Talentmanagement vraagt om CEO’s die beter leren luisteren…

Zonder stevig fundament, krijg je een employee journey van los zand
Transformaties slagen bijna zes keer vaker als de CEO een relevant verhaal heeft. En dat heeft alles te maken met de employee journey.

Door Sascha Becker, director client services PROOF

De juiste talenten die voor jou kiezen. Medewerkers die met passie bijdragen aan het succes van de organisatie. En oud-medewerkers die nog steeds fan zijn. Aandacht voor een optimale employee journey levert heel veel op. Meer omzet, minder verloop en minder verzuim bijvoorbeeld, zo blijkt uit cijfers van Gallup.

“Veel ongenoegen van medewerkers zit vaak bij de basis van een employee journey”

Bovendien ben je daardoor aantrekkelijk voor het juiste nieuwe talent. En dat is wat CEO’s ook nadrukkelijk in hun top 3 lijstje hebben staan: talentmanagement. Belangrijk is dan wel hun eigen rol. Zeker in deze tijd waarin veranderingen elkaar in een razendsnel tempo opvolgen. Sterker: een consistent en relevant verhaal van de CEO is de basis voor elke verandering.

Complexer stakeholderveld

Hybride werken, ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, grote tekorten op de arbeidsmarkt, stakeholderdynamieken, veranderd beloningsbeleid: de veranderingen worden er niet minder op en dat vraagt veel van CEO’s en boards.

Snelle veranderingen en het complexere stakeholderveld doen ook de rol van de CEO veranderen. 90% van de CEO’s was het met deze stelling eens, zo bleek uit het onderzoek onder 1000 CEO’s uit 2021 van EgonZehnder (It starts with the CEO). Ook de stem van medewerkers wordt luider en vraagt actie. En bovenal een eenduidig veranderverhaal. Wat betreft dat eenduidige verhaal is er werk aan de winkel.

Slechts 44 procent van de CEO’s zegt dat het leiderschapsteam volledig aligned is op het betreffende veranderverhaal. Ook geeft men aan dat er binnen de board veelal geen alignment is: de neuzen staan dus niet dezelfde kant op. Alignment begint met het hebben van een duidelijk veranderverhaal dat op een eenduidige wijze wordt verteld. Een transformatie heeft bijna zes keer meer kans van slagen als de CEO een relevant verhaal heeft, blijkt uit onderzoek van MsKinsey. Maar dan moet dat verhaal wel geleefd worden door de board en de leiderschapsteams.

Luisteren

Om te komen tot een goed veranderverhaal en te zorgen dat het verhaal geleefd wordt, is luisteren noodzakelijk. Laat dat nou net de eigenschap zijn waarvan uit het onderzoek van EgonZehnder blijkt dat CEO’s vinden dat zij daar tekortschieten.

Op de vraag wat zij zien als hun blindspots geeft 44% aan dat dat luisteren betreft. ‘Being to soft’ en ‘lack of empathy’ komen daar ver onder met respectievelijk 17% en 13%. Het is aan HR en ook communicatie om de CEO en zijn of haar team te helpen luisteren. En dat is niet alleen nuttig voor de CEO maar ook juist voor deze afdelingen.

Verhaal zonder de basis op orde = waardeloos

Geen consistent en relevant verhaal en niet luisteren leidt tot ongenoegen. Dat blijkt recent wel weer bij verschillende stakingen. Sommige chaos kan voorkomen worden als oprecht was geluisterd en met de feedback wat was gedaan.

Veel ongenoegen van medewerkers zit vaak bij de basis van een employee journey. Daar wat we in mijn employee journey-model het fundament noemen. Arbeidsvoorwaarden zijn simpelweg die basis: niet voor niets is salaris nog steeds de belangrijkste reden om ergens te werken, gevolgd door werkplezier en de juiste werk privé-balans.

Kwestie van besluiten en doen

Veranderingen vragen om keuzes ten aanzien van de employee journey en een consistent veranderverhaal. Een CEO die succesvol wil zijn, kiest voor een optimale employee journey. En zorgt dat HR en communicatie de handen ineenslaan en mee optrekken.

Gezamenlijk optrekken van deze twee supportafdelingen, leidt tot een beter resultaat. En leidt tot een geïntegreerde aanpak om uiteindelijk te komen tot waardevermeerdering. Want één ding is zeker: Happy employees = happy customers = more value.

Als director client services bij PROOF inspireert Sascha Becker A-merken in binnen- en buitenland om succesvol en gestructureerd invulling te geven aan de hele employee journey.