Onderzoek bevordering proactief loopbaangedrag medewerkers

Onderzoek bevordering proactief loopbaangedrag medewerkers
Organisatiepsychologen Jessie Koen en Maarten van Bezouw (UvA) beginnen een nieuw onderzoek naar hoe werknemers met baanonzekerheid om kunnen gaan en om te zetten in proactief loopbaangedrag.

In een gezamenlijk onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam en TNO, ondersteund door de Goldschmeding Foundation, gaan Koen en Bezouw nu verder op zoek naar omgevingsfactoren die de ruimte geven om bij onzekerheid tóch proactief met de loopbaan bezig te zijn, en door nieuwe vaardigheden te ontwikkelen of bezig te zijn met loopbaanplanning op termijn meer werkzekerheid voor zichzelf kunnen creëren.

Het onderzoek zal bestaan uit verschillende onderdelen: we beginnen met een brede inventarisatie van omgevingsfactoren die werkenden kunnen stimuleren om proactief met hun loopbaan bezig te gaan of blijven, zelfs als zij onzekerheid ervaren over de toekomst van hun werk, zegt Van Bezouw. “We gebruiken daarbij geijkte wetenschappelijke methoden: we beginnen met focusgroepen en een vragenlijstonderzoek voor de inventarisatie. Later zullen we de belangrijkste factoren ook experimenteel toetsen.”

Focus op omgevingsfactoren

Vernieuwend aan dit onderzoek is de focus op omgevingsfactoren, terwijl proactiviteit en werkonzekerheid vaak bekeken worden als individuele ‘problemen’ die ook individueel opgelost moeten worden. Uit eerder onderzoek van Koen en Van Bezouw (https://www.toekomstvanwerkzekerheid.nl/post/perspectief-initiatief) onder ZZP’ers bleek dat inkomenszekerheid een belangrijke voorwaarde kan zijn om naar de toekomst te kunnen blijven kijken. “Hierop willen we voortbouwen door breder te kijken naar hoe een stimulerende werkomgeving kan zorgen voor proactiviteit bij werkonzekerheid, in plaats van te blijven focussen op het individu.”

Welke omgevingsfactoren zij dan denken te onderzoeken? “Dit is voor ons ook deels een vraag die we voor willen leggen aan werkenden, werkgevers, en beleidsmakers”, zegt Van Bezouw. Hij denkt vooral aan factoren ten gevolgen van (overheids)beleid, zoals de genoemde inkomenszekerheid. Daarnaast willen de onderzoekers kijken naar factoren binnen organisaties, zoals vormen van leiderschap/management en organisatiebeleid, etc.

Samenwerking gezocht met werkenden en organisaties

“Maar we luisteren vooral naar experts die dagelijks met deze materie werken.” Ook willen Koen en Van Bezouw nadrukkelijk samenwerken met werkenden en organisaties die dagelijks te maken hebben met vraagstukken rondom proactiviteit en werkzekerheid. “Dit levert voor ons vaak nieuwe inzichten op, maar ook kunnen we zo de wetenschappelijke bevindingen snel terugkoppelen naar de praktijk.”

De werkgever die de employability van zijn werknemers wil vergroten heeft straks wellicht wat aan de uitkomsten van het onderzoek: “De focus op omgevingsfactoren vinden wij belangrijk omdat het zorgt voor een handelingsperspectief: de persoonlijkheid van een werknemer verandert niet (of nauwelijks) maar als bepaalde omgevingsfactoren aantoonbaar zorgen voor proactievere en werkzekere werknemers, kunnen werkgevers dit opnemen in hun beleid.” Dat is ook in hun eigen belang: “Meer werkzekerheid bij werknemers samenhangt met minder stressklachten, een betere gezondheid en betere werkprestaties.”

Aanmelden?

Organisaties of mensen die willen meewerken aan het onderzoek kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar m.j.vanbezouw@uva.nl