Employee experience: beloof alleen wat je kunt waarmaken

Zonder stevig fundament, krijg je een employee journey van los zand
Een goede employee value proposition (EVP) is cruciaal voor het aantrekken, maar ook voor het behouden van talent. Bij dat laatste wringt de schoen, ziet Sascha Becker.

Door Sascha Becker, Client Services Director PROOF

Afgelopen maand is de vijfde druk verschenen van ons boek ‘De employee journey’. De post-coronaversie. Het belang van investeren in blije medewerkers is in de loop van de jaren, maar zeker na corona, groter geworden. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers de belangrijkste stakeholdergroep zijn: waardecreatie begint bij medewerkers.

 “Een goede EVP is helder over de usp’s van het werken bij de organisatie”

En door de grote tekorten op de arbeidsmarkt, is het aantrekken en behouden van medewerkers ook onderwerp van gesprek aan directietafels. Mijn vraag is: is dat alleen voor het vullen van vacatures op de korte termijn, of willen organisaties duurzaam succes behalen? Want dat vraagt om een duurzaam sterk werkgeversmerk en dat begint met een goede belofte aan de medewerkers.

De belofte is het vertrekpunt

Wat me opvalt in gesprekken met HR-directeuren en -managers, is dat zij vaak de EVP (Employee Value Proposition) van hun eigen organisatie niet kennen. Terwijl deze belofte het vertrekpunt is voor het verbeteren van de employee experience – een verantwoordelijkheid van onder andere HR.

De belofte is gebaseerd op inzichten over de drijfveren van de doelgroepen onder de (potentiële) medewerkers, hoe de organisatie zich onderscheidt van haar belangrijkste concurrenten en de identiteit van de organisatie. Een goede EVP is helder over de usp’s van het werken bij de organisatie en geeft duidelijk aan wat nieuwe medewerkers kunnen toevoegen aan en mogen verwachten van de organisatie.

Een goede EVP is dus cruciaal voor het aantrekken, maar ook voor het behouden van talent. Maar dan moet je wel beloven wat je kan waarmaken.

Geef de belofte betekenis

Het klinkt simpel: het is belangrijk dat je waarmaakt wat je belooft. Maar uit onderzoek blijkt dat nog te vaak een uitdaging. De gevolgen zijn pijnlijk: veelal leidt dit tot vertrek in het eerste jaar, dat is niet voor niets zo hoog (zie Randstad Employer Brand research). Zorg daarom dat employer branding-activiteiten zijn gebaseerd op een waarheidsgetrouwe, ambitieuze en aansprekende EVP en deze EVP gedurende de gehele employee journey betekenis krijgt.

Met het employee journey model concreet aan de slag

Wil je ook werken aan en investeren in een duurzaam sterk werkgeversmerk? Begin met het helder maken van de EVP en zorg dat je belooft wat je daadwerkelijk waarmaakt. Ga vervolgens met het employee journey-model aan de slag en bepaal hoe je stapsgewijs de employee experience verbetert. Waar veel modellen theoretisch zijn, kan je met dit model direct, concreet te werk gaan.

Namelijk op basis van verzamelde inzichten samen bepalen aan welke fase van de journey als eerste aandacht wordt besteed. En op welke manier wordt gewerkt aan een verbetering van een van de beïnvloedingsfactoren. Stap voor stap werken aan een sterkere employee journey werkt het beste.

Dat zien we bij alle succesvolle cases waaraan we een bijdrage leveren. Of het nu croonwolter&dros is of Royal FloraHolland is. Beloofd!

Als client Services director bij PROOF inspireert Sascha Becker A-merken in binnen- en buitenland om succesvol en gestructureerd invulling te geven aan de hele employee journey.

Gerelateerde artikelen