Edward Haarmans: “Purpose-gedreven organisaties, goed voor medewerker, business én de wereld”

Edward Haarmans: “Purpose-gedreven organisaties hebben een positieve impact op medewerkers, de business én de wereld.”
We weten het al langer: gelukkige medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd, meer betrokken en dus meer geneigd zich langdurig te verbinden aan je organisatie. Purpose speelt hierbij een belangrijke rol, aldus Edward Haarmans op CHRO Day 2022.

“Als je mensen vraagt wat hen gelukkig maakt, noemen ze gezondheid, gezin en werk. Toch blijkt keer op keer uit onderzoeken dat de meerderheid van de werknemers ontevreden is over zijn werk” zo begon Edward Haarmans zijn sessie ‘Purpose as strategic element for inspiring leadership’ op CHRO Day 2022 in Kasteel de Wittenburg te Wassenaar.

“Vanuit passie kun je purpose bereiken: purpose als de overtreffende trap van passie”

Vanuit zijn onderzoek naar het geluk van mensen startte Haarmans The Purpose Company met als doel mensen gelukkiger te maken met hun rol in de organisatie en een positieve impact te realiseren om de samenleving en de bedrijfsresultaten te verbeteren. Van de win-win waar hij altijd op zoek was naar een win-win-winsituatie.

Geluksgevoel

Een sessie over geluk kan natuurlijk niet beginnen zonder het geluksgevoel van de aanwezigen te peilen. Of we even allemaal willen gaan staan voor een kleine meting. Wie zijn geluksgevoel een lager cijfer geeft dan een zeven mag gaan zitten.

Pas na een acht komt er beweging in de zaal. Dan is de volgende vraag: “wat maakt dat je jezelf gelukkig noemt?” De antwoorden daarop variëren. “Een gelukkige thuissituatie”, “een goede gezondheid en dat alles voorspoedig verloopt” en “leuk werk met leuke mensen”.

Dat laatste is opvallend, want uit de vele onderzoeken die ernaar gedaan zijn – en de percentages verschillen, maar zijn allemaal aan de hoge kant – dat zo’n 60 procent van de werknemers niet gelukkig is met het werk dat hij of zij doet.

“Het is extra belangrijk om op tijd de juiste keuzes te maken en vroeg te leren waar je passies liggen”

Het schrijven van een boek voor zijn kinderen heeft geholpen erachter te komen, wat het nu is wat mensen gelukkig maakt en hoe je ervoor kan zorgen dat mensen in organisaties gelukkiger zijn met de rol die ze (daar) vervullen.

In de kindertijd is geluk nog eenvoudig te bereiken; het bestaat vooral uit een leven vol spel en spelen en dat dient zich als het goed is gewoon aan. Maar al zodra kinderen naar school moeten en in het systeem van onderwijs terechtkomen, neemt de druk toe en gaan ze die druk ook in toenemende mate voelen.

“Het is extra belangrijk om op tijd de juiste keuzes te maken en vroeg te leren waar je passies liggen. Vanuit passie kunnen we namelijk purpose bereiken.”

Moreel kompas voor beslissingen

Haarmans is zich ervan bewust dat ook hij een product is van de maatschappij en van zijn opvoeding. “We leven in de betekeniseconomie en we hebben aan onze ouders te danken waar we met de maatschappij staan. Dat kunnen we veroordelen, maar dat is gebaseerd op wat we nu weten.

Het is aan ons om met de kennis van vandaag de best mogelijke keuzes te maken. Dat maakt het urgent om ook in je werk een bijdrage te leveren aan het bereiken van een betere wereld, want dat is de erfenis die we nalaten aan onze kinderen.”

Op de vraag of de aanwezige bedrijven een purpose hebben (meer dan 1000 medewerkers) gaan de meeste handen omhoog. Op de vraag wat de definitie is van purpose, komen verschillende antwoorden: “Reason for existing” wordt genoemd, maar ook “het hebben van een doel”.

Innerlijk moreel kompas

Nog liever dan doel, zouden mensen volgens Haarmans een droom-doel moeten hebben. Purpose kan namelijk ook dienen als een innerlijk moreel kompas op basis waarvan je ieder dag je beslissingen neemt.

Om te illustreren dat purpose meer is dan een doel hebben of een reden om te leven, krijgen we een filmpje te zien. De boodschap: ‘Passion will turn into purpose en purpose will turn into greatness.’

Haarmans: “Passie doet mensen boven zichzelf uitstijgen. Passie gaat over waar je van houdt en wat vind je leuk vindt om te doen. Het moet iets zijn wat je raakt en emotioneert. Als je vanuit je passie gaat onderzoeken welke bijdrage jij aan de wereld of samenleving wilt leveren, kom je bij jouw purpose terecht!”

Positieve bijdrage

In organisaties werkt dat op dezelfde manier. Purpose betekent dat medewerkers hun kernvaardigheden en expertise(s) inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. De purpose moet authentiek zijn en geen marketingtruc.

De strategie en de purpose moeten elkaar versterken. Vandaaruit wordt niet alleen de internal storyline gevoed, maar ook de external storyline. Deze laatste is wat je met al je stakeholders deelt: je klanten, maar zeker ook je nieuwe medewerkers. Juist in deze krappe arbeidsmarkt is een eerlijk authentiek verhaal voor jouw Employer Brand essentieel.

Vanuit de internal storyline moet de purpose voelbaar zijn voor de medewerkers in de organisatie. Het moet iets zijn dat gezamenlijk en organisatiebreed gedragen wordt. Als dat zo is ontstaat er een sterke verbondenheid en vorm je met elkaar een hechte ‘tribe’. Je medewerkers worden ambassadeurs en er ontstaat een win-win-win situatie.

“Organisaties die werken vanuit een doel gekoppeld aan een of meerdere sustainable development goals presteren beter”

De purpose van een organisatie is altijd te koppelen aan één of meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s), de zeventien doelen van de Verenigde Naties voor een duurzamere en betere wereld. Als je als organisatie werkt vanuit deze doelen, kun je je medewerkers inspireren. Ze zullen zich trots gaan voelen omdat ze ervaren dat ze bijdragen aan het bereiken van een betere wereld.

Verschillende voordelen

Organisaties met een duidelijke purpose hebben verschillende voordelen. Ze presteren beter op HR-topics, ze hebben loyalere klanten, betere bedrijfsresultaten en een positieve impact op de maatschappij en de wereld waarin we leven.

Uit onderzoeken (onder andere van Gallup en EY) blijkt dat bedrijven met purpose meer betrokken én meer geïnspireerde medewerkers hebben. Medewerkers zijn 1,4 keer meer betrokken en zijn 3 keer meer geneigd bij je organisatie te blijven. Bovendien zijn betrokken medewerkers productiever en laten ze 41 procent minder verzuim zien.

Hoe vind je nu als organisatie je purpose? Dat kan lastig zijn. De meeste purposes van organisaties bestaan alleen op papier. Ze zijn geformuleerd in een strategie, een missie, een visie of de kernwaarden.

“Het is aan jullie om de inspirerende leiders te zijn en mensen in beweging te krijgen”

Ze staan in documenten als de brand guidelines of de code of conduct. Het gaat erom dat de purpose gevoeld wordt. Dat bereik je door te zorgen voor een overlap tussen de organizational purpose en de personal purpose.

De sleutel daartoe is de intrinsieke motivatie van de medewerker. Als je die weet aan te boren, ontstaat er verbinding. Haarmans: “Nu weet bijna niemand wat zijn of haar purpose is, dus daar ligt een prachtige kans voor organisaties om aan medewerkers te laten zien dat zij wel degelijk bijdragen aan de wereld en daarmee aan hun persoonlijke zingeving.”

Startups

“Maar,” merkt een bezoeker op, “de purpose komt wel erg in de buurt van de missie. Kan dit niet hetzelfde zijn?” “Soms is dat inderdaad zo en dat is vooral te zien bij startups,” verklaart Haarmans.

“Daar werken vaak jonge mensen die zijn begonnen vanuit het besef dat er iets mis is in de wereld en dat dit moet worden aangepakt. Maar ook gevestigde organisaties kunnen dit bereiken. Het is aan jullie om de inspirerende leiders te zijn en mensen in beweging te krijgen met alle voordelen van dien voor hun (werk)geluk, de organisatie en onze planeet!”