Kentering verzuimbeleid nodig: alleen meer focus op preventie en welzijn kan uitval stoppen

Nederlanders vallen steeds vaker uit door stress op het werk, terwijl de werkdruk alleen maar verder toeneemt. “Verzuimpreventie moet top of mind zijn bij HR”, stelt Maudie Derks, oprichter en CEO van Acture Group. Met een geïntegreerd platform richt het bedrijf zich preventief op de mentale gezondheid van medewerkers.

Het afgelopen jaar groeide het aantal mensen dat zich langdurig ziek meldde om stressklachten met maar liefst 11 procent, blijkt uit recente gegevens van ArboNed en HumanCapitalCare. In bijna een kwart van de gevallen ging het om overspanning of een burn-out. “Met name in het leeftijdscohort 20-30 jaar – doorgaans de fitste medewerkers – staat de mentale fitheid relatief vaak onder druk”, weet Maudie Derks, oprichter van Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet voor Eigenrisicodragers.

“Op basis van data zien we vier aandachtsgebieden waardoor mensen uitvallen: mentale fitheid, fysieke fitheid, carrière fitheid en financiële fitheid”

In de afgelopen 15 jaar ontwikkelde Acture zich van een uitvoeringsinstantie op het gebied van sociale zekerheid – je kunt het zien als een private UWV – naar een organisatie die zich ook steeds meer richt op de voorkant van verzuim richting preventie en well-being.

“Toen wij 15 jaar geleden begonnen, was minder dan 1% van de werkgevers eigenrisicodrager voor de ziektewet. Inmiddels is rond de helft van alle werkgevers in Nederland eigenrisicodrager. Die werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor personeel dat ziek uit dienst gaat en het verstrekken van hun uitkering. Zij moeten dus opereren als een mini-UWV”, licht Maudie toe. Acture kan werkgevers hierbij volledig ontzorgen.

Vier aandachtsgebieden bij uitval

Het bedrijf biedt daarnaast ook arbo-dienstverlening. “We verwerken op jaarbasis ruim 120.000 dossiers. Dat levert ook heel veel geaggregeerde data op. Hierdoor hebben wij verregaande kennis over zieke of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. Op basis van een verzuimoorzaak weten wij bijvoorbeeld wat de gemiddelde verzuimduur van jouw medewerker gaat zijn en wat de belangrijkste redenen zijn voor uitval voor bepaalde leeftijdsgroepen, functies, et cetera.”

Acture ziet op basis van de data dat er vier aandachtsgebieden zijn waardoor mensen (potentieel kunnen) uitvallen. Dat zijn: mentale fitheid, fysieke fitheid, carrière fitheid en financiële fitheid. “We zien overigens vaak dat het om een combinatie gaat, afhankelijk van de levensfase van mensen. Jonge ouders ervaren extra druk omdat zij hun baan moeten combineren met de zorg voor hun kinderen, op latere leeftijd geeft mantelzorg vaak extra stress. Bij vrouwen van middelbare leeftijd kan de menopauze voor disbalans zorgen, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Al deze elementen zijn veroorzakers van verzuim en vragen om een maatwerkoplossing om uitval te voorkomen”, stelt de Acture Group-CEO, die ook CEO is van de organisatie in Duitsland.

Geïntegreerd platform voor mentale gezondheid

In september 2023 nam Acture het Duitse Evermood over, dat in 2022 werd uitgeroepen tot Duitse HR-startup van het jaar. Hiermee wil het bedrijf niet alleen vaste voet aan de grond krijgen in Duitsland, maar ook de dienstverlening op het gebied van well-being verder uitbreiden in ons land. Het Software-as-a-Service (SaaS) platform pakt mentale gezondheid op de werkplek preventief aan en biedt verschillende manieren van begeleiding. Werkgevers kunnen Evermood in hun eigen bedrijfswebsite integreren. Klanten van Evermood zijn onder meer Mercedes, Axa, Hornbach, Duitse Rode Kruis Sparkasse en verschillende gemeenten.

Sinds kort is het platform ook voor Nederlandse klanten geschikt gemaakt. “We hebben Nederlandse content toegevoegd, zoals selfcare-video’s en artikelen met tips en tricks op het gebied van total welfare management, maar we bieden ook één-op-één gesprekken en chat-sessies met Nederlandse coaches als er behoefte is aan meer hulp en ondersteuning.”

Je kunt ook deelnemen aan workshops of live-events die worden aangeboden via het platform. “Tot slot bieden we ‘de verplichte nummers’ op het gebied van arbo-dienstverlening, zoals het aanvragen van een preventief medisch onderzoek, tot een risico-inventarisatie.” Doel van het platform is gezondere en gelukkigere medewerkers, met minder (langdurige) uitval als resultaat.

On demand ondersteuning

Evermood biedt 360 graden ondersteuning om te voorkomen dat medewerkers uitvallen binnen de eerder genoemde aandachtsgebieden: mentale-, fysieke-, financiële- en carrièrefitheid. Bij dat laatste gaat het om de vraag of medewerkers wel goed op hun plek zitten. Als dit niet het geval is, leidt dit niet alleen tot verminderde productiviteit, maar ook tot stress.

“Leidinggevenden en HR weten wat de pijnpunten zijn voor bepaalde persona’s en waar ze in het preventie- en voorlichtingsbeleid vooral op moeten focussen”

“Het platform biedt on demand steun: waar en wanneer het jou uitkomt en alleen op het gebied waar jij graag extra ondersteuning bij wil. Uiteraard gebeurt dit op vrijwillige basis en hoef je als medewerker niet bang te zijn dat wat er besproken, gelezen of bekeken wordt ook bekend wordt bij je collega’s of leidinggevenden. Je privacy is gegarandeerd.”

Werknemers kunnen ook op regelmatige basis geanonimiseerde zelfbeoordelingen en enquêtes invullen, waardoor ze de staat van hun geestelijke gezondheid kunnen volgen, beter gaan begrijpen en hier gericht aan gaan werken. Werkgevers ontvangen geaggregeerde data over deze beoordelingen, samen met een data-analyse van Evermood, die ze kunnen gebruiken om de juiste beslissingen te nemen voor het mentale welzijn van hun teams. “Leidinggevenden en HR weten wat de pijnpunten zijn voor bepaalde persona’s en waar ze in het preventie- en voorlichtingsbeleid vooral op moeten focussen”, licht Maudie toe.

Kentering in verzuimaanpak

De oprichter van Acture stelt dat voor Nederlandse werkgevers de loondoorbetalingsverplichting zo zwaar weegt dat er relatief weinig aandacht is geweest voor het voorkomen van uitval. Gelukkig ziet zij daar een kentering in. Die omslag wordt met name veroorzaakt doordat werkgevers tegen groeibelemmeringen aanlopen vanwege capaciteitsproblemen. Ook de komende jaren zullen werkgevers de focus meer moeten leggen op verzuimpreventie. Enerzijds vanwege de grote tekorten op de arbeidsmarkt, die zorgt voor een toename van de werkdruk.

Anderzijds omdat werkgevers te maken hebben met vier verschillende generaties op de werkvloer, met elk hun eigen wensen en behoeften, maar ook knelpunten en risicofactoren. “We zien dat mensen steeds jonger last krijgen van psychische klachten. Jongeren hebben het gevoel geen controle over hun leven te hebben en kunnen niet altijd dealen met situaties die niet ideaal zijn. Met de komst van internet en de mobiele telefoon is het leven alleen nog maar complexer geworden. Daarom moeten werkgevers een belangrijke rol vervullen in de preventie van uitval, bijvoorbeeld met weerbaarheidstrainingen en gerichte hulp en ondersteuning. Ook hier kan ons platform uitkomst bieden.”

De mindshift in het verzuimbeleid naar preventie met de focus op welzijn moet volgens Maudie top of mind zijn bij HR. “Gezonde en gelukkige mensen presteren beter en hebben minder ziektedagen. Bovendien verlies je de slag om talent als je verzuimpreventie niet bovenaan zet. Welzijn is namelijk belangrijker dan ooit: in de top10 van redenen om van baan te veranderen staat aandacht voor mentale gezondheid op de tweede plaats, net na salaris.”

Dit artikel wordt aangeboden door Acture