HR-professionals nog schaarser, hoge werkdruk HR-afdelingen

HR-professionals nog schaarser, hoge werkdruk HR-afdelingen
Veel HR-afdelingen komen mensen tekort. Dat blijft waarschijnlijk nog wel even zo blijkt uit de cijfers.

Drie op de tien HR-beslissers ervaart een te hoge werkdruk op de HR-afdeling, meldt SAP-partner myBrand. Deels zou dit komen doordat de HR-arbeidsmarkt zo krap is. Zo geeft 29 procent van de HR-beslissers aan te kampen met een ‘personeelsuitdaging’. In organisaties met 500 tot 1000 werknemers is dit zelfs 55 procent. myBrand spreekt van een ’torenhoge werkdruk op veel HR-afdelingen’.

HR-functies in de top 5

Het zijn bevindingen die Arjan Vissers, verantwoordelijk voor de strategie bij vacaturesite Indeed, kan onderschrijven. “Het aantal vacatures voor HR-medewerkers ligt 82 procent boven het niveau van voor de coronapandemie. Dat is hoog; gemiddeld is dat percentage 35.” Kortom: de arbeidsmarkt is krap, en voor HR-medewerkers geldt dat helemaal. Van alle typen medewerkers waarnaar gezocht wordt, staat HR (inclusief recruiters) op een 5e plaats. Naar logistieke medewerkers wordt helemaal veel gezocht: daar is het percentage meer dan het dubbel van voor de crisis.

Vanwaar die schaarste aan HR-medewerkers? “Juist omdat de arbeidsmarkt krap is, zijn er veel mensen op de HR-afdeling nodig. Niet alleen omdat er meer inspanning nodig is om mensen te werven. Ook moeten organisaties nu extra hun best doen om mensen te behouden, en dat legt een extra beslag op de HR-afdeling”, aldus Vissers.

Toename vacatures

De krapte houdt nog wel even aan, vermoedt hij. “Het aantal vacatures neemt nog steeds toe. Tegelijkertijd zijn mensen op dit moment terughoudend om van baan te wisselen. Zolang de coronacrisis voortduurt, zal er waarschijnlijk geen verandering in deze situatie komen.”

Categorie

1/7/22

Op- en overslag

116

Tandheelkunde

106

Media en communicatie

98

Defensie

97

Human Resources

82

Logistieke ondersteuning

76

Medische administratie

74

Technische analyse & documentatie

73

Sector en aantal vacatures (% t.o.v. januari 2020)
Bron: Indeed.nl

Slechts drie op de tien?

Ook Geert-Jan Waasdorp, directeur van onderzoekbureau Intelligence Group, kan zich vinden in de constatering dat het bijzonder druk is op HR-afdelingen. “Ik vind drie op de tien alleen nog aan de lage kant”, zegt hij.

Volgens onderzoek van de Intelligence Group, zijn er 73.000 HR-professionals in Nederland. Van hen wordt bijna de helft (47 procent) ééns per kwartaal benaderd voor een nieuwe functie. Is dat veel? Zeker, landelijk is dat ‘slechts’ 36 procent. Daar komt bij dat nog niet één op de vijf (17 procent) van de HR-professionals actief op zoek is naar een baan. Dat ligt boven het landelijk gemiddelde (11 procent), maar toch is de conclusie van de Intelligence Group: “HR-professionals zijn zeer moeilijk te werven.”