zichtbaarheid van hun leiderschap vergroten en meer soft skills inzetten

Van hen is ook 30% bezorgd over de uitdagingen die hun personeel ervaart op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn.

Terwijl leidinggevenden hun bedrijf door deze onzekere periode navigeren, heeft meer dan een derde (37%) voornemens om de zichtbaarheid van hun leiderschap te vergroten en meer soft skills in te zetten. Communicatie is hierbij veruit de belangrijkste vaardigheid volgens hen, gevolgd door empathie en emotionele intelligentie.

Geen weg terug

Marjolein Kleijn, Head of Talent Solutions LinkedIn Benelux weet één ding zeker: “We kunnen niet terug naar waar we vandaan komen. Werkgevers die nu ingrijpen op flexibel werken en hun personeel dwingen om weer terug naar kantoor te komen, lopen het risico hun medewerkers te demotiveren en hen naar de uitgang te drijven. Zeker terwijl andere bedrijven staan te springen om ze op te vangen, in de nog altijd krappe arbeidsmarkt.”

“Kies voor een adaptieve leiderschapsstijl waarin je transparant bent over de huidige realiteit en verschaf duidelijkheid over zakelijke prioriteiten op de korte termijn”

Zij ziet veel leiders voor de uitdaging staan hoe zij hun bedrijf en personeel door deze onzekerheid moeten loodsen. Haar advies aan hen: “Kies voor een adaptieve leiderschapsstijl waarin je transparant bent over de huidige realiteit en verschaf duidelijkheid over zakelijke prioriteiten op de korte termijn.”

“Diegenen die deze periode aangrijpen om hun oor te luisteren te leggen bij werknemers, te vragen naar hun ideeën en die empathie tonen voor de omstandigheden van de werknemer zelf, zullen daar winst uit halen op de lange termijn.”

Marjolein Kleijn, Head of Talent Solutions LinkedIn Benelux

Methodologie

LinkedIn gaf YouGov opdracht om wereldwijd onderzoek uit te voeren onder 2.929 C-level executives (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Spanje, Zweden, Verenigde Arabische Emiraten, Brazilië, Mexico, India, Singapore, Australië, China en Japan) van organisaties met meer dan 1.000 werknemers en een jaaromzet van meer dan £250 miljoen. Het onderzoek werd online uitgevoerd tussen 27 september en 19 oktober 2022.

LinkedIn Economic Graph-onderzoekers analyseerden (betaalde) vacatures op het platform in Australië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, India, Ierland, Italië, Nederland, Singapore, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook werd geanalyseerd welk percentage van alle vacatures remote is, hoe vaak deze werden bekeken en het aantal sollicitaties voor deze functies van januari 2021 tot september 2022, om te begrijpen wat de huidige trends zijn op het gebied van flexibel werken.