Hette Mollema, Workday: “Innovatie is de hoeksteen van succes”

Hette Mollema is bij Workday verantwoordelijk voor de Benelux organisatie van het Amerikaanse bedrijf. Hij bedient de HR-leiders van productiebedrijven in de Benelux met technologische oplossingen, en alle bijkomende strategische adviezen. Hij benoemt een aantal belangrijke trends en uitdagingen voor deze sector en geeft waardevolle tips over de ideale HR-focus voor 2024.

Wanneer we het over de grootste uitdagingen voor HR-leiders van productiebedrijven in de Benelux gaan hebben, wil Hette Mollema graag positief beginnen. “Ik moet benadrukken dat deze industrie het goed doet, met een toename in vraag en productie. Een recente studie van Deloitte wees uit dat CEO’s van productiebedrijven vertrouwen hebben in de groei van hun bedrijven voor de komende drie jaar.”

“We zijn zeer bewust van de uitdagingen die het succes in gevaar kunnen brengen”

Het is echter niet allemaal hosannah, stelt de Vice President van Workday ook vast. “We zijn zeer bewust van de uitdagingen die het succes in gevaar kunnen brengen. Op het gebied van techniek, operaties en mensen.” Hij observeert twee ‘intrigerende uitdagingen’ in het bijzonder voor productiebedrijven: vaardigheden en personeelstekort en ten tweede minder operationele efficiency vanwege een tekort aan zowel ervaring als betrokkenheid van medewerkers.

“Deze uitdagingen belemmeren innovatie, productiviteit en efficiëntie en zijn daarmee ook cruciaal in de mate van succes voor Nederlandse productiebedrijven. Want ze concurreren in een geglobaliseerde wereld, met landen die beduidend lagere productiekosten hebben. Een andere mindset is dus essentieel, gericht op innovatie.”

Geopolitieke bedreigingen

De komende twaalf tot achttien maanden ziet Mollema drie grote trends op HR-terrein bij productiebedrijven in de Benelux. “Bij onze klanten van Workday merk ik dat er veel externe bedreigingen zijn, direct veroorzaakt door de geopolitiek. En dat neemt continu toe. Van personeelstekorten tot de wisselvalligheid van leveringen en vraag. Als reactie op dit complexe en almaar veranderende landschap hebben organisaties verschillende strategieën aangenomen om die risico’s te verzachten. Met name ten aanzien van de onzekerheden in de supply chain.”

“Bij onze klanten van Workday merk ik dat er veel externe bedreigingen zijn, direct veroorzaakt door de geopolitiek”

“ Ze zijn bijvoorbeeld gaan ‘on-shoren’, of hebben de productie tenminste dichterbij gehaald. En fusies en acquisities nemen ook toe. Deze strategieën hebben twee doelen: meer controle krijgen over de supply chain en de productielijnen en daarnaast een weerstand opbouwen tegen de geopolitieke onzekerheden.”

Meer diensten

Ten tweede noemt hij ‘servitisation’, de transitie van louter het aanbieden van producten naar een combinatie van producten en diensten. “Hier word ik enthousiast van, want het vereist voor veel bedrijven een compleet nieuw businessmodel. Het geeft nieuwe mogelijkheden, maar een succesvolle implementatie hangt wel af van de juiste technische en commerciële vaardigheden van de workforce. Wanneer die vaardigheden om je aan te passen aan een nieuw businessmodel ontbreken, vrees ik dat veel producenten worstelen om concurrerend te blijven.”

De behoefte aan flexibiliteit onder medewerkers is een andere trend, en bezorgt producenten hoofdpijn. Want in deze sector ligt flexibiliteit wat lastiger dan bijvoorbeeld in de dienstensector. De productie in de fabriek moet immers doordraaien op vaste tijden. “Mensen zien werk anders dan voorheen, en dat geldt eigenlijk voor alle leeftijdsgroepen”, signaleert Mollema. “Dat was al zo voor de pandemie, maar covid heeft dat proces doen versnellen. Ze willen meer dynamische en bevredigende rollen, meer werkzekerheid, maar dus ook meer flexibiliteit. Dat zijn unieke uitdagingen voor HR-leiders.”

Mollema denkt dat er wat dat laatste betreft ook in de productiesector mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld in de werkschema’s. “En bij grote bedrijven moet dat op grote schaal gebeuren, dan bieden technologische tools een uitkomst.”

HR-focus voor 2024

Hoe kunnen HR-leiders in de productiesector zich voorbereiden op deze trends, wat moet hun focus zijn voor 2024? Een toekomstbestendig personeelsbestand is een absolute voorwaarde om concurrerend te blijven en successen te boeken. Mensen vormen de sleutel, weet Hette Mollema.

“Je moet goed begrijpen welke vaardigheden je in huis hebt, wat er ontbreekt en wat nodig is om dat gat te dichten. En ongeacht de specifieke omstandigheden van de producent, is innovatie de hoeksteen van succes. In Nederland en Europa kunnen we over het algemeen niet concurreren op personeelskosten, maar we kunnen wel excelleren door innovatie, het introduceren van nieuwe ideeën, processen en materialen in onze productielijnen. En hiervoor is een workforce nodig met zowel technische als commerciële vaardigheden.”

“Het begint altijd bij de basis: het begrijpen van de behoeften en gevoelens van de medewerker”

Dat kan door inhuren, het aanleren van nieuwe vaardigheden en talent lenen. “Wat de keuze ook is, dit zal consistent, efficiënt en op schaal moeten gebeuren. Het proces van vaardigheden verbeteren en nieuwe vaardigheden aanleren moet in ieder geval nooit stoppen, om voortdurende concurrentiekracht te waarborgen.”

Actieve luisterbenadering

Maar talent behouden wat al in huis is, is toch minstens zo belangrijk?

“Absoluut, en daar zijn veel strategieën voor. Elke strategie is maatwerk per organisatie. Maar het begint altijd bij de basis: het begrijpen van de behoeften en gevoelens van de medewerker. Dit stelt HR en business-leaders in de gelegenheid om betekenisvolle employee experiences te verschaffen.”

En hoe haal je die behoeften van medewerkers naar boven? “Door een actieve luisterbenadering te implementeren, om daarna gericht actie te kunnen ondernemen.”

Samenwerken met COO en CIO

HR-leiders die het beter willen doen dan gemiddeld doen er volgens Mollema goed aan innige banden te onderhouden met de COO in hun organisatie. “HR-leiders in de productiesector zijn strategische partners die bijdragen aan het algemene succes van de organisatie, door HR-strategieën op één lijn te brengen met de bedrijfsdoelen, de marktdynamiek en de trends in de industrie.

“Om dat succesvol te doen is een partnerschap met de COO een grote stap op weg. Door nauw samen te werken zullen de twee nog beter gaan begrijpen hoe het personeelsbestand kan bijdragen aan de doelen van de organisatie en de hindernissen wegnemen die innovatie en productiviteit belemmeren.”

“Voor HR is het cruciaal om met de CIO samen te werken, om je van de laatste technologie te verzekeren, zodat je efficiënt kunt opschalen”

Ook bij dit thema komt hij terug op de noodzaak om dit bij grote bedrijven grootschalig aan te pakken. “Het is dus cruciaal om ook met de CIO samen te werken, om je van de laatste technologie te verzekeren, zodat je efficiënt kunt opschalen.”

Hij neemt kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) van Workday als voorbeeld. “Met AI kunnen we individuen sterker maken zodat ze met meer vertrouwen sneller beslissingen kunnen nemen. Met betrouwbare inzichten en aanbevelingen. AI kan medewerkers ook helpen om topprestaties te leveren, door ervaringen op maat voor een persoon, team en organisatie.”

Je als CHRO onderscheiden kan eveneens door goed gebruik te maken van analytics. Dit komt van pas bij het speuren naar ‘skill gaps’ binnen de organisatie, het matchen van kandidaten bij het inhuren – de toppers komen dan snel bovendrijven – en het aanbieden van gepersonaliseerde trainingsprogramma’s om interne talentschaarste aan te pakken. Mollema: “Zo kun je als organisatie je weerstand en een toekomstbestendig personeelsbestand behouden.”

Realtime inzichten

Productiebedrijven hebben qua personeel te maken met forse concurrentie van andere sectoren. Vaak worden medewerkers aangetrokken door bijvoorbeeld de gig-industrie. Dit geldt met name voor jongere generaties.

Hette Mollema stipt in dit opzicht het gebrek aan realtime informatie aan; organisaties lopen vaak achter de feiten aan. “Daardoor wordt het voor business-leiders wel erg uitdagend om de behoeften van medewerkers te begrijpen, om positieve ervaringen te creëren en om kostbare slijtage te voorkomen.”

“De mensen blijven aan het roer en kunnen de inzichten vanuit AI benutten om de juiste beslissingen te nemen”

Realtime inzichten zijn dus de oplossing, en ook hier komt AI om de hoek kijken. “Want AI heeft de potentie om producenten hun workforce echt te laten begrijpen en gepersonaliseerde oplossingen te verschaffen, vooral op die momenten die ertoe doen voor medewerkers.”

Workday heeft voor zijn meer dan tienduizend klanten wereldwijd AI inmiddels ingebouwd in de kern van het eigen platform, en kan daardoor klanten datagedreven inzichten en adviezen geven die HR-managers en business-leiders kunnen helpen bij het maken van kritieke en tijdige beslissingen over hun personeelsbestand. “Dit zal de employee experience verbeteren en de betrokkenheid doen toenemen.”

AI kan dus van revolutionaire waarde zijn voor HR, maar zorgvuldigheid is wel geboden, benadrukt Mollema. “Het moet wel transparant en ethisch worden toegepast. En de mensen blijven aan het roer en kunnen de inzichten vanuit AI benutten om de juiste beslissingen te nemen.”

Goed research doen

Workday zit op het juiste spoor, stelt Hette Mollema vast. “Als een van ’s werelds meest ethische bedrijven, staan wij voor verantwoordelijke AI. Het vertrouwen van klanten en stakeholders staat altijd voorop en we werken ijverig om te verzekeren dat onze kernwaarden van integriteit en innovatie terugkomen in de AI-oplossingen die we ontwikkelen.”

Voor organisaties die hulp nodig hebben bij AI-oplossingen heeft hij een algemeen advies. “Doe zelf goed research wanneer je een partner zoekt. Kijk naar de track-records, wat de verkopende partij al heeft gedaan qua innovatie en wat hun visie op de toekomst is.”

Hette Mollema is Vice President bij Workday, een toonaangevende leverancier van cloud-gebaseerde HCM, Planning en Finance oplossingen. Hij spreekt en schrijft regelmatig over HCM-onderwerpen en is een gepassioneerd voorstander van het gebruik van technologie om de werkplek te verbeteren.