Nederland blijft achter met empowerment vrouwen

Empower vrouwen op de werkvloer
Vandaag (8 maart) is het internationale vrouwendag. Aanleiding om enkele cijfers over vrouwen op de arbeidsmarkt op een rij te zetten. Conclusie: een sta in de weg voor verdere emancipatie van de vrouw in Nederland is de gebrekkige steun bij kinderopvang door de werkgever.

Uit onderzoeken blijkt dat Nederland achterblijft op andere Europese landen wat betreft de representatie van vrouwen in het bedrijfsleven. Dit komt door allerlei factoren, zoals gelijke toegangsmogelijkheden tot de arbeidsmarkt, gelijke kansen op de werkvloer en gelijke beloning. Het onderzoekbureau Top Employers Institute zet hierover enkele cijfers op een rij, afkomstig uit een langlopend onderzoek waarvoor het onderzoekbureau in de afgelopen vier jaar HR-directeuren van meer dan 50 grote werkgevers ondervroeg.

Uit dit onderzoek blijkt dat draagt 89% van de Nederlandse organisaties zorg draagt voor gendergelijkheid (Europa: 96%). Een toename van 8% in vier jaar tijd (Europa: 13%).

Uurloon vrouwen ligt lager dan dat van mannen

Dit ‘zorgdragen voor’ kan op veel verschillende wijzen, bijvoorbeeld door een gelijke beloning te bieden. Daarmee is het echter matig gesteld: in Nederland heeft slechts 58% van de ondervraagde organisaties specifieke maatregelen getroffen om de loongelijkheid tussen mannen en vrouwen te monitoren en te waarborgen. (Europa: 60%).

Dit sluit aan bij vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS lag het uurloon van vrouwen lag in 2020 14 procent lager dan dat van mannen. Dat komt deels omdat vrouwen vaker in deeltijd werken en minder vaak een leidinggevende functie hebben. Ook was het mannelijke deel van de beroepsbevolking gemiddeld ouder en wat hoger opgeleid. In 2008 bedroeg het verschil in uurloon nog 20 procent.

Een andere manier om de kansen van vrouwen te vergroten is door het initiëren van specifieke programma’s om vrouwen te empoweren. Denk hierbij aan mentorprogramma’s of leiderschapsontwikkeling voor vrouwen. In Nederland heeft slechts 52% van de ondervraagde organisaties een dergelijk terugkerend initiatief, tegen een Europees gemiddelde van 60%.

Gebrekkige steun bij kinderopvang is struikelblok

Helemaal slecht doet Nederland het als het gaat om steun bij kinderopvang door de werkgever. Kinderopvang is – zeker op korte termijn – gunstig voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, stelt het Top Employers Institute, aangezien zij nog steeds de meerderheid van de zorgtaken thuis vervullen.

Maar in Nederland heeft nog geen 5% van de deelnemers kinderopvangvoorzieningen, veel minder dan het Europese gemiddelde van 21%. Nog geen 10% biedt een werkgeversbijdrage voor kinderopvang (Europa: 42%). Wel bieden veel bedrijven mogelijkheden om het werkschema aan te passen om voor kind(eren) te zorgen: 63% van de Nederlandse bedrijven doet dit, iets minder dan elders in Europa (69% gemiddeld). Maar in geval van nood hoeft de Nederlandse vrouw niet op de werkgever te rekenen. Slechts 25% van de Nederlandse bedrijven staat vrouwen toe een kind mee te nemen naar het werk (Europa: 48%).