PVV: nee tegen pensioenwet, arbeids- en studiemigrant weren, AOW-leeftijd terug naar 65

'Na jaren afbraakbeleid moet ons land weer worden opgebouwd, en Nederlanders weer op 1', aldus het PVV-verkiezingsprogramma. Tot welk arbeidsmarktbeleid leidt dit?

De PVV wil volgens het verkiezingsprogramma waarmee de partij 37 zetels in de Tweede Kamer heeft gewonnen ‘het gezonde verstand’ weer laten zegevieren. “Hier hebben wij de beste ideeën voor”, voegt de partij toe.

Minder arbeids- en studiemigranten

Een van die ‘beste ideeën’ is een algehele asielstop. “Want Nederland zit propvol. Eerder pleitten we al voor een opt-out op EUregelgeving, het strafbaar stellen van illegaliteit en het herinvoeren van nationale grensbewaking. Wij steunen, op weg naar de door ons beoogde en noodzakelijke asielstop, maatregelen die de instroom van asielzoekers en andere migranten fors zullen verminderen.’

Niet alleen wil de PVV de arbeidsmigratie van buiten de EU beperken door strengere toelatingseisen. Ook werknemers van binnen de EU moeten beperkingen krijgen opgelegd. De PVV vindt in elk geval dat werknemers van binnen de EU weer ‘de plicht tot het hebben van tewerkstellingsvergunningen’ moet krijgen. “Hierdoor zal het aantal arbeidsmigranten zeer fors afnemen.”

Ook de instroom van ‘studiemigranten’ moet ‘fors’ worden tegengegaan, vindt PVV: “De studiemigratie leggen we aan banden door bacheloropleidingen alleen nog in het Nederlands te geven en het aantal buitenlandse studenten op masteropleidingen te maximeren.”

Pensioenwet geschrapt

Verder wil de PVV de nieuwe pensioenwet terugdraaien, aangezien die ‘onverantwoordelijk’ is en ‘extreem onzeker’. En: “We voeren een reële rekenrente in. Zo wordt indexatie sneller mogelijk, worden onnodige pensioenkortingen voorkomen en herstellen we het vertrouwen in ons pensioenstelsel.”

Bestaanszekerheid

Speciale aandacht heeft de PVV voor alle Nederlanders wier bestaanszekerheid ‘gesloopt’ is doordat ‘de meerderheid van politiek Den Haag de Nederlanders keihard in de steek heeft gelaten en jarenlang voor de gek heeft gehouden met valse koopkrachtbeloftes.’

‘Om ervoor te zorgen dat Nederlanders zich na een leven lang keihard werken geen zorgen meer hoeven te maken over hun oude dag’, pleit de PVV verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. En: “We verhogen de ouderenkorting en houden de IOAOW in stand.”

Daarnaast moet het minimumloon wat de PVV betreft stijgen, ‘waardoor werkenden maar ook gepensioneerden en mensen met een uitkering er in koopkracht op vooruit gaan.’

Tot slot houdt de PVV ook rekening met de bestaanszekerheid van zzp’ers: “Zelfstandigen zonder personeel gaan we niet pesten met nog meer regels en verplichtingen: we maken het voor hen mogelijk om betaalbaar en vrijwillig bij te verzekeren voor pensioen en arbeidsongeschiktheid.”