Onderzoek: overheid aantrekkelijk voor hr-professionals

Onderzoek: overheid aantrekkelijk voor hr-professionals
Hr-professionals vinden de rijksoverheid en de provinciale/gemeentelijke overheid de meest aantrekkelijke sectoren, blijkt uit onderzoek.

Tekst: Wouter Boonstra

Hoewel het grootste aantal hr-professionals in de sector gezondheids- en welzijnszorg werkt, ziet de hr-professional de overheid als meest aantrekkelijke sector. In het overzicht van meest aantrekkelijke sectoren voor hr-professionals staan de rijksoverheid en de provinciale/gemeentelijke overheid respectievelijk op de posities 1 en 2. Dat blijkt uit onderzoek van de Intelligence Group in opdracht van hr-dienstverlener Compagnon.

Overheid aantrekkelijk

Bij de provinciale en gemeentelijke overheden werkt nu 10 procent van de hr-professionals en bij de rijksoverheid 5 procent. Bij elkaar opgeteld is dat evenveel als de sector waar de meeste hr-professionals werken (15 procent): gezondheids- en welzijnszorg. Verder vindt 29 procent van de hr-professionals de rijksoverheid de meest aantrekkelijke sector gevolgd door de decentrale overheden: 22 procent.

Hybride werken

De vraag naar hr-professionals steeg het afgelopen jaar met 72 procent. Mede door de gevolgen van de coronapandemie, zoals het blijvend hybride werken, is er veel werk voor hr. Ondanks dat de vraag naar hr-professionals hoog is, is deze groep relatief passief in het zoeken naar een nieuwe baan. Een hr-professional die op zoek is naar een baan heeft de keus uit drie vacatures. Bijna de helft van de hr-professionals wordt minimaal eens per kwartaal benaderd voor een nieuwe baan.

Kritisch

Hr-professionals die wél op zoek gaan naar een baan zijn uitermate kritisch. Een goed salaris alleen is onvoldoende, de inhoud van het werk vindt de hr-professional ook van belang. Ze verwachten ook een persoonlijke aanpak tijdens de sollicitatieprocedure en willen kennismaken met de organisatie en het team. Dat zorgt ervoor dat de sollicitatieprocedures één maand langer duren dan bij andere beroepsgroepen.

Mannen ondervertegenwoordigd

Hr blijkt een ‘seniore’ beroepsgroep te zijn: een derde van de hr-professionals is 50 jaar of ouder en de gemiddelde leeftijd (43) ligt hoger dan die van de Nederlandse beroepsbevolking (38). Vier op de vijf HR-professionals hebben meer dan tien jaar werkervaring. Veder blijken mannen te zijn ondervertegenwoordigd, want meer dan twee derde van de hr-professionals is vrouw. Daarbij heeft minder dan de helft (42 procent) van de professionals een opleiding gevolgd op het gebied van personeel en arbeid. Een verklaring hiervoor is dat veel hr-professionals die ervaring opdoen in de loop van de jaren in de praktijk.

Onboarding

De hr-functies waaraan de behoefte het snelst toeneemt zijn outplacementbemiddelaar, manager training & development, en manager mobiliteit. Bij soft skills worden ‘diversiteitsbewustzijn’ en ‘strategisch denken’ vaker gevraagd dan in voorgaande jaren. Bij professionele skills is ‘onboarding’ vaker gewenst. Verklaring is dat ‘onboarding’ op afstand sinds corona een uitdaging is geworden. De coronatijd en het snelle herstel van de economie heeft de hr-professional geen windeieren gelegd. Organisaties moesten zich aanpassen en daarin had de hr-professional een cruciale rol. Dat besef is overal doorgedrongen en daardoor blijft de vraag naar hr-professionals op de arbeidsmarkt hoog.

Sociale klik

De vraag naar recruitmentprofessionals is het afgelopen jaar verdubbeld, want organisaties gingen in 2021 massaal op zoek naar personeel. Daarbij wordt de helft van de recruitmentprofessionals ieder kwartaal benaderd voor een andere baan. Afgelopen jaar had één actief werkzoekende recruitmentprofessional de keuze uit maar liefst dertien verschillende vacatures. De bereidheid om van baan te wisselen ligt erg laag, maar als recruitmentprofessionals wél overwegen van baan te wisselen hechten zij veel waarde aan de sociale klik en de sfeer bij de toekomstige werkgever.

It-kennis

Recruiters vinden de gezondheids- en welzijnszorg de aantrekkelijkste sector om te werken. Verder worden ‘softs skills’ vaardigheden als ‘strategisch denken’ en ‘netwerken’ meer gevraagd dan in voorgaande jaren. Omdat it’ers op de arbeidsmarkt momenteel erg schaars zijn, is het voor recruitmentprofessionals handig om it-basiskennis te hebben, zodat ze ict-talenten gemakkelijker kunnen werven.

Gerelateerde artikelen