Dit is het moment voor L&D om te pleiten voor training als motor voor groei en flexibiliteit

Leercultuur houdt medewerkers binnenboord
Dit tijdperk vraagt om wendbaarheid van organisaties om te floreren. Learning & Development kan hierin het voortouw nemen, toont het 2023 Workplace Learning Report van LinkedIn. Het creëren van een leercultuur is in de Benelux de topprioriteit.

Gedijen in een onvoorspelbare, snelle wereld. Dat is momenteel de grote uitdaging voor organisaties. Ze zijn op zoek naar manieren om te reageren op veranderende prioriteiten, hogere verwachtingen van medewerkers, vaardighedentekorten en economische onzekerheid. Complexe problemen die nieuwe vaardigheden vereisen van medewerkers.

“Om leren effectief te maken, moeten onze initiatieven wel strategisch zijn en op één lijn liggen met de behoeften en doelen van de organisatie, zowel nu als in de toekomst.”

Een prachtkans voor de afdeling Learning & Development (L&D) om het verschil te maken, concludeert het onderzoek van LinkedIn. Want het blijven leren helpt met het ontwikkelen van medewerkers én organisatie voor een solide maar ook veerkrachtige en flexibele toekomst. Juist in deze onrustige tijden.

Tegelijkertijd is het voor organisaties belangrijk om goed te inventariseren waar de wensen van medewerkers liggen en hoe die matchen met de doelstellingen van het bedrijf. “Om leren effectief te maken, moeten onze initiatieven wel strategisch zijn en op één lijn liggen met de behoeften en doelen van de organisatie, zowel nu als in de toekomst”, stelt Peter Liu. Hij is Global Head of Learning & Development bij technologiebedrijf Barco.

Ontwikkeling van vaardigheden

Het onderzoek is wereldwijd uitgevoerd onder ruim 1500 L&D-professionals en HR-professionals met L&D-verantwoordelijkheden, meer dan 700 trainingsdeelnemers en bijna 3000 senior managers van organisaties met meer dan duizend medewerkers.

De ontwikkeling van vaardigheden wordt door 92 procent van de L&D-professionals als de beste strategie gezien om de continue veranderingen op werkgebied op te vangen. Het uitbreiden van vaardigheden, hand in hand met carrièregroei, zorgt er ook voor dat medewerkers zich meer betrokken voelen en hun mogelijkheden optimaal kunnen benutten.

LinkedIn Learning heeft een lijst opgesteld van de tien vaardigheden waaraan bedrijven op dit moment de meeste behoefte hebben. De top vijf is: management, communicatie, klantenservice, leiderschap en verkoop. In Nederland en België horen ‘analytische vaardigheden’ bij de snelstgroeiende vaardigheden.

• 92% van de L&D-professionals onderkent het grote belang van het proactief opbouwen van vaardigheden van medewerkers.
• 82 % van de senior managers beschouwt de HR-afdeling nu crucialer dan ooit.
• 95 % van de organisaties in de Benelux maakt zich zorgen over het personeelsbehoud.
• ‘Carrièredoelen realiseren’ is de belangrijkste motivatie voor medewerkers om te gaan leren, gevolgd door ‘bijblijven in het vakgebied’.

Moderne leercultuur

Een belangrijke uitkomst is ook dat de meeste organisaties tegenwoordig streven naar een op mensen gerichte cultuur, gebaseerd op de overtuiging dat ze alleen succesvol kunnen zijn wanneer hun personeel succesvol is.

In de Benelux wil 84 procent van de organisaties zo’n mensgerichte cultuur, met learning als essentieel onderdeel. Het is de topprioriteit, daarna volgen het afstemmen van leerprogramma’s op bedrijfsdoelen en het bijscholen van medewerkers. Op de HR-afdelingen wordt inmiddels hard gewerkt aan een cultuur waarin iedereen beschikt over de juiste tools, carrièrepaden en vaardigheden.

“Toekomstgerichte organisaties moeten een omgeving creëren waarin het volledige potentieel van medewerkers wordt omarmd en aangeboord”, aldus Linda Jingfang Cai, Global Head of Learning and Talent Development bij LinkedIn.

Leiders op het gebied van learning beseffen dat nieuwe methoden nodig zijn om zo’n moderne leercultuur te realiseren, zoals het snel aanleren van relevante vaardigheden. Grote om- en bijscholingsprogramma’s hebben hun nut bewezen maar kosten ook erg veel tijd, in de zo snel veranderende wereld. De huidige omstandigheden vragen ook om eigentijdse, kortdurende leertrajecten.

Holistisch denken

Voor het realiseren van een leercultuur wordt het belang van een multidisciplinaire benadering van leren alom onderkend. Holistisch denken binnen de organisatie over leren is een voorwaarde voor succes.

Die ontwikkeling is gaande want 69 procent van de L&D-professionals geeft aan dat hun rol het afgelopen jaar meer multidisciplinair is geworden. De aandacht voor L&D nam vorig jaar al toe en die lijn zet zich voort. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat de helft van de L&D-professionals nauwer samenwerkt met verschillende senior managers binnen de organisatie.

Interne mobiliteit

Een leercultuur versterkt ook de interne mobiliteit. Voor de jonge medewerkers (18-34 jaar) zijn doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf de grootste drijfveer bij de keuze voor een werkgever.

En drie van de vijf belangrijkste redenen voor medewerkers om een nieuwe baan te zoeken hebben te maken met de wens om door te groeien en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Zijn die mogelijkheden er binnen de eigen organisatie, dan levert dat interne mobiliteit op en daarmee ook personeelsbehoud en een flexibeler organisatie. De voordelen zijn evident.

Maar de perceptie van de medewerker en de top van het bedrijf ten aanzien van interne mobiliteit verschillen nogal van elkaar, noteerden de onderzoekers. De directie ziet doorstroming van personeel naar andere rollen binnen het bedrijf als een prioriteit, daarentegen geeft slechts 15 procent van de ondervraagde medewerkers aan dat hun organisatie hen motiveert om intern naar een nieuwe functie over te stappen.

Op de prioriteitenlijst van L&D-professionals staat interne mobiliteit onderaan in de top tien. En dat terwijl bij medewerkers die een interne overstap hebben gemaakt, de kans dat ze blijven 75 procent is. Van de niet-overstappers blijft maar 56 procent.

Zorgen om personeelsbehoud

Juist nu is retentie belangrijk. Want het ongekende personeelsverloop sinds de coronapandemie is nog niet de wereld uit, 95 procent van de organisaties in de Benelux maakt zich zorgen over het personeelsbehoud. Intussen heerst er een war for talent.

“Als de economie verandert, moet HR mensen helpen de overstap te maken naar andere functies.”

De senior managers die bevraagd werden, zijn het erover eens dat een goede personeelsstrategie een must is om succesvol te kunnen zijn. Ze beschouwen de HR-afdeling nu crucialer dan ooit en noemen interne mobiliteit als de op een na grootste HR-prioriteit.

“Het zal in de toekomst niet eenvoudig zijn om personeel te werven, vast te houden, te trainen en elders in te zetten. Daarom is HR zo belangrijk”, benadrukt ook Josh Bersin, internationaal HR-analist.

Voorbeeldfunctie

Goed voorbeeld doet volgen. L&D-professionals in de Benelux moeten daarom tijd reserveren om zelf vaardigheden te ontwikkelen, en zo echte voorlopers op het gebied van leren en ontwikkelen te worden.

Werk aan de winkel voor L&D-professionals. “Dit is uw moment om te pleiten voor training als motor voor groei en flexibiliteit, voor uw bedrijf én voor alle medewerkers”, concluderen de onderzoekers van het LinkedIn-rapport.

Ze helpen de branche op weg met zes prioriteiten voor leiders die verantwoordelijk zijn voor learning & development. Daaronder ook ‘ken prioriteit toe aan leren voor uzelf’ en ‘betrek managers actief’.