HR-professional erg gehecht aan ‘eigen eiland’ – moet mobiliteit HR-beroepsgroep beter?

Jan Tjerk Boonstra: “Jobcrafting kan zorgen voor minder burn-outs”
Uit nieuwe analyses van arbeidsmarktdata blijkt dat HR-professionals beduidend minder mobiel zijn dan andere beroepsgroepen. Wordt het tijd om HR op te roepen zélf in beweging te komen? Jan Tjerk Boonstra, spreker op de komende HR Day en Laurens Waling van 8vance geven antwoord.

Door: Jan Tjerk Boonstra, spreker HR Day 2023, en Laurens Waling van 8vance

Tech scale-up 8vance ontwikkelt artificial intelligence om mensen en werk aan elkaar te matchen, onder meer door de ontwikkeling van het integraal skills paspoort. Het 8vance onderzoeksteam doet statistische analyses van 85 miljoen profielen van mensen en 25 miljoen vacatures in verschillende landen en talen, met vaak zeer verrassende uitkomsten en inzichten. Een daarvan is dat HR-professionals beduidend minder mobiel zijn dan andere beroepsgroepen.

“Als je eenmaal een HR-functie doet, is de kans verwaarloosbaar dat je nog eens een andere functie buiten het HR-eiland gaat uitvoeren”

Algoritmes analyseerden de loopbaanstappen van 30 miljoen mensen verzameld uit publiek toegankelijke informatiebronnen in de qua arbeidsmarkt vergelijkbare landen Nederland, België, Duitsland en Engeland. Gekeken werd hoe de mobiliteit van de ene functie naar de andere verloopt en in hoeverre sprake is van overstappen naar een ander vakgebied.

Daaruit blijkt dat mensen die in HR werken weliswaar verticale loopbanen hebben, maar wel binnen HR blijven werken. Met andere woorden, de HR-business partner wordt misschien wel HR-manager maar is verder wel statistisch ‘veroordeeld’ om binnen HR te blijven werken. Is HR een zo veel interessanter vakgebied? Of zijn HR-mensen minder initiatiefrijk dan mensen die in andere vakgebieden werkzaam zijn?

Doe hier mee aan de peiling naar de vraag:
Moeten ook HR-professionals vaker in het kader van hun employability over de grenzen van het HR-domein heen gaan kijken bij een loopbaanstap?

 

Weinig doorstroming

De onderzoekers hebben deze enorme dataset zo geordend dat functies waartussen veel uitwisseling (doorstroming) is, dicht bijeen zijn gezet en functies met weinig doorstroming naar andere relatief verder weg. Daarmee ontstaat het grafische beeld van het ‘HR-eiland’ zoals in de onderstaande grafiek is te zien.

De functies op dit ‘HR-eiland’ zoals recruiter, HR-business partner, HR-beleidsmedewerker en HR-manager worden vervuld door mensen die dat tientallen jaren blijken te doen. Met andere woorden, als je dit eenmaal doet, is de kans verwaarloosbaar dat je nog eens een andere functie buiten het HR-eiland gaat uitvoeren.

Op zoek naar uitwisselbare vaardigheden

De verrassende bevinding werd gedaan bij het in kaart brengen van uitwisselbare vaardigheden in de arbeidsmarkt, die zeer relevant zijn voor een goed werkende arbeidsmarkt en de economie. Bij die analyse worden veel voorkomende vaardigheden bepaald die van groot belang zijn.

Naarmate ze in meer sectoren en functies belangrijk zijn, worden ze significanter in termen van uitwisselbaarheid. Daaruit komt het beeld naar voren dat HR-functies over relatief weinig uitwisselbare vaardigheden beschikken.

De grafische weergave laat zien dat bijvoorbeeld projectmanagement een vaardigheid met een grote uitwisselbaarheid tussen functies en sectoren.

Bevestiging, eyeopener en zelfreflectie?

Voor de meesten van ons die langer in HR werkzaam zijn, komt dit niet als een verrassing. Het drukte ons alleen wel met de neus op het feit dat we zelf als HR-professional niet zo mobiel zijn terwijl juist wij oproepen tot investeren in employability en een leven lang leren en ontwikkelen. In dat licht zijn oproepen tot ‘regie op je eigen loopbaan’ en ‘in beweging komen’ toch wel reden tot zelfreflectie.

Dit roept diverse vragen op. Hebben we ondanks ‘de grote beweging’ richting business-partnerschap wel voldoende kennis van en impact op de rest van de organisatie? In dat geval zou je toch meer mobiliteit kunnen verwachten? En zijn we zelf wel zo ondernemend en innovatief dat we willen blijven leren en nieuwe wegen willen inslaan? En dus, leren en ontwikkelen we zelf wel voldoende?

We zien dit graag als een begin van een diepere en bredere analyse en discussie. We horen graag ieders commentaar!

Laurens Waling is Chief Evangelist bij 8vance.

Jan Tjerk Boonstra werkt bij Human Capital Group en is verbonden aan HR Academy, CHRO, TIAS en Inholland Academy.