Vivian Acquah over D&I: “Diverse talenten in huis is nog geen garantie voor inclusie”

Vivian Acquah over D&I:
Vivian Acquah, Inclusive Workplace Wellness Advocate, modereert tijdens de Leadership in HR-summit op 16 juni een rondetafelbijeenkomst over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Een bijzonder actueel onderwerp, gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. "Het is tijd voor actie in de taxi."

Het hoeft geen betoog dat diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie voor elke organisatie belangrijk zijn. Steeds belangrijker zelfs. “Steeds meer talenten geven de voorkeur aan organisaties waarin diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie beter is geregeld.

Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt doen organisaties er goed aan hiermee rekening te houden om personeel te kunnen aantrekken én behouden”, aldus Vivian Acquah. Zij geeft trainingen op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie en biedt coaching op dat gebied om, zoals ze het zelf uitdrukt, ‘het onderwerp behapbaar te maken’.

“De medewerker moet niet alleen waarde toevoegen aan de organisatie, ook moet de organisatie waarde toevoegen aan de medewerker”

Tijdens de Leadership in HR-summit op 16 juni modereert ze de rondetafelbijeenkomst Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op- de werkvloer. Tijdens die bijeenkomst worden drie onderwerpen besproken. Om te beginnen: waar staan de deelnemers als het gaat om D&I? Daarna besteedt zij aandacht aan de actualiteit, mede naar aanleiding van recente berichtgeving over ongewenst gedrag. Organisaties kunnen veel doen om een veilige omgeving voor alle werknemers te bieden. Tenslotte staan de deelnemers stil bij de toekomst: “Waar gaan we naar toe?” Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers volop mogelijkheid met elkaar van gedachten te wisselen.

Mensen die waarde toevoegen

De persoonlijke interactie van de rondetafelbijeenkomst heeft volgens Acquah een heilzame werking. “Wanneer je elkaar beter leert kennen, kan dit leiden tot minder vooroordelen. Juist vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het van belang onbewuste vooroordelen zoveel mogelijk te mitigeren. Neem mensen aan die waarde toevoegen op basis van hun skills en hun potentie. Sluit ze niet buiten vanwege bijvoorbeeld hun achternaam, religie, leeftijd of hun etnische achtergrond.

Anno 2022 hoort Acquah veel organisaties zeggen: “We kunnen geen mensen vinden”. Zij geeft aan dat je niet dezelfde tools als voorheen kunt gebruiken om nieuwe mensen aan te trekken en te behouden. Biedt talenten de mogelijkheid om binnen de organisatie te groeien en ‘train op deze wijze jouw eigen schaap met vijf poten’.

Op deze manier positioneer je je ook als een aantrekkelijke werkgever.” Het is, zegt zij, ‘een salsa die samen gedanst moet worden’. “De medewerker moet niet alleen waarde toevoegen aan de organisatie, ook moet de organisatie waarde toevoegen aan de medewerker en bijdragen aan diens persoonlijke en professionele groei.”

Salsa

Die ‘salsa’ wordt in Nederland lang niet altijd even elegant gedanst. In veel organisaties zijn nog altijd ‘oude denkwijzen’ dominant en wordt diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie nog niet omarmd. Begrijpelijk aldus Acquah; “Patronen veranderen nu eenmaal niet snel”. Maar ze missen daardoor wel kansen om getalenteerde mensen aan te trekken. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal – terwijl de arbeidsmarkt verder internationaliseert.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een derde van de organisaties in Nederland te kampen met personeelstekort. De huidige krapte op de arbeidsmarkt is de grootste rem op de bedrijfsvoering. Uit het onderzoek (2020) van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software volgt dat twee derde van de respondenten aangeeft niet actief te sturen op diversiteit en inclusie.

Op papier wordt er veel gesproken over D&I, maar er wordt weinig naar gehandeld. “Je mag dan wel talenten met diverse achtergronden aantrekken, maar zonder inclusie kan je niet samen een heerlijke maaltijd koken. Nederland blijft te veel in de praatstand. Het is tijd voor actie in de taxi!”

In actie komen

Vandaar vraagt ze organisaties: “Waar wil je over vijf jaar staan? Wat heb je ervoor nodig om nu in actie te komen? Heb je moeite om mensen aan te trekken en is het verloop onder het personeel hoog? Dan moet je je verdiepen in wat medewerkers nodig hebben om te kunnen groeien, zodat ze langer aanblijven. Zoals ABN Amro bijvoorbeeld heeft gedaan: dat biedt medewerkers de kans om intern stage te lopen bij een andere afdeling.”

Verder raadt ze organisaties aan om te luisteren naar de medewerkers als het gaat om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie: “Vraag ze wat zij belangrijk vinden en stel op basis daarvan een top-drie of de top-vijf van doelstellingen op. Leg vast wat je de komende jaren wilt bewerkstelligen en hoe je daaraan gaat werken. En maak dat niet alleen intern maar ook extern kenbaar, richting alle stakeholders. Daar word je als organisatie alleen maar sterker van.”

Meer informatie over: Leadership in HR Summit 2022 op 16 juni en de rondetafelbijeenkomst Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op- de werkvloer.

Vivian Acquah, de Inclusive Workplace Wellness Advocate, adviseert managers hoe ze hun teamleden op een duurzame manier betrokken, energiek en veilig kunnen houden. Vivian maakt Workplace Wellness i.c.m. D&I toegankelijk voor iedereen. Zij geeft mensen de juiste tools om inclusieve veranderingen op het juiste moment te omarmen. Vivian moedigt mensen aan om bewust te denken en inspireert hen om in beweging te komen.