HR van de toekomst

De ‘War for Talent’ en de gevolgen hiervan, zoals de groeiende werkdruk en vertrekkend talent, vereisen nu actie van HR.

Om in de toekomst als organisatie succesvol te blijven, is het essentieel om ook de blik vooruit te richten. Ik neem je graag mee in mijn visie op toekomstgericht HR.

Auteur: Rutger Steyerberg is Directeur van Top Employers Institute

Lees ook: Dit is klantgericht HR
Vier lessen over slimme employer branding

Nog steeds kom ik organisaties tegen die geen HR-strategie hebben gedefinieerd. Hierdoor hebben HR en haar instrumentarium onvoldoende relatie met de organisatiedoelstellingen. Dit heeft als gevolg dat organisaties niet adequaat kunnen inspelen op de continu veranderende vraag vanuit de markt of klant. Het is tijd voor de volgende stap in HR.

Een trend die wij vanuit Top Employers Institute vaststellen is wat ik noem het vormgeven van een ‘Ecosysteem’. Hierin staat een optimale employee experience centraal. De employee experience wordt als één integraal proces gezien. Alle HR-systemen, -processen en -instrumenten worden op elkaar afgestemd. Hierdoor wordt een uitstekend werkklimaat gecreëerd voor medewerkers. Agility is hierin een versneller.

Een trend die hierop aansluit is het bewerkstelligen van een ‘Future-ready Workforce’. Hierin staan duurzame inzetbaarheid en de continue ontwikkeling van medewerkers centraal. De mix van talenten en ambitie zien we belangrijker worden dan ervaring en opleiding. Talenten en competenties worden in kaart gebracht en ingezet, met het doel om medewerkers voor te bereiden op een toekomst binnen of buiten de organisatie. HR-analytics vormt hierbij de basis voor (voorspellende) data-analyse die inzicht geeft in de (on)mogelijkheden van het personeelsbestand.

Toekomstgericht HR vraagt om een vernieuwde manier van het bedrijven van HR. Het vraagt om een ‘CHRO of the Future’. Deze leider beïnvloedt de organisatiestrategie, op basis van input van medewerkers. De koers van de organisatie wordt hierdoor mede-bepaald door de medewerkers. Zij weten immers wat er écht speelt binnen de organisatie en bij de klant. Vervolgens zet de CHRO strategisch HR op, waarbij zowel de customer experience als de employee experience de basis vormen.

Wil jij deze ‘CHRO of the Future’ zijn? Sta eens stil bij jouw visie op HR van de toekomst. Ik daag je uit om jou en jouw HR-collega’s de volgende vragen te stellen: wat is jouw toegevoegde waarde voor de organisatie en de klant? Hoe creëer jij strategische impact voor de organisatie? En hoe draag jij bij aan een optimale employee experience om de business te versnellen?

Ik wens alle ‘CHRO’s of the Future’ veel succes toe!