Nederland maakt een kleine ‘Great Resignation’ door – 1 op de 5 werknemers wisselde van baan

Nederland maakt een kleine 'Great Resignation' door
In het afgelopen jaar waren er bijna 1,5 miljoen baanwisselingen, blijkt uit onderzoek van het UWV op basis van cijfers van het CBS. 

In de afgelopen 10 jaar, sinds de crisis van 2012-2013, wisselden werknemers in Nederland steeds vaker van baan. Begin 2013 wisselde 2,8% van de werknemers van werkgever. Dat percentage nam vervolgens langzaam toe, totdat begin 2020 de coronacrisis uitbrak. Door een combinatie van onzekerheid over de toekomst en minder kansen op de arbeidsmarkt en steunmaatregelen, wisselden werknemers minder vaak van werkgever.

Maar toen de arbeidsmarkt zich herstelde van de pandemie, nam het percentage mensen dat van werkgever veranderde toe. In het afgelopen jaar waren er bijna 1,5 miljoen baanwisselingen. Dat is zo’n 1 op de 5 werknemers in Nederland. Werknemers met een flexibel contract wisselden veel vaker van baan dan werknemers met een vast contract. Een en ander blijkt uit onderzoek van het UWV op basis van cijfers van het CBS. 

Banencarrousel

De verklaring voor deze banencarrousel is eenvoudig. In een krappe arbeidsmarkt wisselen werknemers met een vaste baan vaker van werkgever dan in een ruime arbeidsmarkt. De risico’s zijn dan bij een overstap gemakkelijker te nemen. Werknemers beoordelen in een krappe arbeidsmarkt hun eigen baan en kiezen voor de (financiële) voordelen, zoals een hoger loon, meer ontwikkelmogelijkheden, interessanter werk of gunstigere andere arbeidsvoorwaarden.

Dat juist flexwerkers vaak overstappen is niet zo vreemd. Bij mensen met een vaste baan staat immers meer op het spel. Een groot deel van hen (70%) begint bij een nieuwe werkgever met een tijdelijk contract. Zij leveren bij een overstap dus vaak in op het gebied van baanzekerheid. Dit kan een reden zijn om niet van werkgever te wisselen.

1,2 miljoen ZZP’ers

Net als in de VS kozen ook meer mensen voor een leven als zelfstandige – ook een manier om een (financiële) stap vooruit te zetten. In de afgelopen twee jaar is het totaal aantal ZZP’ers met 14% gestegen tot 1,2 miljoen. De grootste groei van het aantal ZZP’ers vond plaats in de zorg, technische en ICT-beroepen.