Robotisering kost geen banen maar schept vooral nieuw werk

Robotisering kost geen banen maar schept vooral nieuw werk
Steeds meer werkgevers zien banen ontstaan uit robotisering. Oprukkende technologie vraagt van werknemers om andere vaardigheden.

De vrees dat robotisering leidt tot kaalslag op de arbeidsmarkt is aan het keren. Steeds meer werkgevers verwachten dat robotisering en automatisering juist banen zullen opleveren. Andere banen veranderen, waardoor werknemers nieuwe vaardigheden nodig hebben.

Nieuwe banen door technologische ontwikkelingen

Dat komt naar voren uit onderzoek van uitvoeringsinstantie UWV. Drie op de tien werkgevers verwachten dat er de komende vijf jaar nieuwe banen ontstaan door technologische ontwikkelingen als automatisering en robotisering. Ook verwachten drie op de tien werkgevers dat functies in hun organisaties sterk gaan veranderen door deze ontwikkelingen. Hierdoor verdwijnen er taken binnen functies, veranderen taken en worden mogelijk andere vaardigheden gevraagd.

Dit blijkt uit onderzoek van uitvoeringsinstantie UWV. Nog steeds voorzien werkgevers banenverlies door de robot, maar de groep met deze overtuiging slinkt. Een op de tien werkgevers denkt dat er banen zullen verdwijnen door technologische ontwikkelingen.

Inspelen op veranderingen

Omdat door technologische ontwikkelingen banen sterk zullen veranderen is het van belang voor werknemers om zich te blijven ontwikkelingen zodat zij kunnen inspelen op veranderingen in hun functies of het verdwijnen ervan.

“Werkgevers en werknemers moeten goed kijken naar de effecten van technologische ontwikkelingen voor hun werk of organisatie”, zegt Katinka van Brakel, arbeidsmarktadviseur UWV. “Het is belangrijk dat werkgevers zich bewust zijn de van de gevolgen van technologische ontwikkelingen op het werk in hun organisatie. Door te investeren in werknemers en deze mee te nemen in de ontwikkelingen, kunnen zij zoveel mogelijk ingezet worden op eventuele nieuwe functies of aan het werk blijven in een functie waar het werk verandert door technologische ontwikkelingen.”

Verschillen in sectoren

Grote werkgevers denken vaker (51%) dat technologische ontwikkelingen tot nieuwe banen zullen leiden dan kleine (29%) en middelgrote werkgevers (36%). Ook zijn er verschillen te zien tussen sectoren. Werkgevers in de sector informatie & communicatie verwachten relatief vaak (69%) dat er nieuwe banen zullen bijkomen. Ook werkgevers in het openbaar bestuur (zoals rijksoverheid, provincies en gemeenten) en werkgevers in de industrie denken vaker dan gemiddeld dat er de komende jaren nieuwe banen zullen ontstaan als gevolg van technologische ontwikkelingen.