‘Maak werk meer menselijk’

HR Transformatie en innovatie staan bovenaan het lijstje van elke CHRO. Hoe kunnen zij de organisatie voorbereiden op het toekomstige werk?

Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat de belangrijkste resources die ze hebben, de werknemers, betrokken blijven en productief blijven? De rol van de CHRO verandert hierdoor en hij of zij zal zich veel meer bezig moeten houden met constant veranderende technologische mogelijkheden die bijdragen aan benodigde transformatie en toekomstbestendigheid van de organisatie.

Vanuit gesprekken met executives heeft Oracle vernomen dat de hedendaagse CHRO behoefte heeft aan een eenduidig inzicht van de huidige workforce, gebaseerd op real time data, om de juiste beslissingen te nemen. De versnelde technologische ontwikkelingen noodzaakt de moderne CHRO om hier constant van op de hoogte te kunnen zijn.

Veranderen of verdwijnen?

Oracle HCM Cloud speelt hiwe een essentiële rol in om dit te bewerkstelligen; een HR-oplossing met op elke device dezelfde omgeving, dezelfde user interface, geen moeizaam te beheren apps, alles op hetzelfde platform te benaderen via 1 URL. Toegankelijk, veilig, up-to-date. Oscar Lausegger en Ruud Geensen over hoe Oracle HCM Cloud solutions meer waarde toevoegen aan organisaties, Human Resources en werkne- mer. “Want als je niet mee verandert, verdwijn je uiteindelijk.”

Door de snel veranderende eisen van de hedendaagse economie is het voor HR-afdelingen een uitdaging om de gevestigde processen te heroverwegen om zo een holistisch beeld te krijgen van de ervaring, vaardigheden en carrièreambities van hun talenten. HR-processen dienen vereenvoudigd te worden en de werknemerservaring dient verbeterd te worden om ervoor te zorgen dat organisaties een toekomst hebben.

Voor CHRO’s zit de grote uitdaging voorts in het bijhouden van de constante vraag naar toenemende productiviteit. Om dit te bewerkstelligen zullen de juiste werknemers met de juiste skills verbonden moeten zijn aan de organisatie. En hier ligt de volgende uitdaging. Diezelfde medewerker stelt continu andere eisen aan werkgevers, hetgeen wordt gedreven door de constant innoverende technologie; de manier waarop mensen gebruik maken van technologie in hun privéleven verandert de eisen die mensen stellen aan servicegerichtheid en informatievoorziening.

Lees ook: Worden finance en HR één functie?

Toekomst allang begonnen

Bij Oracle is de toekomst al lang begonnen. Als enige oplossing in de markt onderkende Oracle in het vorige decennium al dat door deze verandering een Human Capital Management-oplossing de werknemer centraal moest stellen en van daaruit de juiste informatiestromen moest kanaliseren. Dit bewerkstelligt Oracle door als enige partij een oplossing te bieden die echt op 1 platform is ontwikkeld en daardoor volledig geïntegreerd is zonder allerlei interfaces die HR-domeinen aan elkaar moet verbinden qua data.

Alle analyses, van de eerste oriëntatie op de website van een bedrijf, het werving- & selectieproces, de (pre- en) onboarding en vervolgens het leren en ontwikkelen, hebben een onlosmakelijke samenhang en dragen bij aan de medewerkerbetrokkenheid, dus aan het toekomstige succes van een organisatie. “Mensen moeten voor je willen werken”, zegt Oscar Lausegger, HCM Strategy Director.

“Als iemand zich oriënteert, moet hij zich aangetrokken voelen en overtuigd zijn dat die organisatie de beste organisatie is om voor te werken op dit moment. Omgekeerd zoeken HR-verantwoordelijken personen die bij hun bedrijf passen en hun organisatie verder brengen. Mijn vader werkte 40 jaar voor dezelfde organisatie, daar werd niet eens over nagedacht.

Nu zoeken mensen continu naar uitdagingen die passen bij hun huidige wensen en eisen. Dit kan de next step in een carrière zijn, maar ook een verandering in het privéleven kan dit sturen. Als CHRO moet je daarmee rekening houden om je organisatie toekomstbestendig te houden. De rol van de CHRO is belangrijker geworden, technologie is een essentieel middel.”

Digitale helm als veiligheidsmiddel

Lauseggers collega, Sr. Sales Director Benelux Ruud Geensen: “Als CHRO moet je voorop willen lopen. De technologie gaat zo snel, tijdens Oracle Open World introduceerden wij bijvoorbeeld de Digital Helmet. Een veiligheidshelm, zoals gedragen in fabrieken en op de bouwplaats, verbonden met het onder andere het HR-systeem. Mag deze werknemer wel of niet die ruimte in, heeft hij voldoende opleiding genoten om de klus te klaren, is hij bij een onverhoopte ramp de juiste persoon om hulp te bieden?

Tegelijkertijd wordt op basis van machine learning diezelfde medewerker aangesproken en aangespoord om de juiste training te volgen. Dit is een belangrijke onderscheidende en toegevoegde waarde voor HR.”

“De Digital Helmet is maar een voorbeeld, echter wel een voorbeeld die tot denken zou moeten zetten. Deze technologieën worden door mensen in hun privéleven al lang gebruikt”, zegt Geensen. “Maar dit geldt ook voor zaken als AI, machine learning en chatbots.”

Uitdaging voor de CHRO

Doordat de technologische ontwikkeling zo snel gaat en individuen dit relatief makkelijk adopteren zullen organisaties hierin mee moeten gaan, en dat is een uitdaging waar de CHRO mee worstelt. Hoe kan je als individuele organisatie die technologische ontwikkeling bijhouden. “Dat is heel lastig. En dat is waar Oracle zich onderscheid met Oracle’s HCM Cloud oplossing”, zegt Lausegger.

“Oracle investeert jaarlijks 6 miljard aan research en development voor onze businessoplossingen. Hierdoor kunnen we voorop lopen als het gaat om technische innovatie in onze oplossingen voor niet alleen HR maar ook ERP, CX en bijvoorbeeld Platform as a Service. Dit levert voor HR unieke tools op die voldoen aan de technologische ontwikkeling van vandaag en morgen. De innovaties die wij in ons platform inbrengen komen voor 80% voort uit de gesprekken die wij voeren met onze klanten en de markt wereldwijd.”

“Een voorbeeld hiervan is de Digital Assistant”, zegt Geensen. “De medewerker kan op door hem of haar geprefereerde wijze interacteren met het systeem. Zo kan je bijvoorbeeld op basis van voice recognition vragen stellen aan het HR-systeem en nog belangrijker: antwoordt krijgen op diezelfde vragen. Voor de HR-afdeling betekent dit dat transactionele vraagstukken middels AI en machine learning geautomatiseerd afgehandeld kunnen worden. En tegelijkertijd zal de employee experience toenemen.

HR kan vervolgens meer tijd kan steken in vraagstukken die bijdragen aan de doelstellingen van de onderneming”. Daarnaast is dit een drijfveer om het werk slimmer te maken.” vult Lausegger aan. “ Denk aan hoe AI kan bijdragen aan het nemen van meer strategische keuzes door een ‘data first’-aanpak te kiezen. AI kan je ontzettend helpen om bijvoorbeeld een objectieve beste fit te bepalen in een werving- & selectieproces. Maar denk ook aan hoe machine learning kan bijdragen in de controle op het uitvoeren van verplichte trainingen (op het gebied van compliance of veiligheid). En machine learning kan ongewone en misschien wel oneigenlijke transacties detecteren – wat zaken als fraude helpt voorkomen.”

Informatie delen

Een ander gevolg van de veranderende wereld is dat een organisatie agile moet zijn”, zegt Geensen. “Medewerkers willen ervaringen met elkaar delen, van elkaar leren en met elkaar in contact zijn, zoals ze dat in hun privéleven ook doen. De user interface is op een vergelijkbare manier opgebouwd als de medewerkers gewend zijn op social media en Alexa. Medewerkers zijn dus eerder geneigd om informatie te delen.

Dit kan HR weer proactief gebruiken voor de strategische en tactische planning. Wat heb ik vandaag en wat heb ik morgen nodig, welke ontwikkelpaden moet ik bieden om hieraan te voldoen. En: kan ik dat doen met de mensen die vandaag al voor me werken of moet ik aanvullend werven? Allemaal zaken die door innoverende technologie op 1 platform stukken eenvoudiger worden.

Systemen inrichten zonder hulp van IT

Door dit te kunnen doen ga je je huidige medewerkers meer betrokken krijgen en dit leidt weer tot een beter beeld van jou als werkgever in de markt waardoor nieuw talent zich aangetrokken voelt tot jouw organisatie. Dit laatste faciliteert Oracle bijvoorbeeld ook door de onlangs aangekondigde, unieke integratie met LinkedIn”.

“Uiteindelijk gaat het erom dat je de medewerker datgene biedt wat hem
of haar aanspreekt en tegelijkertijd je organisatie in staat stelt om toekomstbestendig te zijn”, aldus Lausegger. Allemaal vanuit 1 HR-systeem dat een CHRO kan inrichten, personaliseren op basis van de specifieke HR-processen en cultuur zonder hulp vanuit de IT-afdeling: Eenvoudig, Slim en flexibel”. Een ander voorbeeld van hoe een goed HR-systeem de organisatie verder brengt, is bijvoorbeeld dat die op basis van toekomst wensen van medewerkers zichtbaar heeft dat vacatures op andere locaties of in het buitenland gevuld kunnen worden door huidige werknemers, eenvoudigweg omdat dat is vastgelegd.

Een veelgehoorde wens van medewerkers is voorts dat ze graag constant feedback willen over hun prestaties en voortgang in plaats van alleen maar die twee vastgestelde momenten in een jaar.

“In HCM Cloud wordt dat vanzelfsprekend gefaciliteerd”, aldus Oscar Lausegger. “Je wilt meteen horen als je iets niet goed doet, en niet pas een jaar na dato. Je wilt immers gelijk kunnen reageren en jezelf verbeteren En omgekeerd. Instant feedback dus. Doordat alle data en processen gevoed worden vanuit dezelfde database en platform is het eenvoudig om dit te realiseren.”

Naast de oplossingen die Oracle biedt voor HR en de andere businessafdelingen binnen een organisatie biedt Oracle nog 1 uniek onderscheidend vermogen: Oracle is als enige in staat om alles te leveren, van database tot applicatie, van Infrastructuur tot Platform. “En bijvoorbeeld dat platform”, zegt Geensen “is uniek voor Oracle. Platform as a Service geeft jou als organisatie de gelegenheid om als HR meer te bieden dan alleen puur HR”.

Trots opbouwen door pushbericht

“Onlangs was ik bij een groot bouwbedrijf, de CEO meldde dat hij trots in zijn organisatie miste”, vertelt Geensen. ‘Als een mooi project eenmaal af is, zijn veel ingenieurs vertrokken omdat de uitdaging en trots in dat ene project zat.’ Wij hebben toen een applicatie ontwikkeld op PaaS. Waar de ingenieurs in Nederland of in het buitenland ook reizen; als ze langs een door dat bouwbedrijf gerealiseerd complex komen, krijgen ze een pushbericht. ‘Dit is ONS gebouw, met de specs. By the way, we hebben vier vacatures’. En met een druk op de knop belandt diegene automatisch bij de hiring manager. De CEO meldde al heel snel dat er in zijn bedrijf weer trots was.”

Predictive analytics

“Andere voorbeelden waar innoverende techniek voor HR werkt, zijn bijvoorbeeld predictive analytics, vertelt Lausegger.” In de Oracle HCM Cloud zijn samen met PWC objectieve parameters ingebouwd die kunnen voorspellen of medewerkers binnen je organisatie op het punt kunnen staan om de organisatie te verlaten. Zaken waar naar gekeken wordt, zijn bijvoorbeeld hoe lang iemand op een rol zit, ziekteverzuim, aantal managers die een medewerker heeft gehad, functieniveau en opleiding maar ook salarisverhogingen. In totaal meer dan 100 parameters.

“Als je niet verandert en innoveert is het lastig overleven. Je wilt een HR-oplossing hebben die het transactionele uit handen neemt en je helpt om de juiste keuzes te maken voor de toekomst: wat heb ik nodig, wie heb ik nodig, wanneer heb ik dit nodig?”, zegt Lausegger.

De Oracle HCM Cloud faciliteert de CHRO en zijn of haar organisatie met HR-oplossingen die bijdragen aan de strategie. De innovatiekracht die Oracle heeft, is onmogelijk te realiseren voor een individueel bedrijf,’’ vult Geensen tenslotte aan. “1 eenvoudige, innovatieve, intelligente en interactieve HR-oplossing die voor iedereen direct benaderbaar is via een URL op elk device en tegelijkertijd de meest veilige oplossing in de markt: Create your tomorrow today noemen we dat bij Oracle.”

Dit artikel is tot stand gekomen met Oracle