Hinrich Slobbe (CHRO Day) voorspelt: “HR heeft de sleutel voor de S van ESG in handen!”

Er breekt een tijd aan waarin in de HR-hoek de meeste stuurvariabelen te vinden zijn die uiteindelijk oorzakelijk verantwoordelijk zijn voor organisatiesucces. Soft controls worden minder soft, ziet Hinrich Slobbe.

Hinrich Slobbe spreekt op CHRO Day 2024 op 13 november. 

Al een paar jaar zijn accountants bezig om zich de CSRD eigen te maken. De Corporate Sustainability Reporting Directive wordt dit jaar verplicht in alle EU-landen, dus ook in Nederland.

HR zet de toon qua sociale thema’s. Wie wil er nog werken voor Bokito-leiders in Maserati’s?

Wat opvalt is dat veel wordt gepubliceerd over de milieudoelen en daarbij behorende rapportages over klimaatverandering, vervuiling, biodiversiteit, circulaire economie en water. Maar dan gaat het dus over ongeveer de helft van duurzaamheid. De S van Social is in veel boardrooms een ondergeschoven kindje.

Daar komt nog bij dat Europa vooral doelstellingen adopteert en proclameert die te maken hebben met het milieu en deze doelen ook concreet meetbaar maakt. We kennen allemaal de discussies over stikstofuitstoot, minder CO2-gebruik, hernieuwbare energie, hergebruik van grondstoffen, et cetera. Met allemaal redelijk makkelijk meetbare technische getallen en de heel concrete jaartallen 2030, 2040 of 2050 als deadline. Dan en dan zijn we van het aardgas af of rijden we alleen nog maar elektrisch.

Geweld en intimidatie

Dit soort specifieke en meetbare doelen hoor ik zelden als het gaat over baanzekerheid, werktijden, leefbaar loon, sociale dialoog, vrijheid van vereniging, werk-privé balans, veiligheid, gezondheid, gendergelijkheid, gelijke beloning bij gelijkwaardig werk, opleiding, ontwikkeling, inclusie, voorkomen van geweld en intimidatie, diversiteit, kinderarbeid en moderne slavernij.

Ik hoor ook nog te weinig over de rol van HR in het verzamelen van de meer dan 1100 datapunten bij de 90 duurzaamheidsthema’s terwijl HR een sleutelrol heeft in het betrouwbaar verzamelen van de zojuist genoemde S-thema’s. Het betrouwbaar meten van gegevens wordt vaak aan controllers overgelaten terwijl de sociale thema’s niet bepaald “on top of mind” staan bij ‘blauwige’ accountants.

Soft controls zijn sowieso niet erg populair bij financieel georiënteerden tenzij ze doorkrijgen dat juist in de HR-hoek de meeste stuurvariabelen te vinden zijn die uiteindelijk oorzakelijk verantwoordelijk zijn voor organisatiesucces.

Join CHRO Day 2024 ‘A Leader’s Responsibility’ to redefine leadership amid evolving challenges. Explore how embracing complexity, ethical principles, and proactive leadership can inspire change and foster growth. Engage with thought leaders, learn from pioneers, and leave prepared to effectively lead your teams toward new heights of success.

Aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt

Daarom voorspel ik een hoofdrol voor HR in het naar voren brengen van de sociale thema’s uit ESG. HR gaat de doelen stellen om een goede werkgever te worden waardoor een organisatie aantrekkelijk blijft op een arbeidsmarkt met een groeiende populatie van potentieel personeel die niet wil werken voor bedrijven met alleen maar winstdoelstellingen, gebruikmakend van kinderarbeid, zwaar vervuilende materialen, een asociale footprint en zeer slechte arbeidsomstandigheden.

HR zet de toon qua sociale thema’s. Wie wil er nog werken voor Bokito-leiders in Maserati’s? Of overwerken voor de volgende ton overwinst die ten goede komt aan hebzuchtige aandeelhouders en op bonus beluste managers? Of bij bedrijven waar aantoonbaar verschil in beloning is voor hetzelfde werk?

Daarom roep ik alle CHRO-leiders op om concrete doelstellingen op de sociale thema’s te formuleren met daarbij de jaartallen waar deze doelen zullen worden bereikt. De kwaliteit van duurzaam leiderschap zal blijken uit de transparante kaders die in de komende jaren zullen worden gesteld.

Sociaal lijken, maar het niet zijn…

Maak het SMART, maak het controleerbaar, zorg voor zuivere data zodat het personeel, de maatschappij, klanten, leveranciers en overige betrokkenen niet met een kluitje in het riet worden gestuurd als het gaat om Sociaal gedrag.

Greenwashing was al zo’n kwaaltje van kapitalistisch doorgeslagen bedrijven. Laat daar geen redwashing bijkomen. Redwashing: we lijken heel sociaal maar zijn het ondertussen niet. HR neemt haar verantwoordelijkheid, wij kijken met u mee!