Wat te doen tegen de stijgende stress bij werknemers? Probleem groeit wereldwijd

Wat te doen tegen de stijgende stress bij werknemers? Probleem groeit wereldwijd
Eén op drie werknemers kampt met burnout-klachten, driekwart lijdt aan stress. Stressmanagement helpt werkgevers het tij keren: ondersteunende programma’s én een cultuuromslag binnen de organisatie.

We schreven al eerder een blog over werknemers met een burn-out en hoe dit tegenwoordig een van de grootste uitdagingen is in ons werkend leven. De resultaten uit de Alight 2022 International Workforce and Wellbeing Mindset Study, laten zien hoe grootschalig en ernstig het probleem van burn-out bij werknemers is.

Het merendeel van de respondenten geeft aan het gevoel te hebben de stress niet onder controle te kunnen houden

In het onderzoek komt naar voren dat in de Verenigde Staten en West-Europa 73 procent van de werknemers zijn of haar huidige stressniveau omschrijft als ‘matig’ of ‘hoog’. De gevolgen zijn het grootst in Duitsland, waar acht op de tien werknemers aangeeft zich gestrest, gespannen of zelfs bang te voelen op het werk.

Psychische aandoeningen

Het merendeel van de respondenten geeft aan het gevoel te hebben de stress niet onder controle te kunnen houden. In Frankrijk heeft bijna twee derde (73%) hier moeite mee en in de Verenigde Staten was dit bijna de helft (47%). In totaal vertelt meer dan een op de drie werknemers (34%) tenminste één symptoom van burn-out te ervaren.

Het is bewezen dat aanhoudende stress en burn-outs bij werknemers leiden tot psychische aandoeningen waar uiteindelijk carrières, levens en hele bedrijven aan ten onder gaan.

93% van de deelnemers beoordeelde de programma’s als waardevol

Slechts één op de drie respondenten (34%) heeft het gevoel dat de werkgever bezorgd is om het welzijn van de werknemer. Zelfs als er wellbeingprogramma’s beschikbaar waren, maakte slechts 23 procent de afgelopen twaalf maanden gebruik van een stressmanagementprogramma.

Hoe kunnen werkgevers hun werknemers helpen met stressmanagement?

Het doel van de Alight 2022 International Workforce and Wellbeing Mindset Study is inzicht geven in de mindset van werknemers in de Verenigde Staten en West-Europa en aan te geven op welke gebieden werkgevers zich zouden moeten richten. Het onderzoek helpt bedrijven te begrijpen hoe ze het welzijn van werknemers kunnen meten en de algemene werknemerservaring kunnen verbeteren en optimaliseren.

Met deze kennis kunnen bedrijven beginnen met het opzetten van effectieve welzijnsprogramma’s voor werknemers. Volgens het rapport beoordeelde 93 procent van de mensen die gebruik hadden gemaakt van programma’s voor stressbeheersing deze als waardevol. Dit was de hoogste beoordeling van werknemer-ondersteunende programma’s.

Duidelijke en regelmatige communicatie

Dit laat zien dat door de werkgever gesponsorde stressmanagementprogramma’s waardevol zijn als werknemers hiervan op de hoogte zijn en er gebruik van maken. Duidelijke en regelmatige communicatie over het aanbod van dit soort programma’s is essentieel om in de organisatie een cultuuromslag te maken naar het beheersen van stress onder werknemers.

Maak welzijnscontroles onderdeel van het doorlopende prestatiemanagementproces

De onderzoeksresultaten laten ook zien dat managers en HR-teams werknemers moeten helpen bij het vinden van manieren om met stress om te gaan. Een van de manieren om hiermee om te gaan is welzijnscontroles van werknemers onderdeel te maken van het doorlopende prestatiemanagementproces (CPM).

Waarom zijn mentale gezondheid en stressmanagement cruciaal voor het welzijn van werknemers?

Een regressieanalyse van de onderzoeksresultaten toonde aan dat het beheersen van mentaal welzijn en stress de belangrijkste factoren zijn voor het algemene welzijn van werknemers. De boodschap is dan ook duidelijk: als een organisatie een gelukkig en productief personeelsbestand wil, moet het welzijn van de werknemers centraal staan in het personeelsbeleid.

Gedrag dat het mentale welzijn in gevaar brengt, moet worden gesignaleerd en aangepakt

Dit betekent niet alleen dat er ondersteunende programma’s moeten worden aangeboden, maar ook dat er een cultuuromslag moet plaatsvinden om werknemers en managers bewust te maken van de risico’s en de maatregelen die moeten worden genomen.

Diepgewortelde bedrijfsculturen

Dit is niet altijd een eenvoudige verandering, omdat bedrijfsculturen diepgeworteld kunnen zijn en bovendien moeilijk te veranderen zijn. Gelet op de risico’s van een burn-out bij werknemers is deze verandering echter essentieel.

Er moet een nauwe samenwerking tussen werknemer en werkgever worden gecreëerd om tot een transparante en begripvolle cultuur te komen. Gedrag dat het mentale welzijn in gevaar brengt, moet worden gesignaleerd en aangepakt.