“HR en tools spelen een cruciale rol bij de aanpak problematiek rond toenemende stressniveaus”

Het voeren van een proactief beleid om het welzijn van werknemers te verbeteren, vraagt een alomvattend beeld hiervan. Een digitale tool voor employee listening, zoals Workday Peakon Employee Voice, is hierbij van onschatbare waarde. Elif Pessers, managing director bij Workday, vertelt waarom.

In een tijd waarin jonge professionals steeds vaker mentale klachten ervaren als gevolg van werkstress, is de focus op de gezondheid en het welzijn van werknemers crucialer dan ooit tevoren. Recent heeft TNO onderzoek uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

“Hoge stressniveaus leiden niet zelden tot burn-outs, met verstrekkende gevolgen van dien voor zowel werknemers als werkgevers”

Dit heeft licht geworpen op verontrustende trends rondom burn-outklachten bij jongeren. In dit artikel bespreekt Elif Pessers, managing director bij Workday, hoe CHRO’s het welzijn van werknemers kunnen bevorderen om zo een positieve werkomgeving te creëren, die werkt voor zowel individuen als de organisatie.

De kosten zijn hoog

Stressniveaus onder werknemers, vooral jonge professionals, nemen toe. Het onderzoek van TNO benadrukt dat de belangrijkste bronnen van stress onder jonge werknemers prestatiedruk, sociale verwachtingen en levensonzekerheden zijn. Jonge mensen hebben vaak moeite om aan de verwachtingen van anderen te voldoen, vinden het moeilijk om ‘nee’ te zeggen en voelen zich voortdurend verplicht om beschikbaar te zijn. Zorgen over hun carrière en de perceptie dat anderen hen overtreffen, dragen ook bij aan hogere stressniveaus.

Hoge stressniveaus leiden niet zelden tot burn-outs, met verstrekkende gevolgen van dien voor zowel werknemers als werkgevers. Volgens een studie van de WHO, ‘Mental Health in the Workplace’,  kosten werknemers die worstelen met burn-outs en mentale gezondheidsproblemen de wereldwijde arbeidsmarkt elk jaar $1000 miljard aan verloren productiviteit. En hoewel het financiële aspect van burn-outs het persoonlijke leed van werknemers niet mag overschaduwen, onderstreept het zeker het belang van het creëren van een gezonde werkomgeving.

Het meten van welzijn

Het voeren van een proactief beleid om het welzijn van werknemers te verbeteren begint met preventie, begrip, en het adopteren van een holistische benadering van welzijn. Dit houdt in dat je ervoor zorgt dat je over een alomvattend beeld van het welzijn van werknemers kunt beschikken – op basis waarvan je concrete acties onderneemt.

Een digitale tool voor employee listening, zoals Workday Peakon Employee Voice, is hierbij van onschatbare waarde. Een dergelijke tool stelt je in staat om op verschillende momenten de gezondheid en het welzijn van werknemers te meten. Met een speciaal dashboard om de verschillende oorzaken van burn-out te volgen, krijg je de sleutels in handen om het welzijn van werknemers te monitoren én te verbeteren.

Een goede aanpak van welzijn begint dus met continue monitoring – en krijgt handen en voeten door het ondernemen van de juiste acties die het welzijn bevorderen. Maar om de business te betrekken is het ook essentieel dat CHRO’s de waarde van welzijnsprogramma’s kunnen aantonen. Wat is de ROI van de investeringen? Dit kun je aantonen door directe verbanden te leggen tussen de gezondheid en het welzijn van werknemers en kernprestatie-indicatoren (KPI’s) zoals omzet, klanttevredenheid, verloop en productiviteit.

Het optimaliseren van de werknemerservaring

Een groot voordeel van het inzetten van een digitale tool voor continu luisteren is dat CHRO’s niet alleen het welzijn van werknemers verbeteren, maar ook belangrijke stappen kunnen nemen om de werknemerservaring op andere vlakken te optimaliseren. De betrokkenheid van werknemers kan bijvoorbeeld worden vergroot, omdat intelligent luisteren CHRO’s in staat stelt bij te houden wat belangrijk is voor werknemers.

“HR en tools spelen een cruciale rol bij de aanpak van de problematiek rondom de toenemende stressniveaus”

De tool kan ook ondersteunen bij het verminderen van verloop door de tevredenheid van werknemers te monitoren en tijdig acties te ondernemen om werknemers langer vast te houden. Last but not least stellen tools voor continu luisteren CHRO’s in staat om DE&I-initiatieven naar een hoger plan te tillen door het verzamelen van doorlopende feedback en om managers te empoweren om actief bij te dragen aan een diverse en inclusieve werkomgeving.

Best practices voor de CHRO

Samenvattend kunnen we stellen dat HR een cruciale rol speelt bij de aanpak van de problematiek rondom de toenemende stressniveaus. Om een bloeiende werkomgeving te garanderen is het daarom belangrijk om aan de slag te gaan met het uitrollen van een holistische aanpak om het welzijn van werknemers te verbeteren, door middel van welzijnsprogramma’s die gekoppeld zijn aan KPI’s, opdat ook het effect van de programma’s in kaart gebracht kan worden.

Het uitrollen van een tool voor intelligent luisteren speelt hierbij een belangrijke rol: een dergelijke tool stelt HR niet alleen in staat om het welzijn te meten, maar ook om mensen te betrekken, te behouden en om diversiteit en inclusie te bevorderen. Zo kunnen organisaties niet alleen burn-outs voorkomen, maar ook een gezonder, productiever en gelukkiger personeelsbestand bevorderen: een werkomgeving die werkt voor iedereen.