HR Expo – The Future of Work: HR klaar voor het nieuwe normaal

HR Expo - The Future of Work: HR klaar voor het nieuwe normaal
Wat onderscheidt succesvolle organisaties de komende jaren van de concurrentie en op welke manieren kan sterk HR-management hierin een essentiële rol spelen? Daar gingen zeven Future of work-sessies op in tijdens de HR Expo op 7 oktober.

Door: Ester Schop

We leven in een snel veranderende wereld, waarin slimme HR-technologie het verschil kan maken. Mensen willen niet alleen een baan met goede arbeidsvoorwaarden, maar ook zingeving, in combinatie met een betere balans tussen werk en privé. Met HR-technologie breng je de behoeftes het beste in kaart en kun je hier beter op in spelen.

De rol die HR-teams spelen in de bedrijfsstrategie wordt dus steeds belangrijker. Tijdens de zeven Future of Work-sessies op de HR-Expo konden HR-managers leren van anderen die al druk bezig zijn met het vormgeven van het nieuwe HR of hier producten en diensten voor op de markt brengen.

Drie succesfactoren van hybride werken

Lars Boom, Country Manager Benelux van softwareontwikkelaar Personio, beet het spits af. Tijdens de sessie ‘Leidinggeven aan externe teams’ vertelde hij dat het bedrijf er goed in is geslaagd om na de corona-uitbraak flexibelere werkregelingen aan te bieden. “We zijn op zoek gegaan naar nieuwe manieren om de gezondheid, productiviteit en teamgeest van onze medewerkers te behouden nu ze vaker op afstand werken.”

Hij deelde drie succesfactoren voor het opbouwen van vertrouwen bij hybride werken. De eerste factor is dat het niet: ‘one size fits all is’: wat voor de een werkt, werkt niet altijd voor de ander. Hij zoomde in op de verschillen tussen extraverte en introverte mensen bij de implementatie van hybride werken. Personio hanteert geen strikte regels over aanwezigheid op kantoor, maar geeft richtlijnen. Minimaal één keer per week op kantoor is het uitgangspunt.

De tweede factor is goed leiderschap. Werken op afstand vraagt om een andere managementstijl: eerlijkheid en empathie zijn belangrijker dan ooit. Dit vraagt om permanente training en coaching van je managers. De laatste factor waar Lars Boom bij stilstond, is de ontwikkeling van een duidelijk beleid voor hybride werken. Je kunt hierbij denken aan het gebruik van camera’s tijdens vergaderingen (of iedereen doet ‘m aan, of niemand).

“Als er iets te vieren valt, is het bijvoorbeeld lastig om het saamhorigheidsgevoel aan te wakkeren als je op afstand zit. Het is dan soms beter om de camera’s uit te zetten, want remote personeel zal zich buitengesloten voelen als ze de chitchat en de taart en champagne missen.”

Diversiteit, Inclusie, Equality en Purpose (DIEP)

De volgende sessie was die van Amrita Joerawan, eigenaar en oprichter van Gane Solutions. Het bedrijf is zes jaar geleden opgericht en heeft plannen om ook over de grens te gaan. Haar presentatie sloot aan bij de missie van Gane: ‘Met plezier en vol energie werken’. Dit kan volgens haar met een unieke strategie: Diversiteit, Inclusie, Equality en Purpose (DIEP). In het bijzonder stond ze stil bij de wereld van de millennial en generatie Z. “Over een aantal jaren domineren deze professionals de markt en organisaties hebben geen flauw idee hoe ze daarmee om moeten gaan.”

Amrita legde uit wat de nieuwe generatie professionals belangrijk vindt in hun baan en hoe je daar als organisatie het beste op in kunt spelen. Ook de Cancel Culture kwam aan bod. “We willen dat iedereen een fijne werkplek- en ervaring heeft waarin je jezelf kan zijn (inclusie), je gelijke kansen krijgt (equality), je unieke talenten mag inzetten en je (door) kunt ontwikkelen (diversiteit) en van betekenis kan zijn voor een ander (purpose). Als je hier als organisatie serieus mee aan de slag gaat, schiet ook je employee engagement omhoog, net als je return on investment.”

Data-gedreven werken voor HR

De laatste sessie voor de lunchpauze was die van Yvonne de Haan & Agnes Jongkind van HR-dienstverlener ADP Nederland met als titel ‘HR relevant houden met een data-gedreven aanpak’. Zij stonden stil bij het feit dat payroll-verantwoordelijkheden door de toegenomen focus op kosten en efficiency door Covid steeds meer opschuiven van HR naar Finance.

De ‘zachte’ onderwerpen van HR (zoals welzijn, leiderschap, werving, diversiteit en de hybride werkplek) hebben minder invloed in de directiekamer, terwijl deze onderwerpen wel steeds belangrijker worden op de werkvloer. Met een data-gedreven aanpak wordt HR een serieuze gesprekspartner aan de directietafel. “Met data kan je de eerdergenoemde onderwerpen keihard inzichtelijk maken en investeringen los weken om de juiste interventies te doen”, vertelt Agnes Jongkind.

Hierbij is het bronsysteem vaak het HR-IT-systeem. Vertrouwen in de data is essentieel. Ook de interface is heel belangrijk (liefst single-sign-on), zodat je flexibiliteit houdt. API’s (een Application Programming Interface laat twee applicaties met elkaar communiceren) zijn volgens Yvonne de Haan essentieel om systemen aan elkaar te koppelen en te zorgen dat de data eenvoudig over en weer kan. Daarnaast is Agile werken belangrijk om optimaal data-gedreven te kunnen werken.

Andere adviezen die ter sprake kwamen: stuur en evalueer op vooraf bepaalde parameters en geef de data een vertaalslag naar strategische beslissingen. “Met data-gedreven werken toon je aan dat het people-element toch echt ‘hard’ is in plaats van ‘soft’”, aldus Jongkind.

Human experience management

Na de lunch was Nicole Bouwmeester van softwareleverancier SAP aan de beurt met de sessie ‘Terug aan het werk, terug op reis’. Zij stelde dat het hybride werken de toekomst heeft, dat purpose steeds belangrijker wordt en dat voor de beroepsbevolking van de toekomst human experience management (HXM) essentieel zal zijn. Hiervoor is een cultuur van engagement nodig.

“We leven en werken in een ervaringsmaatschappij. Daarom is het cruciaal dat organisaties investeren in human experience management om tot betere resultaten te komen. Veel bedrijven hebben een visie op diversiteit, gelijkheid & inclusie, gezondheid & welzijn, flexwerken, zorgplicht & veiligheid en tot slot duurzaamheid. Maar ze weten niet hoe ze die visie moeten omzetten in actie”, aldus Nicole Bouwmeester.

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die hier snel actie op ondernemen kunnen versnellen. Maar hoe pak je dat aan? Volgens Bouwmeester speelt technologie hierbij een essentiële rol. Met behulp van Artificial Intelligence en andere slimme technieken krijg je inzicht in de experience in alle lagen van een organisatie.

Daarna nam Jan-Willem Basselier van SAP Concur het stokje van haar over. Concur richt zich op het faciliteren van zakenreizen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 96% bereid is om op korte termijn weer op reis te gaan. Met name in de sales is die behoefte groot.

“Sustainability wordt hierbij wel een steeds belangrijker item. SAP heeft slimme tooling om impact te meten, beleid te implementeren en boekingsgedrag van medewerkers te sturen. Soms is het duurzamer om de trein te pakken in plaats van het vliegtuig. Daar kunnen we medewerkers met messaging-tools van bewust maken”, vertelt Jan-Willem Basselier.

Betere werk-privé-balans

Vervolgens was het tijd voor technologiebedrijf UKG – dat onlangs Great Place to Work heeft overgenomen. Benedikt Lell en Sjoerd Jansen lieten hun licht schijnen over ‘Life-Work Technology ten dienste van mensen en niet alleen van transacties’. Werk zal na de pandemie nooit meer hetzelfde zijn. Door de ontwrichting van de werkomgeving zijn organisaties voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om zowel op het werk als privé te gedijen. Het is tijd om verder te kijken en de werkplekervaring te verbeteren en de balans tussen werk en privé beter te verdelen.

“Op dit moment staat 65% open voor een nieuwe baan, terwijl dat voor de zomer nog maar 35% was. En de keuze is reuze. Dus als je als organisatie succesvol wilt blijven, moet je snel transformeren.” Met behulp van technologie kunnen organisaties de betrokkenheid van hun werknemers vergroten en de bedrijfsresultaten verbeteren. UKG slaagt hier goed in met een nieuwe benadering, waarin mensen centraal staan. “Organisaties moeten meer oog krijgen voor de mens achter de medewerkers en dat kan niet zonder te weten wat er thuis speelt. Als medewerkers op beide fronten gelukkig zijn, zullen ze ook beter presteren op de werkvloer”, aldus Sjoerd Jansen.

Belangrijke valkuilen bij HR-IT-implementaties

De volgende spreker was Bas Eggelaar, oprichter van SuccessDay. Zijn bedrijf ontzorgt organisaties tijdens de HR-transformatie naar een nieuw HRIS (HR-informatiesysteem), of dat nou van Workday, Oracle HCM, SAP’s SuccessFactors of TalentSoft is. Tijdens de sessie besprak hij ‘De zeven belangrijkste valkuilen bij een HR-IT-implementatie’.

Bas vervulde zelf 20 jaar lang verschillende HR-rollen bij grote organisaties en hield zich veel bezig met HR en IT. Hij stapte naar eigen zeggen in alle valkuilen waar je maar in kunt stappen. “Naast mezelf zag ik peers in dezelfde valkuilen stappen en kwam ik tot de conclusie dat er een partij miste in de markt.” Dit leidde tot de geboorte van SuccessDay.

Van een ongestructureerde vendorselectie, tot het gebrek aan designprincipes, van het niet op orde hebben van je processen, tot het niet goed beleggen van verantwoordelijkheden. Tot slot ging hij in op het belang van training en het inrichten van een helpdesk en benadrukte hij dat een big bang zelden de juiste aanpak is bij een HR-IT-transformatie. Een gefaseerde aanpak leidt vaak tot een succesvollere implementatie.

Werving & selectie op basis van feiten

De afsluitende sessie werd verzorgd door The Selection Lab en had als thema ‘fact-based hiring’. Spreker Lotte Welten benadrukte dat HR-professionals het potentieel van objectieve gegevens die in het selectieproces worden gebruikt wel zien, maar dat ze vaak moeite hebben met het werken met selectiegegevens. Een van de uitdagingen is om deze duurzaam te implementeren in het selectieproces.

Lotte nam ons mee in de wereld van harde data die gebruikt worden in het selectieproces van nieuwe medewerkers. Ze lichtte de voordelen van fact-based hiring toe en gaf tips die direct in het proces geïmplementeerd kunnen worden. Daarnaast legde ze uit welke tools er zijn en welke persoonlijkheidskenmerken de beste indicator zijn voor succes.

De toehoorders in de zaal verlieten de sessies geïnspireerd, vol nieuwe ideeën. “Technologie wordt toch altijd een beetje eng gevonden door HR-professionals. Het is fijn om te horen wat er allemaal aankomt en te ontdekken dat je het wiel echt niet alleen hoeft uit te vinden. Vandaag realiseerde ik mij tijdens mijn eerste ‘echte’ congres sinds Covid dat ik niet alleen klaar ben voor het nieuwe normaal, maar ook haast moet maken om klaar te zijn voor de toekomst”, vertelt een bezoeker bij de uitgang.