Onderzoekers: Gigantisch onbenut potentieel aan technici

Werkgevers zitten te springen om technici. Die zijn best te vinden.

Er is een schrijnend tekort aan technici. Tegelijkertijd zitten veel  afgestudeerde technici werkloos thuis of werken ze onder hun niveau. Belangrijke oorzaak: circa 30 procent van de studenten in het hbo en wo heeft een ondersteuningsbehoefte. Afgestudeerden met een ondersteuningsbehoefte (functiebeperking en/of chronische ziekte) hebben minder kans op duurzame arbeidsparticipatie dan jongeren zonder functiebeperking en zijn bijna drie keer zo vaak werkloos.

Nederland presteert op dit vlak 'ver ondermaats', constateren Marlou Heskes en Manon Krabbenborg, initiatiefneemsters van ‘Career Jumpstart’: een loopbaancentrum voor studenten met een ondersteuningsbehoefte van de Fontys Hogescholen. Zij wijzen er in een artikel voor Tijdschrift voor HRM  op dat nagenoeg alle landen in de EU een kleinere kloof hebben tussen de participatie van hoger opgeleiden mét en hoger opgeleiden zonder een ondersteuningsbehoefte. Ook blijven de kennis en vaardigheden van deze groep afgestudeerden vaker onderbenut bij het uitvoeren van werk.

Verspillen talent

Afgestudeerden met een ondersteuningsbehoefte moeten eerst werkloos raken alvorens zij begeleiding kunnen krijgen. "Zonde, want deze groep heeft enorm veel te beiden, als we de talenten maar op de juiste manier tot bloei laten komen. Nederland is, ondanks alle goede intenties, kampioen in het verspillen van talent op zowel persoonlijk als maatschappelijk niveau."

En dat in tijd dat de arbeidsmarkt bijzonder krap is. De oplossing kan simpel zijn, stellen zij - of het nu gaat om technici of niet. "Zet tijdig hulp in om de transitie van onderwijs naar werk te ondersteunen. Vanuit de onderwijskant is het belangrijk dat er ‘op maat’ begeleiding wordt gegeven en een warme overdracht van studie naar een passende werkplek plaatsvindt voor deze alumni."

Ondersteuning op de werkplek

"Dit vraagt aan de kant van de werkgever een open inclusieve bedrijfscultuur. Een cultuur waarin intern en extern de dialoog wordt gevoerd met elkaar en de alumni over talentbenutting, een leven lang leren en de mogelijkheden voor ondersteuning op de werkplek. Kortom: onderwijs en bedrijfsleven, zoek elkaar op, werk samen en benut elkaars talenten!"

Contact met Career Jumpstart leggen kan per mail, [email protected]