Geef medewerker CEO met een gezicht voor organisatie-alignment en duurzame waardecreatie

Medewerkers willen hun CEO horen spreken over zowel bedrijfsveranderingen als maatschappelijke ontwikkelingen die de organisatie beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt dat 62% van de werknemers verwacht dat de CEO zich niet alleen bezighoudt met interne veranderingen, maar ook met bredere maatschappelijke kwesties.

Medewerkers willen niet alleen horen over CEO’s in z’n algemeenheid maar willen vooral ook hun CEO horen. Uit de Edelman Trust Barometer blijkt dat 62% niet alleen verwacht dat de CEO veranderingen in het bedrijf managet maar zich ook druk maakt over de veranderingen in de maatschappij. En de impact die deze ontwikkelingen hebben op de organisatie en de individuele medewerkers die werkzaam zijn binnen een organisatie.

De beste CEO’s hanteren een methodische aanpak om het beste talent te matchen met functies die de meeste waarde creëren

Het gaat ook om toekomstige vaardigheden die men nodig heeft en de impact van technologie op banen. De positionering van een CEO vereist het maken van duidelijke keuzes, gerichte focus en een sterke interne basis. Daarbij speelt de CHRO een hoofdrol.

Veranderende rol

De snelle veranderingen en het complexe stakeholder-umfeld doen de rol van de CEO veranderen. Niet alleen zijn visie, implementatievermogen en leiderschap belangrijk, maar ook het afstemmen van alle senior leiders en medewerkers op dezelfde doelen en het opbouwen van vertrouwen. Het is ook zaak om duidelijkheid te geven over de ontwikkelingen buiten en welke impact deze hebben op de situatie in een organisatie.

De positionering van een persoon is succesvol als de persoon in kwestie laat zien waar hij/zij goed in is. En waar deze echt energie van krijgt. Hoe authentieker, hoe beter. Die authenticiteit wordt natuurlijk alleen maar zichtbaar door de strategie dagelijks in de praktijk te brengen en tastbare resultaten te laten zien. Kijk maar naar Angela Eijlander, de directeur van SNS. Zij maakt regelmatig zichtbaar hoe haar collega’s de strategie van SNS tot leven kunnen brengen. Daarmee wordt de bank die staat voor de menselijke maat ook daadwerkelijk menselijk.

Goede CEO’s maken gebruik van de kracht van hun organisatie

Uit onderzoek van McKinsey blijkt ook dat alignment van de organisatie essentieel is om doelen te realiseren. Daarbij stipt McKinsey drie zaken aan:

  • Talent: koppel talent aan waarde. De beste CEO’s hanteren een methodische aanpak om het beste talent te matchen met functies die de meeste waarde creëren. Overigens is het even belangrijk dat ze snel handelen bij het aanpakken van slecht presterende mensen in sleutelrollen.
  • Cultuur: ga verder dan medewerkersbetrokkenheid. CEO’s die erop staan alle culturele elementen die de prestaties stimuleren te meten en te beheren, hebben meer dan twee keer zoveel kans dat hun strategieën daadwerkelijk succesvol worden uitgevoerd. Ze leveren ook drie keer zoveel aandeelhoudersrendement als andere bedrijven. De beste CEO’s richten zich, op basis van onderzoek en relevante inzichten, op één cultureel aspect, namelijk dat wat het grootste verschil kan maken voor de bedrijfsprestaties.
  • Organisatieontwerp: combineer snelheid met stabiliteit. Goede CEO’s vergroten de wendbaarheid van hun bedrijf door te bepalen welke kenmerken van hun organisatieontwerp vast zijn en welke dynamisch zijn en zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe uitdagingen en kansen.

Het begint met keuzes maken

De positionering van de CEO begint met het maken van de juiste keuzes. Wat speelt er buiten, wat leeft er binnen? Welke ontwikkelingen zijn relevant? En welke impact hebben desbetreffende ontwikkelingen op de organisatie en op de medewerkers? Wat is nodig om stappen te zetten en daadwerkelijk het verschil te maken?

De net vertrokken CEO van ASML, Martin van den Brink, is duidelijk in het NRC-interview van 13 april en heeft drie woorden die voor hem essentieel zijn: Houd het simpel. En daar voeg ik aan toe: dat geldt ook voor positioneren.