Nieuwe WGA-regelgeving vraagt om innovatieve oplossing

De Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) is veranderd. Wat betekent dat voor u?

De Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) is veranderd. U betaalt, net als voorheen, als werkgever tien jaar de WGA-doorbelasting als een zieke medewerker in de WGA terechtkomt. Sinds 1 januari maakt het echter niet meer uit of de medewerker een vast- of een zogenaamd flexcontract heeft. Ook als uw werknemer ziek uit dienst gaat, omdat er bijvoorbeeld sprake was van een tijdelijk contract, komt een eventuele WGA-uitkering maximaal 10 jaar voor uw rekening. Deze regeling legt nogal wat druk op de markt en vraagt om nieuwe oplossingen.

Auteur Tanno Lith is Business Line manager Risk bij Robidus. Lith adviseert klanten op het gebied van financiering van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s.

Lees ook: Werken aan arbeidsperspectief
Duidelijke afspraken kunnen stress en burn-outs voorkomen

Bij de financiering van de WGA kiest de u voor een publieke verzekering bij het UWV of het eigenrisicodragerschap. Er wordt vaak voor laatste gekozen om re-integratie zo goed mogelijk uit te (laten) voeren. Als eigenrisicodrager had u tot nu toe twee opties: privaat verzekeren of niet verzekeren (dit wordt ook wel eigen beheer genoemd), maar nu is er een nieuwe variant: de WGA Beheerverzekering.

Verzekeren
Het grote voordeel van het verzekerd WGA eigenrisicodragerschap is dat de u als werkgever begeleid wordt bij de uitvoering en dat het risico volledig gedekt is; de organisatie komt niet voor (financiële) verrassingen te staan. Het nadeel is dat daar wel voor betaald wordt. Wanneer er door goede risicobeheersing geen of minder WGA-instroom plaatsvindt, is het financieel voordeel daarvan voor de verzekeraar.

Eigen beheer
Bij een keuze voor eigen beheer moet de organisatie een voorziening op de balans treffen voor de financiering van het WGA-risico van medewerkers gedurende de maximale uitkeringsduur van tien jaar. Om de betaling van WGA-uitkeringen te garanderen (bijvoorbeeld in het ingeval van een faillissement) is wettelijk bepaald dat er een garantieverklaring wordt overlegd. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding en re-integratie van WGA-gerechtigden ligt bij de werkgever. Het grote voordeel van een eigen beheer oplossing is dat u bij lagere WGA-instroom of kortere WGA-duur daar zelf direct van profiteert door lagere kosten. Daarnaast is er uiteraard ook een financieel risico dat de WGA-instroom en/of -duur juist hoger uitpakt dan verwacht.

Druk op de markt

Door onzekerheid over de hoogte van het nieuwe WGA-flex risico kunnen private premies sterker stijgen dan het reële WGA-risico van de individuele werkgever. De toevoeging van WGA-flex leidt ook tot een enorme verhoging van de WGA-schade bij een eventueel faillissement, waardoor het nog lastiger wordt om bij eigen beheer aan de wettelijk vereiste garantieverklaring te komen. Er is daarom behoefte aan een tussenvariant.

De WGA Beheerverzekering
De nieuwe WGA Beheerverzekering combineert de voordelen van een verzekerd WGA eigenrisicodragerschap met de voordelen van de eigen beheer variant.

De premie van de WGA Beheerverzekering is volledig gebaseerd op uw individuele risicoprofiel en wordt jaarlijks bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. Vindt er minder instroom plaats dan verwacht of is de duur korter dan verwacht dan krijgt u de teveel betaalde premie terug. Daarnaast wordt er standaard een garantieverklaring afgegeven en worden de administratieve lasten tot het minimum beperkt.

Ook bij de WGA Beheerverzekering ligt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en re-integratie van WGA-gerechtigden bij de werkgever. Met als verschil dat de uitvoering onderdeel is van de verzekering. Door schaalgrootte kan de betrokken WGA-uitvoerder dit efficiënter en effectiever dan de werkgever zelf.

Voordelen zonder beperkingen
Met de innovatieve WGA Beheerverzekering heeft u als werkgever de voordelen van het eigenrisicodragerschap, zonder de beperkingen van de traditionele varianten. Bovendien krijgt u alle ondersteuning en middelen ter beschikking om te kunnen sturen op een optimale risicobeheersing. Hiermee wordt sociale zekerheid eenvoudig gemaakt, ook als de materie complex is.

Gerelateerde artikelen