Het verrassende effect van Covid-19 op werknemers wereldwijd

Het verrassende effect van Covid-19 op werknemers wereldwijd
Uit het nieuwste AI@Work-onderzoek van Oracle en Workplace Intelligence blijkt dat de pandemie ervoor heeft gezorgd dat werknemers harder aandringen op betere trainings-, opleidings- en loopbaanmogelijkheden

Door: Oscar Lausegger, HCM Strategy Director bij Oracle

Het grootste deel van de wereldbevolking heeft na bijna twee jaar nog steeds te kampen met de gevolgen van de pandemie. Velen van ons voelen nog steeds een bepaalde angst – of worstelen zelfs met depressie – in ons persoonlijke en beroepsleven als gevolg van deze ongekende gezondheidscrisis.

Werkgevers die hier niet goed op reageren, betalen straks een hoge prijs

Opvallend genoeg zien veel mensen 2021 als nog slechter dan 2020, toen Covid-19 ervoor zorgde dat bijna overal ter wereld bedrijven hun deuren moesten sluiten en er vergaande reisbeperkingen werden ingevoerd. Voor 62 procent van meer dan 1.000 fulltimewerknemers in Nederland was 2021 het meest stressvolle jaar ooit op het werk, zo blijkt uit ons AI@Work-onderzoek 2021. 52% meldde dit jaar meer geestelijke gezondheidsproblemen te hebben ervaren dan vorig jaar.

Gebrek aan motivatie

Uit dit wereldwijde onderzoek van Oracle en HR-onderzoeksbureau Workplace Intelligence blijkt tevens dat dit afgelopen jaar op 67% van de respondenten een negatieve invloed heeft gehad, waarbij 17% financiële problemen, 19% een verslechtering in hun geestelijke gezondheid en 21% gebrek aan motivatie op het werk heeft ervaren.

Dit komt mogelijk doordat in 2021 de gevolgen van de pandemie steeds duidelijker zijn geworden: het feit dat de deltavariant en andere factoren de pandemie langer hebben laten duren, maakt duidelijk dat dit niet een opzichzelfstaande gebeurtenis is, maar een waarvan we de gevolgen nog lang zullen blijven voelen. Geen wonder dat mensen aan het einde van hun Latijn zijn.

Oplossingen

Wat me uit het onderzoek echter verbaasde, is dat werknemers ondanks, of misschien juist vanwege deze negatieve gevoelens, meer gemotiveerd dan ooit lijken te zijn om hun loopbaanmogelijkheden te verbeteren.

Maar liefst 90% van de respondenten zei dat ze het afgelopen jaar hebben gebruikt om na te denken over hun leven en 68% gaf aan het gevoel te hebben beroepsmatig ‘vast te zitten’. Frustratie en reflectie kunnen een krachtige combinatie zijn die resulteert in oplossingen, zoals we zagen met de 76% procent van de respondenten die aangaf klaar te zijn om veranderingen aan te brengen in hun werksituatie.

Salaris opofferen

Ook opvallend is dat dit verlangen naar betere loopbaanmogelijkheden ervoor heeft gezorgd dat veel mensen bereid zijn om hiervoor zwaarbevochten voordelen op te geven. In ruil voor betere loopbaanmogelijkheden zei 42% van de ondervraagden vakantiedagen te willen inleveren; 46% zou bonussen laten gaan, en 38% zou hiervoor zelfs een gedeelte van hun salaris willen opofferen.

Mensen hebben een sterke wens en wil om vooruit te komen in hun loopbaan – dit is een belangrijk punt en is ook het meest bemoedigende nieuws uit het onderzoek.

Het minder goede nieuws voor werkgevers is dat werknemers nieuwe loopbaanmogelijkheden willen zien – en snel. 83% vindt bijvoorbeeld dat hun bedrijf beter moet luisteren naar hun behoeften en dat technologie hierbij moet helpen, 75% van de respondenten zei hulp te willen van technologie voor het bepalen van hun toekomstige loopbaanmogelijkheden, 27% wil dat technologie de vaardigheden identificeert waaraan ze zouden moeten werken, en nog eens 27% wil dat technologie aanbevelingen doet voor de volgende stappen in hun loopbaan.

Het management moet luisteren en leren

Werkgevers moeten de juiste signalen afgeven. Het is niet voldoende om werknemers te ondervragen over hun wensen en behoeften. De bedrijfsleiding moet communiceren welke actie zij van plan is te nemen op basis van de resultaten.

Doet zij dit niet, dan kan dit leiden tot massale ontslagnames, de ‘Great Resignation’, waardoor vrijwel alle bedrijven momenteel worden getroffen en waarbij de grootste klappen zullen vallen bij bedrijven die geen tegenmaatregelen nemen. Dat training van vaardigheden zowel werknemers als het management ten goede komt, moet voor elk bedrijf duidelijk zijn. Ik zou bedrijven aanraden om, voor zover mogelijk, creatief te zijn in het aanbieden van trainings- en opleidingsmogelijkheden om personeel te behouden. Het is immers veel duurder om nieuw talent te werven dan om bestaande werknemers te behouden.

Gratis opleiding aanbieden

Sommige bedrijven bieden sabbaticals met gratis opleiding midden in de werknemersloopbaan aan, meestal na vijf, zes of zeven jaar bij het bedrijf. Andere bedrijven bieden werknemers die al langer bij het bedrijf zijn de mogelijkheid een bachelor- of masteropleiding te volgen, zelfs op een gebied dat niet direct gerelateerd is aan hun dagelijkse werkzaamheden.

Er moet verandering komen. Toen de pandemie toesloeg, vroegen bedrijven werknemers die toen nog niet met verlof of ontslag waren direct te schakelen en op afstand te werken. Dat betekende dat zij delen van hun huis in een werkruimte moesten veranderen en zelf de kosten van internettoegang, hun mobieletelefoongebruik en ga zo maar door moesten gaan betalen.

Om het nog erger te maken, hadden veel thuiswerkers ook nog eens te maken met sociale isolatie, terwijl ze naast hun eigen werk hun thuiszittende kinderen bij hun schoolwerk moesten helpen of andere zorgtaken hadden, bijvoorbeeld als mantelzorger.

Hoge prijs

De door de pandemie veroorzaakte veranderingen hebben ervoor gezorgd dat werknemers geen scheiding meer konden aanbrengen tussen werk en privé. Dat is de grote prijs die door werknemers is betaald.

Werknemers willen nu daarom erkenning voor de gebrachte offers en verwachten dat het management iets voor ze terugdoet door het aanbieden van de best mogelijke loopbaanmogelijkheden. Werkgevers die hier niet goed op reageren, met inbegrip van de bedrijven die geen flexibiliteit bieden wat betreft toekomstig werk op afstand, en die geen pogingen doen een empathische bedrijfscultuur te realiseren, betalen straks een hoge prijs omdat werknemers hun ongenoegen zullen laten blijken door te vertrekken.

Lees ook: Carrière: liever een slimme app dan menselijke ondersteuning (chro.nl)