Het Nieuwe Werken: Hoe stuurt HR de werknemerservaring op lange termijn?

Het Nieuwe Werken: Hoe stuurt HR de werknemerservaring op lange termijn?
Hoe kan HR zijn functie afstemmen op Het Nieuwe Werken én profiteren van de transformatie van werk als een strategische C-level partner, die de organisatie positioneert voor duurzaam succes?

Door: Gert-Jan Bakker, Sales Director Nederland & Zwitserland, UKG

De transformatie in de ‘wereld van werk’ is al lang geleden ook in HR geland. Digitalisering en Het Nieuwe Werken zijn niet langer slechts buzzwords; het zijn duidelijke bedrijfsdoelstellingen die door de pandemie in een stroomversnelling zijn geraakt. Naast wendbaarheid, productiviteit en procesautomatisering verschuift één factor in het bijzonder naar het centrum van alle HR-activiteiten: de medewerker.

Toekomstgerichte werkgevers investeren in een “werknemers eerst”-oriëntatie – omdat werk vandaag de dag meer is dan “zomaar” werk

Een strategische en langetermijn-employee-experience is essentieel voor een moderne werkplek. Gedreven door een digitale HR-infrastructuur ligt de toekomst van werk niet langer in de verre toekomst – we ervaren hem nu. Hoe kan HR zijn functie afstemmen op Het Nieuwe Werken en profiteren van de transformatie als een strategische C-level partner, die de organisatie positioneert voor duurzaam succes?

Om deze vraag te beantwoorden, hoeven we niet te beginnen bij digitalisering of innovatieve technologieën, het gaat om de manier waarop de onderneming de rol van de werknemers benadert.

People before profit: Meer dan alleen MVO

“Mensen vóór bedrijfswinst” – een idee dat relevanter is dan ooit. Deze benadering houdt meer in dan maatschappelijk verantwoord ondernemen; het gaat erom werkplekken empathischer en flexibeler te maken en ze af te stemmen op de individuele behoeften van werknemers. Toekomstgerichte werkgevers investeren in een “werknemers eerst”-oriëntatie – omdat werk vandaag de dag meer is dan “zomaar” werk.

Een digitale levensstijl kenmerkt de nieuwe generatie werknemers. In het dagelijks leven is deze generatie eraan gewend dat in hun behoeften snel, flexibel en met een hoog serviceniveau wordt voorzien. Generatie Y of de millennials vormen wereldwijd het grootste deel van de beroepsbevolking. Zij hecht belang aan zelfontplooiing en aan een werkgever die als rolmodel in de samenleving fungeert. Uit de “Generation Y”-studie van Signium International en het Zukunftsinstitut (2013) blijkt dat “de ‘zachte’ randvoorwaarden: individuele, sociale en werknemergerelateerde factoren” in het bedrijf een overheersende rol spelen voor millennials.

Het gaat hierbij ook om inclusievraagstukken, een genderevenredig salarisniveau, transparantie van managementsalarissen en de kwaliteit van de sociale dialoog. Werknemers eisen meer openheid over deze onderwerpen en een gesprek op voet van gelijkwaardigheid met hun werkgever.

Combinatie van werk en privéleven: Werknemersgerichte arbeidsmodellen

Vooral in de pandemie hebben we geleerd: Werk moet zich aanpassen aan de behoeften van werknemers. Alleen dan kan een echte synergie van leven en werk ontstaan die zowel individuen als teams koestert en hen klaarmaakt voor succes.

Het juiste evenwicht vinden tussen werk en privé blijft voor velen een uitdaging. Dit is waar HR de juiste koers kan uitzetten en de implementatie kan begeleiden van nieuwe werkmodellen die zowel gericht zijn op de werknemer als op de bedrijfsdoelstellingen.

Het leven is niet lineair. Werkloosheid, ongevallen, promoties, nieuwe carrièrepaden, het stichten van een gezin, verhuizen naar een andere stad … al deze gebeurtenissen onderbreken en veranderen ons werkleven. Leven en werk zijn rechtstreeks met elkaar verbonden maar zijn niet met elkaar in evenwicht. Dit besef moet deel gaan uitmaken van de bestaande HR-processen; alleen dan kan HR efficiënt en doelgericht functioneren.

Het gebruik van digitale tools in HR biedt een enorm potentieel

Uit een onderzoek van het Workforce Institute van UKG (2020) blijkt dat 63% van de werknemers het sterk of enigszins eens is met de volgende stelling: “Ik voelde me goed opgevangen door mijn bedrijf tijdens de COVID-19 pandemie.”

Dit resultaat alleen al suggereert: Werknemers hebben passende begeleiding van het management nodig. In combinatie met een flexibele, plaatsonafhankelijke HR-dienstverlening is dit de sleutel tot een positieve werknemerservaring – gedurende het hele traject van de werknemer.

 Tijd voor een HR-renaissance

De pandemie heeft laten zien wat we echt onder controle moeten hebben: Hoe managen we teams op afstand optimaal? Hoe ontwikkelen medewerkers zich in tijden van transformatie? Hoe implementeren we diverse werkmodellen met succes? Wat houdt agile werken werkelijk in? Hoe kunnen werkgevers de gezondheid van werknemers bevorderen in een divers personeelsbestand, nu veel medewerkers hybride en op afstand werken? HR is hier een centrale speler en heeft de taak om uiteenlopende vraagstukken op te lossen.

Het gaat in deze context om meer dan operationeel HR-management. Het gaat om het belichamen van de bedrijfscultuur en het samenwerken met het management om de waarden en missie van het bedrijf zowel intern als extern vast te stellen.

De tijd van de pandemie heeft aangetoond dat een coöperatieve managementstijl en een open bedrijfscultuur cruciaal zijn voor bedrijfssucces. Dit is het begin van de spannendste periode in HR tot nu toe, waarin cultuur er meer dan ooit toe gaat doen, en die online vorm zal krijgen. De conclusie die ik naar aanleiding van de crisis trek, is dat HR hier geen toeschouwer is, maar een instrument in het aansturen van nieuwe oplossingen voor de tevredenheid van alle medewerkers.

Mens en machine in interactie

HR fungeert als strategische sparringpartner, is de schakel tussen werknemers en management, en tegelijk de administratieve motor in bedrijven. Hier komt bovendien een belangrijk en spannend punt om de hoek kijken: de juiste interactie tussen mens en machine.

Moderne, digitale infrastructuren ondersteunen HR bij de heroriëntering. Ze bevrijden werknemers van administratieve belasting en bieden hen een persoonlijke, niet-bureaucratische HR-service. Dit inzicht wordt steeds meer gedeeld door de meeste bedrijven; volgens de studie “Digitalisering in HR” (2021, IDG Research Services) zien 6 van de 10 bedrijven IT-oplossingen al als een integraal onderdeel van hun dagelijkse HR-werk. Maar de studie toont ook aan dat meer dan 91 procent van de HR-professionals nog dagelijks met Excel werkt.

Enorm potentieel

Tijd voor een heroverweging, want het gebruik van digitale tools in HR biedt een enorm potentieel: meer efficiëntie, merkbare verlichting van routinematige administratieve taken, een lager foutenpercentage en de uitbreiding van een moderne, agile HR-service en personeelsbeheer dat de employee experience of misschien breder gezegd, people experience positief bevordert.

Aan één voorwaarde moet echter worden voldaan: Tech en automatiseringsoplossingen zijn slechts zo goed en behulpzaam als de mensen op de achtergrond van de userinterface. Dat betekent dat ze vanaf het begin aan doelgericht moeten worden opgezet. Dat weet ook Tom Haak, Founder & Director HR Trend Institute: “Laten we technologie en onze kennis van de users gebruiken om de workflows en de manier waarop we werken aan te passen aan de gebruikers.”