Ellen Coopmans, CP&O bol.com: “Leiderschap betekent: er zijn voor anderen”

Ook bol.com heeft te maken met uitdagende marktontwikkelingen en past zich aan een dynamischer economisch klimaat aan. Het belang van een alerte HR-afdeling is er zeker niet minder om geworden, zegt Ellen Coopmans, genomineerd voor de CHRO of the Year Award 2022.

Beeld: Mariel Kolmschot

“Onze cultuur is belangrijk, het is wat ons sterk maakt en verbindt”, wil Coopmans graag benadrukken. “Het is onze lijm en kompas, dat we nog meer nodig hebben nu we te maken hebben met een veranderende markt. Waar bij groei ‘leading from behind’ goed past, is in deze fase ‘leading the way’ wat nodig is.”

“Als de omstandigheden veranderen moet je je definitie van succes herijken”

Ellen Coopmans heeft meer dan twintig jaar ervaring in het HR-vak, onder andere opgedaan bij KPN, Unilever en Rabobank Nederland. Sinds 2012 werkte zij als zelfstandig consultant en coach van managementteams, waaronder voor bol.com. In 2019 werd ze op verzoek van bol.com CHRO. Ze gebruikt zelf liever de titel CP&O: Chief People& Officer, omdat ze gelooft dat mensen geen resources zijn. Ze zijn mensen en zoveel meer.

Veranderende omstandigheden

Met die benoeming werd ze ook lid van de directie van het bedrijf, een positie die voor haar werd gecreëerd. Ze is sindsdien verantwoordelijk voor de afdeling people& die bestaat uit talent acquisition, organizational development, strategy & operations, policies & rewards en real estate & workplace management.

“Al voor ik wist dat ik zou worden gevraagd was mijn advies: zet een CHRO in het directieteam”

Nog voordat ze wist dat ze zou worden gevraagd, had ze er op aangedrongen dat bol.com een plaats in de directie voor een Chief People & Officer zou inruimen. “Tot dan toe was het steeds de vraag of HR onder de CEO of de CFO moest ressorteren om beter te functioneren. Bol.com groeide met en door mensen. Mijn advies was: stel een CHRO aan die ook lid is van het directieteam, anders kan het HR-team niet snel genoeg opereren om de groei van het bedrijf te faciliteren.”

Aan de jarenlange groei kwam dit jaar even een einde, bol.com had zelfs met omzetdaling te maken, hoewel in geringere mate dan de markt. “Bol.com staat midden in de Belgische en Nederlandse samenleving en ervaart dus net als andere bedrijven dat de markt verandert”, legt Coopmans uit.

Nieuwsgierig, moedig en ambitieus

“Als de omstandigheden veranderen moet je je definitie van succes herijken. En we zagen dat we onze rijke cultuur, die we allemaal enorm koesteren, moesten versterken. Om klaar te zijn voor de toekomst. We hebben het opgefrist: ons erfgoed en onze ambitie samengebracht.”

Coopmans is nauw betrokken bij het aanscherpen van de cultuur binnen bol.com. “Bij bol.com geloven we dat we het elke dag beter kunnen doen, gebaseerd op wie we zijn en waar we vandaan komen. Wij zijn vanaf het begin vernieuwers geweest. Wij zijn nieuwsgierig. We zijn moedig. We zijn ambitieus en durven anders te zijn. Door al onze kwaliteiten te bundelen, zijn we meer dan de som der delen. Samen zijn we bol.com.”

“Vanuit die geschiedenis en tegelijkertijd de kennis van vandaag kunnen we ook succesvol zijn in de veranderende omstandigheden. Net als voorheen, zullen de 2.900 medewerkers in hoge mate verantwoordelijkheid hebben over hun eigen activiteiten. Wij zijn voor autonomie, geloven dat onze mensen zelf het beste invulling kunnen geven aan ‘the how’, dat moet je niet voorschrijven”, aldus Coopmans.

“Wij zijn vanaf het begin vernieuwers geweest”

“We willen tegelijkertijd dat het duidelijker is wie waarover gaat, activiteiten duidelijker op elkaar afstemmen, zodat onze snelheid van beslissingen nemen hoog blijft. Dan kun je als bedrijf agile en efficiënt opereren. Helder met elkaar hebben welke cultuur daarbij hoort is belangrijk. Onze cultuur zit in ons gedrag. Het gaat over wat we doen, hoe we het doen en hoe we met situaties omgaan. Het is wat we samen creëren. Het is waar we elkaar voor nodig hebben.”

Openheid

Zelf probeert ze medewerkers vooral betrokken te houden bij bol.com door het gesprek met hen aan te gaan. “Leiderschap betekent voor mij vooral: er zijn voor anderen. Zichtbaar aanwezig zijn, benaderbaar zijn, luisteren naar mensen, achterhalen wat hun vragen zijn. En open en transparant zijn, zoals we dat bij bol.com gewend zijn overigens; als iets onze cultuur kenmerkt is dat het wel.”

Die openheid gaat voor haar ver: “Ik praat vooral over mijn overtuigingen, over wat ik graag wil bereiken voor dit bedrijf. Daarbij heb ik het ook over mijn worstelingen, en schaam ik me niet mijn fouten te belichten. Ik ben niet iemand die gelooft dat je alleen moet pronken met je successen, maar beter kunt laten zien dat je ook maar een mens bent. Ik doe dat door open te zijn over hoe ik dat probeer te doen. Ik hoop daarmee mensen uit te nodigen om hun pogingen met anderen te delen.”

Aanbevelingsbrief

Coopmans ziet zichzelf als iemand die er vooral is om haar bedrijf te dienen, en haar CEO Margaret Versteden vindt dat ze daar uitstekend in slaagt. “She has put her heart and soul into bol.com. That makes us one hell of a lucky company. And me, one blessed CEO”, schrijft Versteden in de aanbevelingsbrief aan de jury van de CHRO Award 2022.

“Ze heeft overduidelijk een groot hart voor de zaak. Ze is ongelofelijk oprecht.” – Jury CHRO Award

De jury kan zich dat voorstellen: “Ellen straalt passie uit. Ze heeft overduidelijk een groot hart voor de zaak. Ze is ongelofelijk oprecht. Je kunt niet anders dan van haar houden. We zijn ervan overtuigd dat ze makkelijk de verbinding aangaat met mensen binnen bol.com en hen naar een nieuwe fase leidt. “

Ellen Coopmans is sinds begin 2019 Chief People Officer van bol.com. Ze heeft meer dan twintig jaar ervaring in het HR-vak. Ze begon haar loopbaan bij KPN, hier was zij drie jaar lang HR-manager. Dezelfde functie vervulde zij vervolgens bij Unilever, waar ze doorgroeide tot HR-directeur van het Corporate Centre Rotterdam en daarna tot HR transformation change lead.
In 2008 stapte Coopmans over naar Rabobank waar zij vier jaar lang in de functie van head HR van de Nederlandse divisie heeft gewerkt. Sinds 2012 werkte zij als zelfstandig coach van managementteams, waaronder voor bol.com, en adviseerde zij bedrijven over het toevoegen van meer betekenisgeving (purpose) in de bedrijfsvoering.