Boek: Hoe evidence based HRM werkt voor de organisatie

Boek: Hoe evidence based HRM werkt voor de organisatie
Hoe breng je evidence based HRM in de praktijk? Daarover gaat het nieuwe boek van Brigitte Kroon, universitair docent aan de Tilburg University.

Een supermarkt heeft hoe langer hoe meer moeite om middelbare scholieren aan te trekken. Enkele jaren geleden hoefde het bedrijf nauwelijks moeite te doen om jonge caissières en vakkenvullers te vinden, nu is het animo voor deeltijdbanen onder scholieren minimaal. Het lijkt erop dat middelbare scholieren de inkomsten van een bijbaantje niet meer nodig hebben. En als ze toch komen werken, lijken ze niet erg gemotiveerd te zijn. Ook het ziekteverzuim onder deze groep is hoog. Kan daar niets aan worden gedaan? Een voor de hand liggende oplossing is om het uurloon te verhogen. Maar is deze poging tot een ‘quick fix’ ook werkelijk effectief?

Hoe en waarom van evidence based HRM
Het nieuwe boek Evidence based HRM: What (do) we know about people in workplaces van Brigitte Kroon, universitair docent Tilburg University, gaat nader op dit soort vragen in. Evidence based HRM behandelt het wat, hoe en waarom van evidence based HRM. Het is bedoeld om bij te dragen te dragen aan ‘kritische reflectie op praktische besluitvorming over mensen in organisaties’. Want daar ontbreekt het nogal eens aan. Zoek naar ‘bewijzen’, is haar devies. Probeer je beslissingen te onderbouwen. Maak gebruik van bestaand wetenschappelijk onderzoek. Maak gebruik van interne data, en verricht eventueel zelf onderzoek om die informatie te verrijken.

Het Engelstalige boek zal onder meer worden gebruikt aan de Tilburg University om Nederlandse en internationale studenten te leren hoe ze bedrijven evidence-based kunnen adviseren. Ook is het volgens een persbericht van de universiteit bedoeld om bij te dragen aan ‘kritische reflectie op praktische besluitvorming over mensen in organisaties’ door ‘inzicht in de wetenschap achter HRM’ te bieden. Aan dat inzicht ontbreekt het nogal eens. Want, citeert het persbericht Brigitte Kroon: “In mijn loopbaan viel me op dat kennis en onderzoek vanuit de universiteit niet altijd hun weg vinden naar de praktijk. Dat is zonde! Mijn droom is om wetenschappelijk onderbouwd, ofwel ‘evidence based’ human resource management toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen: studenten, managers en wetenschappers.”

Promoten diversiteit
Inderdaad gaat het helder geschreven boek uitgebreid in op het wat, hoe en waarom van evidence based HRM. Elk deel sluit af met een cases en enkele vragen. De (geanonimiseerde) cases zijn gebaseerd op onderzoek van Kroon en collega’s, zegt zij desgevraagd. Soms zijn om didactische redenen verschillende cases gecombineerd. Zo is er een case over ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen, gebaseerd op een langlopend project over de ongelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in hogere academische functies. Een andere, over anoniem solliciteren en het promoten van diversiteit, is gebaseerd op een vraagstuk dat leeft bij diverse gemeenten.

Ook het voorbeeld van de supermarkt die moeite heeft jongeren aan zich te binden is uit de praktijk afkomstig. Overigens bleek in dit geval uit onderzoek (o.a. praten met betrokken jongeren) dat een hoger loon niet de beste manier was om dit probleem te lijf te gaan. Het was vooral zaak ze een betere werkomgeving te bieden, met meer positieve feedback van managers en meer inspraak voor jongeren hoe ze hun werk inrichtten. Met minder verloop onder het bestaande personeel en een betere reputatie op de arbeidsmarkt tot gevolg: de vruchten van een evidence based HRM-beleid.

Evidence based HRM: What (do) we know about people in workplaces is hier te downloaden.

Een gedrukt exemplaar kan worden besteld via Wolf Publishers (Prijs: vanaf € 29.90)