Janneke Oostrom benoemd tot hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie Tilburg University

Janneke Oostrom benoemd tot hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie Tilburg University
Het College van Bestuur van Tilburg University benoemt dr. Janneke Oostrom per 1 februari 2023 tot hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie en departementsvoorzitter.

Haar leeropdracht omvat multidisciplinaire vraagstukken rondom gelijkheid, diversiteit en inclusie op de werkvloer en het maatschappelijk verantwoord gebruik van nieuwe technologie in werving, selectie en assessment. Naast haar hoogleraarschap gaat Oostrom tevens aan de slag als voorzitter van het departement Sociale Psychologie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Janneke Oostrom: “De behoefte aan maatschappelijk verantwoord en wetenschappelijk onderbouwd selectiebeleid is groot. Immers: het selecteren van personeel en de algehele inrichting van de besluitvorming daaromtrent is niet alleen cruciaal voor het goed functioneren van elke organisatie, maar ook een belangrijk instrument om gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen.

Ondanks het overduidelijke belang, is het gat tussen wetenschap en praktijk enorm. Zo is er tegenwoordig een breed scala aan artificial intelligence (AI-) toepassingen beschikbaar om het wervings- en selectieproces efficiënter te maken. Bij veel van deze toepassingen ontbreekt een onderbouwing vanuit de Arbeids- en Organisatiepsychologie, waardoor er een groot risico is dat patronen van discriminatie in de maatschappij versterkt worden.”