Talentbehoud dankzij flexibel werken vraagt leiderschap en de juiste tools – de rol van de CHRO

Werknemers vinden het steeds belangrijker om zelf hun werkuren in te kunnen plannen. Daarom is het voor talentbehoud essentieel dat de CHRO een werkomgeving creëert waarin werknemers daadwerkelijk de regie kunnen nemen over hun werktijden. Hoe draagt dit bij aan een betere werknemerservaring? Wat vraagt dit van leiders? Hoe kun je flexibel werken implementeren terwijl je zorgt dat er altijd voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is?

Werknemers vinden het steeds belangrijker om zelf hun werkuren in te kunnen plannen. Daarom is het voor talentbehoud essentieel dat de CHRO een werkomgeving creëert waarin werknemers daadwerkelijk de regie kunnen nemen over hun werktijden. Hoe draagt dit bij aan een betere werknemerservaring? Wat vraagt dit van leiders? Hoe kun je flexibel werken implementeren terwijl je zorgt dat er altijd voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is?

Hette Mollema, Vice President Benelux bij Workday, gaat dieper in op de kansen en uitdagingen die deze evolutie met zich meebrengt.

Het begrip ‘werknemerservaring’ omvat alles wat de loopbaan van een werknemer binnen een organisatie vormgeeft, vanaf het ondertekenen van het contract tot aan het vertrek. Het gaat hierbij onder meer over hoe werknemers de bedrijfscultuur, collega’s en de balans tussen werk en privé beleven. In een tijd waarin werknemers verder kijken dan een marktconform salaris, is het optimaliseren van de werknemerservaring van cruciaal belang geworden voor zowel tevredenheid als het behoud van werknemers.

Krachtig leiderschap én de juiste tools

Een optimale werknemerservaring draait om zowel de juiste ondersteuning als de juiste tools. In deze context vraagt ‘de juiste ondersteuning’ om personalisatie. Zo heeft elke rol binnen een team een andere onboarding-ervaring nodig. Maar ook ‘de juiste tools’ vraagt om personalisatie, door bijvoorbeeld rekening te houden met verschillende manieren van werken.

Zo werkt generatie X misschien liever met e-mail, terwijl generatie Z de voorkeur geeft aan bijvoorbeeld Slack. Dit alles maakt het vandaag de dag steeds ingewikkelder voor de CHRO om persoonlijke ondersteuning te bieden die past bij de individuele situatie van een werknemer. Dit vraagt enerzijds om sterke leiders, die zelf het goede voorbeeld geven, en anderzijds om tools die toegankelijk zijn via de geprefereerde workspaces van werknemers, zoals Slack of Outlook.

Flexibele werktijden: goed voor welzijn, productiviteit en betrokkenheid

Tegenwoordig is de mogelijkheid om flexibel te werken ook een belangrijk onderdeel van een positieve werknemerservaring. Zo toont onderzoek van Harvard onder winkelpersoneel aan dat een beter evenwicht tussen werk en privé leidt tot een verbeterde mentale en fysieke gezondheid, bovenop meer betrokkenheid en productiviteit. Flexibele werktijden zijn ook belangrijk om werknemers aan je organisatie te binden. Zo benoemt zakenblad Forbes de voordelen van flexibele werktijden, gebaseerd op verschillende onderzoeken: meer productiviteit, loyaliteit en engagement.

Flexibel werken en de planning: hoe dan?

Een belangrijke uitdaging bij het invoeren van flexibel werken is de planning. Want hoe zorg je ervoor dat er op het juiste moment genoeg werknemers met de juiste vaardigheden aanwezig zijn, als je werknemers in staat stelt om werkuren zelf in te plannen? Vroeger werd de werkplanning vooral manueel opgesteld door leidinggevenden.

Echter, de huidige diversiteit in zowel taken als werkuren maakt het veel ingewikkelder om roosters op te stellen en werktijden bij te houden. Een succesvolle organisatie heeft daarom behoefte aan moderne werkplanning op basis van geavanceerde, datagedreven tools, zodat de complexe werkweek in een duidelijke planning gegoten kan worden.

Moderne planningstools in de praktijk

Hoe worden zulke planningstools concreet ingericht? De kernfunctie van dit type tools is uiteraard het plannen zelf. Dergelijke tools laten werknemers zelf hun werkuren beheren via een intuïtieve gebruikersinterface, die altijd en overal toegankelijk is. Zo kunnen managers en planners hun personeel efficiënt en nauwkeurig inplannen, met oog voor zowel de voorkeuren van werknemers als de zakelijke behoeften en beschikbare vaardigheden.

Veel van deze tools maken onderdeel uit van bredere HCM-suites, die naast mogelijkheden voor scheduling ook opties bieden voor het beheren van vaardigheden, onboarding, learning en meer. Bij Workday adviseren we daarom altijd om te investeren in oplossingen die verdergaan dan planning, door te kiezen voor systemen die ook mogelijkheden bieden voor het beheren van vaardigheden en training & ontwikkeling.

Zo kunnen veel van de moderne systemen van vandaag op basis van machine learning proactief ‘alerts’, ofwel adviezen, aan werknemers geven om vaardigheden te verbeteren behorend bij hun huidige functie, of zelfs bij de functie die ze in de toekomst ambiëren.

Dit soort tools worden overigens al breed gebruikt. Zo koos Siemens bijvoorbeeld voor de cloudoplossingen van Workday om ruim 40.000 werknemers in 35 landen te ondersteunen. En deze aanpak wordt verder uitgebreid naar meer dan 100.000 werknemers wereldwijd.

CHRO als aanvoerder

Het invoeren van flexibele werktijden biedt duidelijk voordelen voor zowel werkgevers als werknemers en de CHRO speelt een centrale rol bij het implementeren van beleid (en tools) op dit vlak. We willen CHRO’s aanmoedigen om dit niet te zien als de zoveelste taak, maar als een fantastische kans om de huidige werknemerservaring verder te transformeren naar een positieve, persoonlijke ervaring die nauw aansluit op actuele behoeften.

Als ze daarbij ook kijken naar tools die verdergaan dan tijdregistratie of scheduling zorgen ze dat hun werknemers zich kunnen ontwikkelen, de organisatie slagvaardiger wordt en beter kan inspelen op veranderende werkomstandigheden.