Manja Veringa benoemd als manager Mens & Organisatie – Manager HR bij Waternet

Manja Veringa benoemd als manager Mens & Organisatie - Manager HR bij Waternet
Manja Veringa wordt per 1 januari 2023 de nieuwe Manager Mens & Organisatie / Manager HR bij Waternet. 

Veringa was sinds september 2021 HR Cluster Manager bij de Gemeente Utrecht. Daarvoor heeft zij o.a. gewerkt als afdelingsmanager HRM bij de Gemeente Haarlem. Manja Veringa heeft aan de Universiteit van Amsterdam Rechten en rechtswetenschappen gestudeerd. 

De bronafbeelding bekijken

Over Waternet

Waternet is een Nederlands overheidsbedrijf dat zich bezighoudt met drinkwatervoorziening, riolering en waterbeheer. Stichting Waternet waaronder het bedrijf valt is in 2006 opgericht door de gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De gemeente Amsterdam heeft haar ‘Dienst Waterbeheer en Riolering’ en het ‘Waterleidingbedrijf Amsterdam’ tot Waternet laten fuseren.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft zijn uitvoeringsorganisatie in Waternet ondergebracht. Het bestuur van de stichting bestaat uit de Amsterdamse wethouder voor watertaken, de dijkgraaf van het waterschap en een onafhankelijke voorzitter. Waternet heeft 2000 medewerkers – 2700 medewerkers inclusief inhuur.