Universiteiten beperken arbeidsmigratie niet: al 2 uit 5 medewerkers nu internationaal

Universiteiten doen niet aan beperken arbeidsmigratie
Eerder deze maand was er 'topoverleg' over de beperking van de instroom van migranten. De coalitiepartijen in het kabinet kwamen er niet uit. Moeten er maatregelen worden genomen of juist niet? Of zijn hele sectoren van de Nederlandse economie daarvoor te zeer afhankelijk van migranten? De universitaire wereld, bijvoorbeeld.

De coalitiepartijen zijn het niet eens over welke maatregelen genomen moeten worden om de instroom van migranten te beperken. VVD en CDA willen een beperking van de asielinstroom. De ChristenUnie wil de instroom reguleren binnen Europa en wil gaan werken met een richtgetal. Volgens D66 zijn arbeidsmigranten juist keihard nodig.

In veel sectoren is de vraag inderdaad of beperking van arbeidsmigranten überhaupt mogelijk is, willen organisaties zich kunnen handhaven. Neem de universitaire wereld. De universiteiten doen niet aan beperken arbeidsmigratie, blijkt uit een onderzoek van het Rathenau Instituut.

Vooral technisch personeel

De cijfers van Nederlandse universiteiten laten zelfs zien dat het aandeel wetenschappelijk personeel met buitenlandse afkomst tussen 2003 en 2021 is gegroeid tot 40 procent. Bij alle wetenschapsgebieden is het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel toegenomen. Bij technische studies is het aandeel buitenlands personeel het grootst, namelijk iets meer dan de helft (56,6 procent). Bij rechtenstudies is het aandeel buitenlands wetenschap het kleinst, maar nog altijd 25,3 procent.

Conclusie: zouden de Nederlandse universiteiten arbeidsmigranten weren, zouden ze het met een kwart tot bijna twee derde van hun wetenschappelijke personeel minder moeten doen.