Wat is de impact van Covid-19 op de digitalisering van HR?

De wereldwijde pandemie heeft veel organisaties ertoe aangezet om hun modus operandi te herdefiniëren. Dat heeft een groot beroep gedaan op de HR-functie en de impact blootgelegd van digitalisering op de effectiviteit van HR. Is de rol van HR straks definitief veranderd?

Tijdens de eerste coronagolf worstelde 71% van de HR-managers met een gebrek aan personeelsdata om adequaat te kunnen handelen. Dit blijkt uit onderzoek van Personio en onderzoeksbureau Censuswide naar de impact van Covid-19 op bedrijven en hun personeelsstrategie. Circa 500 HR-managers werden geënquêteerd, waarvan een derde uit organisaties met meer dan 1000 medewerkers. Het onderzoek laat zien dat de pandemie HR een unieke kans heeft gegeven het voortouw te nemen in een rol die HR bij uitstek claimt: de organisatie helpen om de medewerkers optimaal in te zetten en betrokken te houden, en strategische beslissingen op dat terrein te nemen.

HR als ruggengraat van de organisatie

Voor het vermogen van de organisatie om wendbaar en flexibel te reageren op de gevolgen van de crisis, is een krachtige, strategische HR-functie van cruciaal belang gebleken. Die cruciale rol zal HR ook na het oplossen van de pandemie hebben. Onder meer bij het begeleiden van de terugkeer van medewerkers naar de vaste werkplek. En bij het vormgeven van de nieuwe manier van samenwerken, teams aansturen, leidinggeven, onderling communiceren enzovoort. Dat zal alleen al noodzakelijk zijn omdat op afstand werken in veel organisaties waarschijnlijk het ‘nieuwe normaal’ gaat worden.

Voor het goed vervullen van die rol moeten HR-teams kunnen beschikken over voldoende goede gegevens en systemen. Het onderzoek laat zien dat een gebrek daaraan HR en de organisatie in veel gevallen parten heeft gespeeld bij het adequaat kunnen reageren op de omstandigheden.

Goed gereageerd

Ten eerste als het gaat om de eerste reactie van HR op de uitbraak van het coronavirus. Zo antwoordde 46% van de respondenten dat de HR-functie ‘zeer goed’ reageerde op de coronacrisis. Van de respondenten die aangaven dat alle HR-processen in de organisatie gedigitaliseerd zijn, zei 63% dat de HR-functie ‘zeer goed’ reageerde.

Genomen acties bestonden onder meer uit het ondersteunen van thuiswerken (66%), het uitbreiden van de interne communicatie (53%), extra initiatieven voor welzijn en gezondheid (44%), extra steun aan werkende ouders (37%) en het op afstand inwerken van nieuwe medewerkers (36%). Aan de andere kant hadden respondenten minder tijd voor recruitment (48%), langetermijnplanning (43%) en trainen en ontwikkelen (42%).

Gebrek aan goede data

Zo’n 71% van de HR-professionals uit het onderzoek gaf aan te hebben geworsteld met een gebrek aan goede data voor onder meer het monitoren van productiviteit (27%), recruitment (23%), medewerkerbetrokkenheid (21%) en verzuim (21%). 42% van de ondervraagden gaf aan niet over de data te hebben beschikt om de organisatie op de best denkbare manier te kunnen helpen.

Verder heeft 55% van de HR-teams uit organisaties met volledig digitale HR-processen een herstelplan klaarliggen om de periode na corona weer op niveau te komen, tegen 46% van de HR-teams bij wie niet alle HR-processen gedigitaliseerd zijn. Op de vraag of HR een strategische rol is gaan spelen tijdens de corona-crisis, antwoordt van de organisaties met volledig digitale HR-processen 37% bevestigend tegen 25% van de overige organisaties.

Rol HR definitief veranderd

De resultaten laten volgens de onderzoekers zien dat de coronacrisis de rol van HR in veel organisaties definitief heeft veranderd. Over de toekomstige rol van HR in de organisatie zegt 80% het belangrijk te vinden na de coronacrisis dezelfde strategische rol te vervullen als tijdens de crisis. 67% verwacht dat werknemers zullen weigeren de flexibiliteit en het kunnen thuiswerken na de crisis op te geven. 51% zegt dat HR na de crisis niet op dezelfde manier kan blijven doorwerken als voor de crisis.

In de nabije toekomst zijn HR-processen nodig die de nieuwe werkwijze kunnen ondersteunen en HR-systemen waarmee personeelsgegevens en bijvoorbeeld feedback verzameld kan worden, ongeacht de locatie waar medewerkers hun taken uitvoeren.
Dan kan HR beschikken over relevante data en inzichten om het management te helpen bij het ontwikkelen van een HR-strategie die de organisatie optimaal ondersteunt in de post-corona-economie.

Download hier het complete onderzoeksrapport van Personio