Op basis van een onderbuikgevoel bouw je geen optimale employee journey – maak bewuste keuzes

Zonder stevig fundament, krijg je een employee journey van los zand
Werken aan een optimale employee experience vraagt een welbewuste keuze, een gestructureerde aanpak en goed inzicht. Anders is het zinloos om stappen te zetten, maar wel een gemiste kans.

Door Sascha Becker, director client services PROOF

De customer journey was er al lang voordat de employee journey het levenslicht zag. Door inzicht in de reis van de klanten lukt het organisaties om beter in te spelen op de behoeften van klanten. Met de employee journey en de inzichten die dat kan opleveren, kunnen organisaties beter sturen op de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. En daarmee ook werken aan behoud van talent. Onderzoek van PwC laat zien dat een sterke employee experience zowel voor medewerkers als de werkgever voordelen biedt.

Het mooie is: eigenlijk heeft elke organisatie al een journey, maar is zich er vaak niet van bewust

Vraag is natuurlijk hoe te werken aan een optimale employee experience. Dat begint met inzicht. Zonder goed inzicht, is het zinloos om stappen te zetten. In ons employee journey boek (waarvan net de post-coronaversie en de vijfde druk is verschenen) staat het employee journey-model centraal.

In dat model zijn zes factoren die van invloed zijn op een goede experience: leiderschap, communicatie, leren en ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid, empowering environment en sociale dynamieken. Het is van belang om data te hebben hoe de ervaring is van medewerkers op deze zes factoren. Met deze inzichten kan een goede stap worden gezet naar een gezonde toekomst.

En die begint bij de top van de organisatie, de eindverantwoordelijke voor de employee journey. Als die niet gelooft in het investeren in de employee journey en dat geen prioriteit geeft, heeft het weinig zin met dit onderwerp aan de slag te gaan. Dan blijft het bij spiegeltjes en kraaltjes voor medewerkers en is het een speeltje van HR en communicatie dat uiteindelijk weinig oplevert. Zonde van tijd en budget.

Gemiste kans

Het is wel een gemiste kans om niet te investeren in de journey. Als je kijkt naar wat aligned medewerkers je organisatie opleveren en als je je huiswerk doet, dan is de businesscase makkelijk gemaakt. Onlangs verscheen een nieuw rapport van Gallup, dat weer aantoont wat de pro’s zijn van investeren in mensen: een afname van veiligheidsincidenten, een toename van productie, een afname van verloop en o.a. een afname van ziekteverzuim.

Ook het Randstad Employer Brand Research 2022 is duidelijk: trouwe, tevreden en betrokken medewerkers die zich met enthousiasme en passie inzetten, zijn de beste troef in deze krappe arbeidsmarkt.

Een middel en geen doel

Empolyee journey en employee experience: we kunnen tegenwoordig bijna niet meer om deze termen heen. Toch wil ik een belangrijke opmerking plaatsen: de journey is een middel en absoluut geen doel op zich. Het mooie is: eigenlijk heeft elke organisatie er al een.

Alleen zijn organisaties zich er vaak niet van bewust en investeren ze onvoldoende tijd, geld en aandacht aan de ideale invulling van deze journey. In kaart brengen welke reis de (potentiële) medewerker aflegt, levert veel op. Het geeft inzicht in de aandachtpunten en helpt te prioriteren.

Corona is bewijs

Corona heeft natuurlijk veel impact op de employee journey gehad. En heeft dat nog steeds. Corona heeft erop gewezen dat onder andere goede interne communicatie cruciaal is om medewerkers betrokken en aligned te houden en dat de rol van leidinggevenden essentieel is.

Bovendien hebben veel organisaties – en leidinggevenden – ontdekt dat autonomie een positief effect heeft op medewerkers. Iets dat Daniel Pink in zijn boek Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us uit 2010 al had aangemerkt als een van de drie belangrijkste motivatiefactoren (naast purpose en mastery).

Cirkel rond

En daarmee is de cirkel weer rond. Inzichten ophalen, er iets mee doen en bewust werken aan de employee journey loont. Op basis van slechts een onderbuikgevoel bouw je geen optimale employee journey. Dat doe je op basis van inzichten, bewezen modellen en het maken van doelgerichte keuzes.

Als client Services director bij PROOF inspireert Sascha Becker A-merken in binnen- en buitenland om succesvol en gestructureerd invulling te geven aan de hele employee journey.